Provided by: hex-a-hop_0.0.20070315-8_amd64 bug

ИМЕ

    hex-а-hop - логическа игра върху шестоъгълни плочки

ОПИСАНИЕ

    Хекс‐а‐хоп е логическа игра върху шестоъгълни плочки. Няма ограничения във времето и
    действието не изисква реакции в реално време.

    Целта на играта е да се унищожат всички зелени шестоъгълни плочки във всяко от стоте нива.
    С напредването на играта се включват нови видове плочки и преминаването става все
    по‐трудно и интересно.

УПОТРЕБА

    Човечето се движи с клавишите Q, W, E, A, S и D или с цифровата клавиатура. Придвижването
    е възможно и чрез щракане на мишката върху съседна плочка.

    Клавишите „U“, „Backspace“ и десният бутон на мишката връщат назад. „Esc“ и средният бутон
    на мишката показват меню, от което можете да рестартирате, в случай, че се заклещите.

    Целта на играта е да счупите всички зелени плочки. Това става основно чрез скачане върху
    тях. Плочките се пропукват когато сте отгоре им и се чупят едва след като отскочите.
    Пазете се да не се заклещите!

    По време на играта ще получавате допълнителни указания. Използвайте стрелките за да
    разлиствате страниците с помощна информация. С напредването и въвеждането на нови видове
    плочки ще се появяват и нови страници с указания.

    На картата можете да изберете кое ниво да играете. Сребърните нива са вече преминати.
    Черните - още.

    Няма ограничения във времето.

ВЖ. ОЩЕ

    Можете  да  прочетете  повече  за  играта  на  страницата  ѝ  в  Интернет:
    http://www.aceinternet.co.uk/~mokona/

    Във версията за Дебиан, данните за играта се съхраняват в директорията $HOME/.hex-a-hop/.
    Ако променливата $HOME няма стойност се използва /tmp/.

АВТОР

    Тази игра е написана от Tom Beaumont и се разпространява съгласно условията на общия
    публичен лиценз на фондацията ГНУ, версия 2 или по‐късна.

                                          Хекс‐а‐хоп(6)