Provided by: wesnoth-1.12-core_1.12.5-1_amd64 bug

ИМЕ

    wesnoth -- "Бој за Веснот", фантазијска стратегија на потезе

ПРЕГЛЕД

    wesnoth [ОПЦИЈЕ] [ПУТАЊА_ДО_ПОДАТАКА]

ОПИС

    "Бој за Веснот" је фантазијска стратешка игра на потезе.

    Поразите све непријатељске вође добро изабраном војном дружином, старајући се успут о
    изворима злата и селима. Свака јединица има своје врлине и мане; да бисте побиједили,
    распоредите снаге тако да се истакну преимућства, притом спријечивши противника да учини
    то исто. Како јединице постају искусније, добијају нове способности и постају снажније.
    Играјте на свом матерњем језику искушавајући вјештине против паметног рачунарског
    противника, или се придружите Веснотовој великој заједници играча на вези. Правите
    сопствене посебне јединице, сценарије, походе, и подијелите их са другим играчима.

ОПЦИЈЕ

    --bpp број
       поставља вриједност BitsPerPixel. Примјер: --bpp 32

    -c, --campaign  [<ид-похода>]
       скаче директно на поход са ИД-ом <ид-похода>. Ако се ИД не зада, појавиће се мени
       за избор. Напомена: При употреби ове опције морате задати и путању директоријума
       података као последњи аргумент, иначе ће ИД похода или сценарија бити схваћен као
       директоријум података.

    --campaign-difficulty [<difficulty>]
       тежина задатог похода (од 1 до највеће). Ако се не зада, појавиће се дијалог за
       избор тежине похода.

    --campaign-scenario <ид-сценарија>
       ИД сценарија из задатог похода. Подразумеван је први сценарио.

    --data-dir <директоријум>
       потискује директоријум података овде задатим.

    --data-path
       path the path of the data directory and exits.

    -d, --debug
       укључује допунске опције командног режима током игре (више детаља потражите на вики
       страници http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor датотека
       директно покреће уређивач мапа у игри. Ако је задата датотека, истовјетно са -l
       --load.

    --fps приказује број кадрова по секунди док тече игра, у углу екрана.

    -f, --fullscreen
       покреће игру преко цијелог екрана.

    --gunzip улдат.gz
       распакује датотеку, која треба да је у формату ГЗИП, и складишти је без наставка
       .gz. улдат.gz ће бити уклоњена.

    --gzip улдат
       пакује датотеку у формат ГЗИП, складишти је као улдат.gz и уклања улдат.

    -h, --help
       приказује сажетак опција командне линије на стандарном излазу.

    -l, --load датотека
       учитава позицију датотека из стандардног директоријума сачуваних позиција. Ако је
       задата и опција -e или --editor, покреће се уређивач са отвореном мапом из те
       датотеке. Ако је датотека у ствари директоријум, уређивач ће на њему отворити
       дијалог за учитавање мапе.

    --log-ниво=домен1,домен2,...
       поставља ниво озбиљности домена биљежења. all се може употријебити за поклапање
       свих домена, а доступни су: error, warning, info, debug. Подразумијеванo се користи
       error.

    --logdomains [филтер]
       набраја дефинисане домене бележења (или оне које садрже филтер, ако је задат) и
       излази.

    --max-fps
       број кадрова по секунди које игра може да прикаже, требало би да буде између 1 и
       1000, а подразумијевано је 50.

    -m, --multiplayer
       покреће вишеиграчку партију. Уз ову опцију могу бити употријебљене још неке,
       наведене испод (само оне могу пратити --multiplayer).

    --no-delay
       покреће игру без икаквих застоја, за пробу графичких перформанси. Ово је аутоматски
       укључено ако се зада --nogui.

    --nocache
       искључује оставу за податке игре.

    --nomusic
       покреће игру без музике.

    --nosound
       покреће игру без звука и музике.

    --path исписује име директоријума са подацима игре и излази.

