Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    passwd - seznam hesel uživatelů

POPIS

    Passwd je čitelný textový soubor, který obsahuje seznam uživatelů systému a hesel, která
    musejí použít pro přístup. Seznam hesel uživatelů by měl být s právy pro čtení pro
    každého, což v pořádku, protože jsou hesla zašifrována, ale zápisová práva má jenom
    superuživatel. Jestliže vytvoříte nový login, nechejte pole pro heslo prázdné a použijte
    passwd(1) pro doplnění. Hvězdička nebo něco podobného v poli hesel značí, že tento
    uživatel se nemůže přihlásit přes login(1). Jestliže je váš kořenový adresář v /dev/ram,
    tak musíte uložit změněný soubor hesel do vašeho kořenového adresáře na disketě něž systém
    vypnete. Jestliže chcete vytvořit skupinu uživatelů, jejich GID musí být stejná a musí pro
    ni existovat záznam v souboru /etc/group, nebo skupina nebude existovat.

    Každý řádek tvoří jeden záznam, který má následující formát:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivých polí:

       login_name
            přihlašovací jméno uživatele systému

       password zašifrované heslo uživatele

       UID    číselná identifikace uživatele (user ID)

       GID    číselná identifikace skupiny (group ID)

       user_name (volitelné) poznámka (často celé jméno uživatele)

       directory domovský adresář uživatele ($HOME)

       shell   program, který je spuštěn po úspěšném přihlášení (jestliže je prázdný,
            použije se /bin/sh).

SOUBORY

    /etc/passwd

DALŠÍ INFORMACE

    passwd(1), login(1), group(5)