Provided by: kde-l10n-nb_15.08.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Kjører et program med høyere rettigheter

SYNOPSIS

    kdesu [-c kommando] [-d] [-f file] [-i icon name] [-n] [-p priority] [-r] [-s] [-t] [-u
       user] [--noignorebutton] [--attach winid]

    kdesu [KDE-spesifikke valg] [Qt(TM)-spesifikke valg]

BESKRIVELSE

    KDE su er et grafisk grensesnitt for UNIX®-kommandoen su for skrivebordsmiljøet KDE. Med
    det kan du kjøre et program som en annen bruker ved å oppgi den brukerens passord. KDE su
    er et ikke-privilegert program, det bruker systemets su-kommando.

    KDE su har en funksjon til: det kan huske passord for deg. Hvis du bruker denne funksjonen
    trenger du bare oppgi passordet én gang for hver kommando.

    Dette programmet er ment å startes fra kommandolinja eller fra .desktop-filer.

    Siden kdesu ikke lenger blir installert i $(kde4-config --prefix)/bin men i kde4-config
    --path libexec og derfor ikke finnes i din søkesti Path, så må du bruke $(kde4-config
    --prefix)kdesu for å starte kdesu.

VALG

    -c kommando
      Dette oppgir kommandoen som skal kjøres som root. Den må ha ett argument: navnet på
      kommandoen. Så hvis du for eksempel vil kjøre en filbehandler som root, så skriver du
      inn på kommandolinja: $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Vis feilsøkingsinformasjon.

    -f fil
      Dette valget fører til effektiv bruk av KDE su i .desktop-filer. det får KDE su til
      undersøke fila fil, og hvis gjelddende bruker kan skrive til den, så kjører KDE su
      kommandoen som gjeldende bruker. Hvis fila ikke er skrivbar, så kjøres kommandoen som
      bruker bruker (standard er root).

      fil utvikles slik: hvis fil begynner med en /, så er det et absolutt filnavn, ellers
      blir det tatt for navnet på en global KDE oppsettsfil.

    -i ikonnavn
      Oppgi iklon som skal brukes i passord-dialogen. Du kan oppgi bare navnet, uten
      etternavn.

    -n
      Ikke behold passordet. Dette slår av avkryssingsboksen Husk passord i
      passord-dialogen.

    -p prioritet
      Sett prioritet. Prioriteten er et fritt valgt tall mellom 0 og 100, der 100 er høyeste
      prioritet og 0 er laveste. Standard er 50.

    -r
      Bruk sanntidsplanlegging.

    -s
      Stopp kdesu-daemonen. Dette er daemonen som i bakgrunnen husker godkjente passord.
      Dette kan også slås av med -n når KDE su først startes.

    -t
      Slå på utdata til terminal. Dette slår av passordlagring. Brukes for det meste til
      feilsøking, hvis du vil bruke et konsollprogram, så bruk standard su-kommando i
      stedet.

    -u bruker
      Det vanligste ved bruk av KDE su er å kjøre en kommando som superbruker, men du kan
      også oppgi andre brukernavn og tilhørende passord.

    --noignorebutton
      Ikke vis en Ignorer-knapp.

    --attach vindus-id
      Gjør dialogen midlertidig for et X-program oppgitt ved vindus-id.

SE OGSå

    su(1)

    Mer detaljert brukerdokumentasjon finnes fra help:/kdesu[1] (skriv enten denne URL-en inn
    i Konqueror eller kjør khelpcenter help:/kdesu).

EKSEMPLER

    Kjør kfmclient som bruker jon, og vis Konqueror-ikonet i passord-dialogen:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jon -i konqueror kfmclient

UTVIKLERE

    KDE su ble skrevet av Geert Jansen<jansen@kde.org> og Pietro Iglio<iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. help:/kdesu
      help:/kfind