Provided by: debianutils_4.7_amd64 bug

IME

    add-shell - doda lupine v seznam veljavnih prijavnih lupin

POVZETEK

    add-shell ime lupine [ime lupine ...]

OPIS

    add-shell kopira /etc/shells v /etc/shells.tmp, doda podane lupine v to datoteko, če še
    niso prisotne, in kopira začasno datoteko nazaj v /etc/shells.

    Lupine morajo biti podane z njihovimi polnimi imeni poti.

OGLEJTE SI TUDI

    shells(5)

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,

                      12. maj 2011               ADD-SHELL(8)