Provided by: kde-l10n-da_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAVN

    cheatmake - snyd make til ikke bygge visse filer igen

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVELSE

    cheatmake bruges til at spare tid ved omkompilering. Det kan snyde make til at springe
    over filer som ikke er ændret på en meningsfuld måde. Det kan for eksempel bruges når du
    ændrer en kommentar i en fil, men ikke selve koden.

    Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

TILVALG

    hidechange fil
      Skjuler det faktum at filen ændredes ved at indstille tidstemplet til det tidligere.
      Brug det med forsigtighed!

    show
      Giver en liste over hvilke filer som make for øjeblikket har brug for at bygge igen

    why fil
      Forklarer hvorfor make skal bygge filen igen

MILJØ

    En af de følgende variabler (men ikke begge) skal være angivet hvis kildekodekataloget er
    forskelligt fra byggekataloget. Hvis byggekataloget helt enkelt er et underkatalog af
    kildekodekataloget, skal den simplere variabel OBJ_SUBDIR bruges.

    OBJ_SUBJDIR
      Angiver at byggekataloget er i det angivne underkatalog i kildekodekataloget. Hvis
      kildekodekataloget for eksempel er kdesdk og byggekataloget er kdesdk/obj-i386-linux,
      så skal OBJ_SUBDIR indstilles til obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Et sed-udtryk som bruges til at transformere kildekodekataloget til byggekataloget.
      Hvis kildekodekataloget for eksempel er kdesdk/obj-i386-linux så skal OBJ_REPLACEMENT
      indstilles til s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OGSÅ

    make(1)

FORFATTERE

    cheatmake er skrevet af David Faure faure@kde.org. Denne manualside er skrevet af Ben
    Burton bab@debian.org for Debians GNU/Linux-system (men kan bruges af andre).

[FIXME: source]              8. marts, 2003               CHEATMAKE(1)