Provided by: amule-utils_2.4.0~git20151120.0023527bc2-1ubuntu1_amd64 bug

NUME

    amulecmd - Program bazat pe terminal pentru controlat aMule

REZUMAT

    amulecmd [-h <host>] [-p <port>] [-P <password>] [-f <path>] [-q] [-v] [-l <lang>] { [-w]
    | [-c <command>] }

    amulecmd [--create-config-from=<path>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

DESCRIERE

    amulecmd este un client bazat pe terminal pentru a controla aMule.

    [ -h <host>, --host=<host> ]
       Gazda unde rulează aMule (implicit: localhost). <host> ar putea fi o adresă IP sau
       un nume DNS

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Portul aMule pentru conexiuni externe, cum este configurat în Preferințe->Control
       la distanță (implicit: 4712)

    [ -P <password>, --password=<password> ]
       Parolă conexiuni externe.

    [ -f <path>, --config-file=<path> ]
       Utilizează fișierul de configurare dat. Fișierul de configurare implicit este
       ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Nu tipării nici o ieșire la stdout.

    [ -v, --verbose ]
       Fi detaliat - arată și mesajele de depanare.

    [ -l <lang>, --locale=<lang> ]
       Configurați  localizarea  aplicației  (limba). Vedeți secțiunea NOTES pentru
       descrierea parametrului <lang> .

    [ -w, --write-config ]
       Scrie opțiunile liniei de comandă în fișierul de configurare și ieși

    [ -c <command>, --command=<command> ]
       Execută <command> ca și cum ar fi fost introdusă în terminalul amulecmd și ieși.

    [ --create-config-from=<path> ]
       Creează fișierul de configurare bazat pe <path>, care trebuie să indice la un
       fișier de configurare aMule valid, iar apoi ieși.

    [ -v, --version ]
       Afișează numărul versiunii curente.

    [ -h, --help ]
       Tipărește o scurtă descriere de utilizare.

COMENZI

    toate comenzile nu sunt sensibile la majuscule.

  Adaugă <eD2k-link> | <magnet-link>
    Adaugă la nucleu o legătură eD2k sau o legătură magnet.

    Link-ul eD2k de adăugat poate fi:

     • un link fișier (ed2k://|file|...), va fi adăugat la coada descărcărilor,

     • o legătură server (ed2k://|server|...), care va fi adăugată la lista serverelor,

     • un link listă server, în care caz toate serverele din listă vor fi adăugate la lista
      serverelor.

    Legătura magnet trebuie să conțină indexul eD2k și lungimea fișierului.

  Anulează <hash> | <number>
    Anulează descărcarea specificată de <hash> sau <number>. Pentru a obține valoarea
    utilizați show.

  Conectare [ kad | ed2k | <ip|name> ]
    Conectare la rețea.

    Aceasta va conecta la toate rețelele care sunt activate în preferințe.

    Cu parametrii facultativi puteți specifica la care rețea să se conecteze. Dând o adresă
    pentru server în forma IP:Port (unde IP este fie o adresă zecimală IPv4 sau un nume DNS
    rezolvabil) aMule se va conecta numai la acel server.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    Deconectați de la toate rețelele la care sunteți conectat, sau doar deconectați de la
    rețeaua specificată.

  Descarcă <number>
    Pornește descărcarea unui fișier.

    Un <number> a unui fișier de la ultima căutare trebuie dat. Exemplu: `descărcarea 12' va
    porni descărcarea fișierului cu numărul 12 al căutării anterioare.

  Exit
    Deconectează de la amule/amuled și termină amulecmd.

  Ia <what>
    Ia și afișează o valoare preferată.

    Valori disponibile pentru <what>:

       BwLimits Ia limitele lățimii de bandă.

       IPFilter Ia preferințele filtrului IP.

  Ajutor [ <command> ]
    Tipărește o scurtă descriere a utilizării. Dacă este adresată fără nici un parametru, va
    arăta o listă a comenzilor disponibile. Dacă este adresată cu <command>, va arăta o scurtă
    descriere a comenzii date.

  Pauză <hash> | <number>
    Pauzează descărcarea specificată de <hash> or <number>. Pentru a obține valoarea utilizați
    show.

  Prioritate <priority> <hash> | <number>
    Configurați prioritatea unei descărcări cu <hash> sau <number>.

    Valori disponibile pentru <priority>:

       Auto   Prioritate automată.

       High   Prioritate înaltă.

