Provided by: help2man_1.47.3_amd64 bug

NAVN

    help2man - generer en enkel manualside

OVERSIKT

    help2man [VALG] ... KJØRBAR

BESKRIVELSE

    «help2man» genererer en manual-side ved hjelp av utdata fra «--help» og «--version».

    -n, --name=STRENG
       beskrivelse for NAVN-paragraf

    -s, --section=SEKSJON
       seksjonsnummer for manualside (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       navn på manual (Brukerkommandoer, ...)

    -S, --source=TEKST
       kilde til program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRENG
       velg «locale» (standard «C»)

    -i, --include=FIL
       inkluder materiale fra «FIL»

    -I, --opt-include=FIL
       inkluder materiale fra «FIL» hvis den finnes

    -o, --output=FIL
       send utdata til «FIL»

    -p, --info-page=TEKST
       navn på Texinfo-manual

    -N, --no-info
       undertrykk peker til Texinfo-manual

    -l, --libtool
       ekskluder «lt-» fra programnavnet

    --help skriv ut denne hjelpen og avslutt

    --version
       skriv ut versjonsnummer og avslutt

    KJØRBAR bør akseptere «- help» og «- version» opsjoner og produsere utdata på standard ut
    selv om alternativer kan spesifiseres ved hjelp av

    -h, --help-option=STRENG
       hjelpevalg-streng

    -v, --version-option=STRENG
       versjonsvalg-streng

    --version-string=STRENG
       versjonsstreng

    --no-discard-stderr
       inkluder standardfeil under analysering av output-valget

INKLUDER-FILER

    Ytterligere materiale kan være inkludert i den genererte utskriften med --include og
    --opt-include alternativer. Formatet er enkelt

      [seksjon]
      tekst

      /mønster/
      tekst

    Blokker av ordrett *roff-tekst er satt inn i utdata enten ved starten på den gitte
    [seksjon] (små bokstaver), eller etter et avsnitt matchende /mønster/.

    Mønstre bruker Perl regulære uttrykk syntaks og kan bli etterfulgt av the i, s eller m
    modifikatorer (se perlre(1)).

    Linjene før den første seksjon eller mønster som begynner med «-» er behandlet som
    alternativer. Noe annet er stille ignorert og kan brukes for kommentarer, RCS-søkeord og
    lignende.

    Seksjonsutgangsrekkefølgen (for de som er inkludert) er:

      NAVN
      OVERSIKT
      BESKRIVELSE
      VALG
      MILJØ
      FILER
      EKSEMPLER
      andre
      OPPHAVSMANN
      RAPPORTERING AV FEIL
      OPPHAVSRETT
      SE OGSÅ

    Ethvert [NAVN] eller [OVERSIKT] seksjoner som vises i include-filen vil erstatte det som
    ville automatisk ha blitt produsert (selv om du fortsatt kan overstyre det forrige med
    --name hvis nødvendig).

    Andre seksjoner er forvalgt i automatisk produsert utdata for standard seksjoner gitt
    ovenfor, eller inkludert ved andre (ovenfor) i den rekkefølgen de ble påtruffet i
    inkluder-filen.

    Plassering av teksten innenfor seksjonen kan være eksplisitt forespurt ved hjelp av
    syntaksen [<seksjon], [=seksjon] eller [>seksjon] for å plassere ytterligere tekst
    henholdsvis før, i stedet for eller etter standard utdata.

TILGJENGELIGHET

    Den nyeste versjonen av denne distribusjonen er tilgjengelig på nettet fra:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

OPPHAVSMANN

    Skrevet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERING AV FEIL

    Rapporter feil til <bug-help2man@gnu.org>.

    Opphavsrett (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011,
    2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
    Dette er fri programvare; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Det er INGEN garanti;
    ikke engang for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL    .

SE OGSÅ

    Den fullstendige dokumentasjonen for help2man opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom
    info og help2man programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

       info help2man

    gi deg tilgang til hele manualen.