Provided by: debianutils_4.7_amd64 bug

IME

    remove-shell - odstrani lupine iz seznama veljavnih prijavnih lupin.

POVZETEK

    remove-shell ime lupine [ime lupine...]

OPIS

    remove-shell deluje na zańćasnih datotekah /etc/shells.tmp in /etc/shells.tmp2 tako, da
    odstrani podane lupine iz seznama veljavnih prijavnih lupin in kopira rezultat nazaj v
    /etc/shells.

OGLEJTE SI TUDI

    shells(5)

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,

                      7 apr 2005              REMOVE-SHELL(8)