       Low    Prioritate scăzută.

       Normal  Prioritate normală.

  Progress
    Arată progresul unei căutări în desfășurare.

  Quit
    Un sinonim a comenzii exit .

  Reâncarcă <what>
    Reâncarcă un obiect dat.

    Valori disponibile pentru <what>:

       Shared  Reâncarcă lista fișierelor partajate.

       IPFilter Reâncarcă tabelele filtrului IP.

  Reset
    Resetează jurnalul.

  Results
    Arată rezultatele ultimei căutări.

  Reia <hash> | <number>
    Reia descărcarea specificată de <hash> sau <number>. Pentru a obține valoarea utilizați
    show.

  Caută <type> <keyword>
    Face o căutare a cuvântului cheie dat <keyword>. Un tip de căutare și un un cuvânt cheie
    sunt obligatorii pentru a face asta. Exemplu: `caută kad amule' efectuează o căutare kad
    pentru `amule'.

    Tipuri de căutări disponibile:

       Global  Efectuează o căutare globală.

       Kad    Efectuează o căutare în rețeaua Kademlia.

       Local   Efectuează o căutare locală.

  Configurează <what>
    Configurați o valoare a preferințelor date.

    Valori disponibile pentru <what>:

       BwLimits Configurare limite lățime de bandă.

       IPFilter Configurare preferințe filtru IP.

  Arată <what>
    Arată coada încărcărilor/descărcărilor, lista serverelor sau lista fișierelor partajate.

    Valori disponibile pentru <what>:

       DL    Arată coada descărcărilor.

       Log    Arată jurnalul.

       Servers  Arată lista serverelor.

       UL    Arată coada încărcărilor.

  Shutdown
    Închide nucleul distant care rulează (amule/amuled). Aceasta va închide de asemenea
    clientul text, deoarece este inutilizabil fără un nucleu care rulează.

  Statistici [ <number> ]
    Arată arborele statisticilor.

    Numărul facultativ <number> în domeniul 0-255 poate fi trecut ca argument la această
    comandă, care spune cât de multe intrări de subdiviziuni a versiunii clientului vor fi
    afișate. Trecând 0, sau lăsând gol va însemna `nelimitat'.

    Exemplu: `statistici 5' va afișa numai primele 5 versiuni pentru fiecare tip de client.

  Status
    Arată starea conexiunii, vitezele actuale de încărcare/descărcare, etc.

NOTE

  Căi
    Pentru toate opțiunile care iau o <path> valoare, dacă path nu conține nici o parte a unui
    director (ex. doar un nume de fișier simplu), atunci se consideră a fi sub directorul de
    configurare aMule, ~/.aMule.

  Limbi
    Parametrul   <lang>   pentru   opțiunea   -l   are   următoarea   formă:
    lang[_LANG][.encoding][@modifier]  unde  lang  este  limba  primară,  LANG  este
    dialectul/teritoriul, encoding este setul de caractere de utilizat iar modifier permite
    utilizatorului de a specifica o instanță specifică a datelor localizării în cadrul unei
    singure categorii.

    De exemplu, următoarele șiruri sunt valide:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Deși toate șirurile de mai sus sunt acceptate ca definiții de limbă valide, encoding și
    modifier sunt momentan neutilizate.

    În completare la formatul de mai sus, puteți specifica și numele întreg al limbii în
    engleză - so -l german este valid și similar cu -l de_DE.

    Când nu este definită nici o limbă, în linia de comandă sau în fișierul de configurare, va
    fi utilizată limba implicită a sistemului de operare.

FIȘIERE

    ~/.aMule/remote.conf

EXEMPLU

    De obicei amulecmd va rula întâi ca:

    amulecmd -h hostname -p ECport -P ECpassword -w

    sau

    amulecmd --create-config-from=/home/username/.aMule/amule.conf

    Aceasta va salva configurările la $HOME/.aMule/remote.conf, iar mai târziu trebuie doar să
    tastați:

    amulecmd

    Desigur, nu trebuie să urmați acest exemplu.

RAPORTAREA ERORILOR

    Vă rugăm să raportați erorile fie pe forumul nostru(http://forum.amule.org/), sau în
    bugtracker-ul nostru (http://bugs.amule.org/). Nu raportați erorile pe email, nici la
    lista noastră de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR

    aMule și toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General Public License.

VEDEȚI ȘI

    amule(1), amuled(1)

AUTOR

    Această pagină manual a fost scrisă de Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>