Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ls - dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

    ls [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    (Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili bilgileri görüntüler. Ne
    -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmişse, alfabetik sıraya göre listeleme
    yapar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

    -a, --all
       . (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

    -A, --almost-all
       İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

    --author
       Her dosyanın yazarını basar.

    -b, --escape
       Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini basar.

    --block-size=boyut
       boyut baytlık bloklar kullanılır.

    -B, --ignore-backups
       ~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

    -c   -lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve
       ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve
       dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya
       durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

    -C   Sütunlar halinde listeleme yapar.

    --color[=koşul]
       Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir.
       koşul olarak, `never' (asla), `always' (daima) veya `auto' verilebilir.

    -d, --directory
       -l seçeneği ile birlikte sadece dizine ilişkin bilgileri gösterir.

    -D, --dired
       Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

    -f   Sıralama yapmaz, -aU etkinleştirilir, -lst edilginleştirilir.

    -F, --classify
       Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

    --file-type
       Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

    --format=sözcük
       sözcük olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across -x,
       commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

    --full-time
       -l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

    -g   Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

    -G, --no-group
       Grup sütununu göstermez.

    -h, --human-readable
       Boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi)
       gösterir.

    -si  Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB
       kabul edilir, 1024 değil).

    -H, --dereference-command-line
       Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

    --hide=şablon
       Komut şablonu ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile iptal edilir)

    --indicator-style=sözcük
       Listedeki girdilere sözcük ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlı
       değer), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)

    -i, --inode
       Her dosyanın indis numarasını basar.

    -I, --ignore=şablon
       şablon ile eşleşen girdileri listelemez.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l   Uzun liste biçimi kullanılır.

    -L, --dereference
       Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği
       dosyanın bilgileri gösterilir.

    -m   Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

    -n, --numeric-uid-gid
       Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında -l gibidir.

    -N, --literal
       Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak değerlendirilmez).

    -o   Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

    -p, --indicator-style=slash
       Dizinleree / göstergesini ekler.

    -q, --hide-control-chars
       Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

    --show-control-chars
       Basılamayan konrol karakterlerini oldukları gibi gösterir (uygulama ls ve çıktılama
       birimi uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

    -Q, --quote-name
       Girdi isimlerini tırnak içine alır.

    --quoting-style=sözcük
       Girdi isimleri tırnak içine alınırken sözcük ile belirtilen tarz kullanılır:
       literal, locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       Ters sıralama yapar.

    -R, --recursive
       Altdizinleri ardışık olarak listeler.

    -s, --size
       Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

    -S   Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

    --sort=sözcük
       sözcük ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none
       (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

    --time=sözcük
       Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman
       kullanılır. Erişim zamanı için: atime,  access, use. Oluşturulma zamanı için:
       ctime. Duruma göre:  status. Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde
       sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

    --time-style=tarz
       -l seçeneği ile çıktılanann listede zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso,
       long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır. Eğer biçim,
       biçim1<satırsonu>biçim2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara biçim2, daha eski
       olanlara da biçim1 uygulanır. Eğer biçim `posix-' ile başlıyorsa biçim sadece POSIX
       yereli dışında etkin olur.

    -t   Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır.

    -T, --tabsize=sayı
       Sekme durakları için 8 yerine, sayı kullanılır.

    -u   -lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile
       birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi
       takdirde, erişim zamanına göre sıralar.

    -U   Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

    -v   Sıralama sürüme göre yapılır.

    -w, --width=sayı
       Ekran genişliği sayı karakterlik kabul edilir.

    -x   Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

    -X   Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

    -1   Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    boyut şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024,
    MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y.

    Öntanımlı  olarak,  dosyaların  türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. Bu,
    --color=none  kullanımına  eşdeğerdir.  --color  seçeneğinin  argümansız  kullanımı
    --color=always anlamına gelir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı
    bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınırlar;
    dircolors komutu tarafından kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilirler.

YAZAN

    Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    ls komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve ls
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils ls

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.