Provided by: qelectrotech_0.5-1_amd64 bug

NOM

    qelectrotech - Tekenprogramma voor elektrische schema's

SYNOPSIS

    qelectrotech  [--common-elements-dir=REP] [--config-dir=REP] [--lang-dir=REP] [--help]
    [-v|--version] [--license] [FICHIER]...

DESCRIPTION

    QElectroTech is een tekenprogramma voor elektrische schem's. Deze schémas (*.qet) en deze
    elektrische elmenten (*.elmt) worden bewaard in het XML formaat. De beschikbare elementen
    op het schema kunnen afkomstig zijn van de gemeenschappelijke collectie of gebruikers
    collectie Typisch, de gemeenschappelijke collectie is toegankelijk voor alle gebruikers,
    maar het is niet bewerkbaar door hen. De Gebruiker collectie is uniek voor elke gebruiker
    en kan worden gewijzigd naar eigen goeddunken.

OPTIONS

    --common-elements-dir=REP
       Gebruik REP als hoofdmap van de gemeenschappelijke elementen collectie. Opmerking:
       Deze optie is alleen ingeschakeld als de variabele QET_ALLOW_OVERRIDE_CED_OPTION
       tijdens compilatie is opgegeven.

    --config-dir=REP
       Gebruik REP als de map configuratie van de huidige gebruiker. Dit bestand
       qelectrotech.conf hosts bestand met de configuratie van de applicatie en de sub
       Elements  dossiers met de collectie elementen van de gebruikers. Opmerking: Deze
       optie is alleen ingeschakeld als de variabele QET_ALLOW_OVERRIDE_CD_OPTION tijdens
       compilatie is opgegeven.

    --lang-dir=REP
       Zoeken de vertalings bestanden van de applicatie in de REP.

    --help Geeft een korte beschrijving van de beschikbare opties

    -v, --version
       Geeft de versie van de applicatie (bijvoorbeeld : 0.1).

    --license
       Geef de licentie van de applicatie weer (GNU/GPL).

    Merk op dat als een van de laatste drie opties is opgegeven in de opdrachtregel, het
    programma stopt na het tonen van de juiste informatie. Als een exemplaar van de toepassing
    reeds opgestart is door de gebruiker, is wordt er rekening gehouden met de command line,
    met inbegrip van de te openen bestanden. Herdefiniëren van de opties bestanden (gedeelde
    collectie, configuratie directory en taalbestanden) wordt echter niet in aanmerking
    genomen. Als de naam van een te openen bestand de  extensie .Elmt bevat, pobeert
    QElectroTech deze te openen in de element editor. Anders zal het beschouwen als een
    schema.

AUTEURS

    Benoît Ansieau <benoit@qelectrotech.org>
    Xavier Guerrin <xavier@qelectrotech.org>
    Laurent Trinques <scorpio@qelectrotech.org>
    Joshua Claveau <joshua@qelectrotech.org>
    Cyril.frausti <cyril@qelectrotech.org>

SIGNALER DES BUGS

    Als de toepassing abnormaal reageert , raadpleeg dan onze FAQ voor meer  info.
    <http://qelectrotech.org/wiki/doku.php?id=doc:faq>    en    onze    BugTracker
    <http://qelectrotech.org/bugtracker/> om te zien of het probleem reeds gekend is. Zo niet,
    dien een fouten meldings rapport in via BugTracker.

COPYRIGHT

    Copyright © De ontwikkelaars van QElectroTech
    Licencie : GNU/GPL v2+ : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Dit programma is vrije software. U kunt deze wijzigen en opnieuw verdelen. Het wordt
    geleverd zoals het is en ZONDER ENIGE GARANTIE.

VOIR AUSSI

    Officiele website : <http://qelectrotech.org/>