Provided by: debianutils_4.7_amd64 bug

IME

    savelog - shrani datoteko dnevnika

POVZETEK

    savelog [-m način] [-u uporabnik] [-g skupina] [-t] [-p] [-c cikel] [-l] [-j] [-C] [-d]
    [-l] [-r rolldir] [-n] [-q] [-D oblikadatuma] datoteka ...

OPIS

    Ukaz savelog shrani in po želji stisne stare kopije datotek. Starejše različice file se
    imenujejo:

       file.<number><compress_suffix>

    kjer je <number> številka različice, 0 predstavlja najnovejšo. Različice številka > 0 so
    stisnjene, razen če to prepreči -l. Različica številka 0 ni stisnjena, saj ima lahko
    opravilo file še vedno odprt za I/O. Samo cycle različic datoteke je ohranjenih.

    Če datoteka ne obstaja in je -t podan, bo ustvarjena.

    Za datoteke, ki obstajajo in imajo dolžino večjo od nič, so opravljena naslednja dejanja:

    1)   Datoteke s številkami različic krožijo.  Rezličica file.2 je premaknjena v
       različico file.3, različica file.1 je premaknjena v različico file.2, in tako
       naprej. Končno je različica file.0 premaknjena v različico file.1, in je različica
       file izbrisana. Tako stisnjena in ne stisnjena imena krožijo, ne glede na -l.
       Manjkajoče datoteke različic so prezrte.

    2)   Nova file.1 je stisnjena, razen če je podana zastavica -l. Spremenjena je glede na
       zastavice -m, -u, in -g.

    3)   Glavna file je premaknjena v file.0.

    4)   Če so podane zastavice -m, -u, -g, -t, ali pa -p, je ustvarjena prazna file glede
       na podane zastavice. Z zastavico -p , je datoteka ustvarjena z enakim lastništvom,
       skupino in pravicami kot prej.

    5)   Nova file.0 je spremenjena glede na zastavice -m, -u, in -g.

MOŽNOSTI

    -m način
       chmod datoteke dnevnikov k danim pravicam, predpostavi -t

    -u uporabnik
       chown datoteke dnevnikov k uporabniku, predpostavi -t

    -g skupina
       chgrp datoteke dnevnikov k skupini, predpostavi -t

    -c cycle
       Shrani krožne različice datoteke dnevnika (privzeto: 7). Število cycle datotek
       kroženja mora biti vsaj 2.

    -t   ustvari "touch" novo datoteko dnevnika

    -l   ne stiskaj datotek dnevnikov (privzeto: stiskaj)

    -p   ohrani lastništvo, skupino in dovojenja datoteke dnevnika

    -j   stisni z bzip2 namesto z gzip

    -J   stisni z xz2 namesto z gzip

       Za xz možnost moči ni nastavljena. Privzeta možnost bo določena na osnovi celotne
       količine fizičnega RAM-a. Za višje ravni stiskanje lahko xz porabi zelo veliko
       količino pomnilnika.

    -1 .. -9
       moč stiskanja ali poraba pomnilnika (privzeto: 9, razen za xz)

    -C   prisili čiščenje krožnih datotek dnevnikov

    -d   za obračanje uporabi standardni datum

    -D oblika datuma
       prepiši obliko datuma z obliko zapisa [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

    -r   uporabi rolldir namesto . za obračanje datotek

    -n   ne vrti praznih datotek

    -q   molči

HROŠČI

    Podatki se lahko izgubijo, če opravilo še vedno piše v file.0 in jo savelog premakne v
    file.1 ter stisne.

OGLEJTE SI TUDI

    logrotate(8)

TRANSLATION

    This document is a translation.

    Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,