Provided by: kde-l10n-nb_15.08.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kfind - filfinnerverktøy for KDE

SYNOPSIS

    kfind [søkesti] [Generiske KDE-valg] [Generiske Qt-valg]

BESKRIVELSE

    Filfinnerverktøyet er en nyttig metode for å lete etter bestemte filer på datamaskinen,
    eller for å lete etter filer som har navn som passer med et mønster. Et eksempel på dette
    kan være å lete etter filer av en bestemt type eller med bestemte bokstaver i filnavnet,
    eller som inneholder en bestemt tekststreng.

    KFind er et grafisk verktøy og kjøres normalt ikke fra kommandolinja.

VALG

    søkesti
      Du kan om du vil oppgi en sti med kolon som skilletegn for å forhåndsutfylle dialogen.
      Dette kan du bruke til å sette opp forskjellige ikoner på panelet eller skrivebordet
      for raskt å kjøre søk på forskjellige steder.

SE OGSå

    Mer detaljert brukerdokumentasjon finnes fra help:/kfind (skriv enten denne URL-en inn i
    Konqueror eller kjør khelpcenter help:/kfind).

UTVIKLERE

    En liste over bidragsytere finnes i den komplette dokumentasjonen i khelpcenter.

    Denne dokumentasjonen ble laget av Lauri Watts<lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.