Provided by: debianutils_4.7_amd64 bug

IME

    run-parts - zažene skripte ali programe v mapi

POVZETEK

    run-parts [--test] [--verbose] [--report] [--lsbsysinit] [--regex=RE] [--umask=umask]
    [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] MAPA

    run-parts -V

OPIS

    run-parts zažene vse najdene izvedljive datoteke v mapi directory poimenovane s spodaj
    opisanimi omejitvami. Druge datoteke in mape so tiho prezrte.

    Če nista podani možnost --lsbsysinit ali pa možnost --regex, morajo biti imena sestavljena
    samo iz ASCII velikih in majhnih črk, številk, podčrtajev in vezajev.

    Če je podana možnost --lsbsysinit, se imena ne smejo končati z .dpkg-old, .dpkg-dist,
    .dpkg-new ali .dpkg-tmp. Pripadati morajo enemu izmed naslednjih imenskih prostorov:
    LANANA-dodeljen imenski prostor (^[a-z0-9]+$); hierarhični in obraten imenski prostor LSB
    (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); in imenski prostor Debian cron skript (^[a-zA-Z0-9_-]+$).

    Če je podana možnost --regex, morajo imena ustrezati po meri narejenemu razširjenemu
    logičnemu izrazu določenemu kot argument te možnosti.

    Datoteke se zaganjajo po abecednem vrstnem redu njihovih imen (glede na pravila krajevnih
    oznak C/POSIX), razen če je podana možnost --reverse. Takrat se zaganjajo v obratnem
    vrstnem redu.

MOŽNOSTI

    --test izpiše imena skript, ki bi se pognale, vendar jih ne zažene.

    --list izpiše imena vseh ustrezajočih datotek (ne samo izvredljivih datotek), vendar jih
       ne zaženi. Te možnosti ni mogoče uporabiti skupaj s --test.

    -v, --verbose
       izpiše ime vsake skripte na stderr pred zagonom

    --report
       podobno kot --verbose, vendar izpiše le imena skript, ki imajo izhod. Ime skripte
       se izpiše na stdout ali pa stderr glede na to kje se izpiše prvi izhod skripte.

    --reverse
       obrni vrstni red izvajanja skript

    --exit-on-error
       končaj takoj, ko skript vrne ne ničelno izstopno kodo.

    --lsbsysinit
       uporabi imenski prostor LSB namesto običajnega obnašanja.

    --new-session
       zažene vsako skripto v ločeni seji opravila. Če se ta možnost uporabi, ubitje
       programa run-parts ne bo ubilo trenutno delujočih skript. Te bodo tekle do
       zaključka.

    --regex=RE
       potrdi veljavnost imen datotek glede na po meri izdelan razširjen logični izraz RE.
       Glej odstavek PRIMERI za primere.

    -u, --umask=umask
       nastavi umask na umask pred poganjanjem skript. umask mora biti določen osmiško.
       Privzeto je umask nastavljen na 022.

    -a, --arg=argument
       podajte argument skripti. Uporabite --arg za vsak argument, ki ga želite podati.

    --   poda, da je to konec možnosti. Katerokoli ime datoteke po -- ne bo tolmačeno kot
       možnost, tudi če se začne z vezajem.

    -h, --help
       prikaže podatke o uporabi in konča.

    -V, --version
       prikaže različico in avtorske pravice in konča.

PRIMERI

    Prikaže imena vseh datotek v /etc, ki se začnejo s `p' in končajo z `d':

    run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

AVTORSKE PRAVICE

    Avtorske pravice (C) 1994 Ian Jackson.

    Avtorske pravice (C) 1996 Jeff Noxon.

    Avtorske pravice (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

    Avtorske pravice (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Clint Adams

    run-parts je prosti program; oglejte si GNU General Public License različica 2 ali
    kasnejša za pogoje kopiranja. Garancije ni.

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,