Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    stappaths - důležitá umístění souborů a adresářů systemtapu

POPIS

    Tato manuálová stránka byla vygenerována pro systemtap 4.7. Následuje seznam důležitých
    umístění souborů a adresářů.

    /usr/share/systemtap/tapset/
       Adresář standardního tapsetu, pokud není předefinován prostřednictvím proměnné
       prostředí SYSTEMTAP_TAPSET nebo XDG_DATA_DIRS . Jejich dokumentace se nachází v
       manuálových stránkách stapprobes(3stap), probe::*(3stap), a function::*(3stap).

    /usr/share/systemtap/runtime/
       Zdrojové soubory pro kompilaci modulu, pokud není řečeno jinak pomocí proměnné
       prostředí SYSTEMTAP_RUNTIME

    /usr/bin/staprun
       Pomocný program pro zavádění systemtap modulu a interakci s ním.

    /usr/lib/systemtap/stapio
       Pomocný program pro řízení vstupu a výstupu.

    /usr/include/sys/sdt.h
       Umístění hlavočkových soubotů <sys/sdt.h>.

    Umístění ladicích informací jádra v rámci RPM balíčku
       kernel-debuginfo:   /usr/lib/debug/lib/modules/$(uname   -r)/   pokud  není
       prostřednictvím proměnné prostředí SYSTEMTAP_DEBUGINFO_PATH určeno jiné unístění.
       Výchozí hodnota pro tuto proměnnou je +:.debug:/usr/lib/debug:build. Knihovna
       elfutils hledá vmlinux v tomto umístění a očekává, že uvedené umístění představuje
       kořen stromu, ve kterém se mají hledat ladicí informace pro jádro, jaderné moduly a
       uživatelské programy. Při výchozí konfiguraci bude systemtap hledat vmlinux také v
       následujících umístěních:

       /boot/vmlinux-`uname -r`
       /lib/modules/`uname -r`/vmlinux
       /lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug
       /lib/modules/`uname -r`/build/vmlinux
       /lib/modules/`uname -r`/.debug/vmlinux.debug
       /usr/lib/debug/lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug
       /var/cache/abrt-di/usr/debug/lib/modules/`uname -r`/
       /var/cache/abrt-di/usr/lib/debug/lib/modules/`uname -r`/vmlinux.debug

       Odpovídající zdrojové soubory se obvykle nacházejí v podstromě /usr/src/debug/.
       Umístění ladicích informací pro uživatelské programy v rámci RPM balíčků vypíše
       příkaz rpm -ql <package>-debuginfo.

    $HOME/.systemtap
       Umístění vyrovnávací paměti "cache", pokud není prostřednictvím proměnné prostředí
       SYSTEMTAP_DIR nastaveno jiné umístění.

    /tmp/stapXXXXXX
       Dočasný adresář pro systmtap soubory, včetně vygenerovaného C kódu a jaderných
       objektů.

    /lib/modules/VERSION/build
       Umístění infrastruktury pro sestavování jádra.

    /usr/share/doc/systemtap*/examples
       Větší množství příkladů. Každý příklad je doplněn buďto .txt, nebo .meta souborem,
       který popisuje, co  příklad  demonstruje,  a  jak  se  spouští.  Viz  též
       http://sourceware.org/systemtap/examples/

    $SYSTEMTAP_DIR/ssl/server
       Uživatelská databáze serverových SSL certifikátů. Pokud není nastavena proměnné
       prostředí SYSTEMTAP_DIR, pak výchozí hodnotou je $HOME/.systemtap.

    $SYSTEMTAP_DIR/ssl/client
       Uživatelská databáze klientských SSL certifikátů. Pokud není nastavena proměnná
       prostředí SYSTEMTAP_DIR, pak výchozí hodnotou je $HOME/.systemtap.

    /etc/systemtap/ssl/client
       Globální databáze klientských SSL certifikátů.

    /etc/systemtap/staprun/
       Databáze "trusted signer" certifikátů programu staprun.

    /etc/sysconfig/stap-server/
       Globální konfigurační soubor programu stap-server.

    /etc/stap-server/conf.d/*.conf
       Konfigurační soubory pro výchozí stap-server služby.

    /run/stap-server/
       Umístění "status" souborů pro běžící stap-server služby.

    /var/log/stap-server/log
       Umístění logovacích souborů pro stap-server služby.

SOUBORY

    /usr/share/systemtap/tapset

VIZ TÉŽ

    stapprobes(3stap),
    staprun(8),
    stapvars(3stap),
    stapex(3stap),
    stap-server(8),
    awk(1),
    gdb(1)

CHYBY

    Použijte  projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                     Systemtap Team                 STAP(7)