Provided by: debianutils_4.7_amd64 bug

IME

    installkernel - namesti nov odtis jedra

POVZETEK

    installkernel version zImage System.map [mapa]

OPIS

    installkernel iz Linux drevesa virov v sistem namesti nov odtis jedra. Klican je s strani
    datotek make Linux jedra, ko je klican make install.

    Novo jedro je nameščeno v  {directory}/vmlinuz-{version}.  Če  simbolna  povezava
    {directory}/vmlinuz  že  obstaja,  je  osvežena  tako, da se ustvari povezava iz
    {directory}/vmlinuz do novega jedra. Predhodno nameščeno jedro je na  voljo  kot
    {directory}/vmlinuz.old.

HROŠČI

    installkernel se nahaja v /sbin zato, ker jo s tam kličejo datoteke make Linux jedra.
    Pravzaprav bi morala biti v /usr/sbin. Ni zahtevana za zagon sistema.

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,