Provided by: kde-l10n-nb_15.08.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i brukerens
    bokmerkeliste.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-valg...] [KDE-valg...] {mappe}

BESKRIVELSE

    kbookmarkmerger er et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i brukerens bokmerker.
    Hvis brukeren ikke har noen bokmerker ennå blir det opprettet en ny bokmerkeliste og de
    gitte bokmerkene blir satt inn i lista. Mens flettingen skjer holder kbookmarkmerger styr
    på hvilke filer som er blitt flettet inn i tidligere kjøringer, så ingen bokmerker blir
    lagt inn i brukerens bokmerkeliste mer enn én gang. Hvis KDE kjører mens kbookmarkmerger
    kjøres får KDEs bokmerkesystem vite om alle endringer i brukerens bokmerker, slik at alle
    programmer som bruker denne informasjonen (dvs. Konqueror) får tak i endringene
    øyeblikkelig.

    Den tradisjonelle måten å forsøke å ordne noe slikt var å bruke nøye oppbygde strukturer
    for hjemmemapper når nye brukere ble opprettet, slik at brukeren fikk en standard
    bokmerkeliste. Problemet med dette er at etter at brukerkontoen er opprettet kan ikke nye
    bokmerker spres til brukerne.

    Denne mekanismen er til nytte for systemadministratorer som vil dele ut et bokmerke som
    peker på et bestemt dokument (viktige merknader om systemet, for eksempel). Distributører
    kan også dra nytte av det, for eksempel ved å legge til bokmerkefiler i programpakkene de
    leverer, som kbookmarkmerger fletter inn i brukerens bokmerkeliste når pakka installeres.
    På den måten kan dokumentasjon som leveres med en programpakke lett finnes og vises straks
    etter at pakka er installert.

    Den eneste parameteren som kbookmarkmerger trenger er navnet på en mappe som skal
    gjennomsøkes etter bpkmerkefiler. Alle filer i den oppgitte mappa blir undersøkt etter
    bokmerker som skal flettes inn i brukerens oppsett. Filene i mappa skal være gyldige
    XBEL-filer.

SE OGSå

    Konqueror-håndboka[1]

EKSEMPLER

      espen@nusse:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Fletter alle bokmerker lagret i /usr/local/extra-bookmarks inn i espens bokmerkeliste.

STANDARDER

      XBEL-spesifikasjon[2]

RESTRIKSJONER

    Når det skal bestemmes om en gitt bokmerkefil alt er blitt flettet inn i brukerens liste
    eller ikke, så ser kbookmarkmerger bare på filnavnet til bokmerkefila – innholdet sjekkes
    ikke i det hele tatt. Dette betyr at om en bokmerkefil blir endret etter at den er flettet
    inn i en brukers bokmerker, så blir ikke ny fletting utløst igjen.

    Merk også at hvis en bruker endrer et bokmerke som ble flettet inn i hans oppsett, så blir
    den opprinnelige bokmerkefila uendret.

FORFATTER

    Frerich Raabe<raabe@kde.org>

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. Konqueror-håndboka
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL-spesifikasjon
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/