    -p, --preprocess <source file/folder> <target directory>
       preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a
       processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is
       specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor
       rules. The common macroses from the "data/core/macros" directory  will  be
       preprocessed   before   the   specified   resources.   Example:   -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. For details regarding the preprocessor
       visit: http://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor

    --preprocess-defines=DEFINE1,DEFINE2,etc
       comma separated list of defines to be used by the '--preprocess' command. If
       SKIP_CORE is in the define list the "data/core" directory won't be preprocessed.

    --preprocess-input-macros <изворна-датотека>
       (само уз опцију '--preprocess')  задаје  датотеку  која  садржи  дефиниције
       [preproc_define] за укључивање при предобради.

    --preprocess-output-macros [<циљна датотека>]
       (само уз опцију '--preprocess') исписује све предобрађене макрое из циљне датотеке.
       Ако се датотека не зада, испис ће бити у датотеку '_MACROS_.cfg' у циљном
       директоријуму  из  опције  '--preprocess'.  Ову  опцију  треба  навести пре
       '--preprocess'.

    -r XxY, --resolution XxY
       поставља резолуцију екрана. Примјер: -r 800x600

    -s, --server [домаћин]
       повезује се са домаћином ако је задат, или са првим сервером у поставкама. На
       примјер: --server server.wesnoth.org

    --username<username>
       uses <username> when connecting to a server, ignoring other preferences.

    --password<password>
       uses <password> when connecting to a server, ignoring other preferences. Unsafe.

    --strict-validation
       грешке оверавања сматрају се кобним грешкама.

    -t, --test
       покреће игру са малим пробним сценариом.

    --userconfig-dir name
       sets the user configuration directory to name under $HOME or "My Documents\My
       Games" for windows. You can also specify an absolute path for the configuration
       directory outside the $HOME or "My Documents\My Games". Under X11 this defaults to
       $XDG_CONFIG_HOME or $HOME/.config/wesnoth, on other systems to the userdata path.

    --userconfig-path
       исписује путању корисничког поставног директоријума и излази.

    --userdata-dir name
       sets the userdata directory to name under $HOME or "My Documents\My Games" for
       windows.  You can also specify an absolute path for the userdata directory outside
       the $HOME or "My Documents\My Games".

    --userdata-path
       prints the path of the userdata directory and exits.

    --validcache
       претпоставља да је кеш ажуран (опасно).

    -v, --version
       приказује број верзије и излази.

    -w, --windowed
       покреће игру унутар прозора.

    --with-replay
       пушта снимак партије учитане опцијом --load.

Опције уз --multiplayer

    Опције посебне по страни у вишеиграчком режиму означене су са број, гдје број треба
    замијенити бројем стране. То је обично 1 или 2, али зависи од броја играча дозвољених за
    изабрани сценарио.

    --ai_configброј=вриједност
       бира поставну датотеку која се учитава за ВИ управљача ове стране.

    --algorithmброј=вриједност
       бира нестандардни алгоритам за ВИ управљање задатом страном. Могуће вриједности:
       idle_ai и sample_ai.

    --controllerброј=вриједност
       бира управљача за задату страну. Могуће вриједности су: human (човјек) и ai (ВИ).

    --era=вриједност
       употријебите ово за играње у изабраној епохи умјесто подразумијеване (Default).
       Епоха  се  бира  кључем;  могуће  вриједности  описане  су  у  датотеци
       data/multiplayer/eras.cfg

    --exit-at-end
       излази пошто се сценарио оконча, без приказивања прозора о побједи/поразу на који
       би корисник морао да одговори. Ово се такође користи за скриптовање проба
       перформанси.

    --ignore-map-settings
       do not use map settings, use default values instead.

    --multiplayer-repeat=value
       repeats a multiplayer game value times. Best to use with --nogui for scriptable
       benchmarking.

    --nogui
       покреће игру без графичког сучеља. Мора се јавити прије --multiplayer да би имало
       жељени ефекат.

    --parmброј=име:вриједност
       поставља додатне параметре за ову страну, који зависе од опција употријебљених уз
       --controller и --algorithm. Обично корисно онима који пројектују нове ВИ (још
       увијек није сасвим документовано)

    --scenario=вриједност
       бира вишеиграчки сценарио по кључу. Подразумијеван је multiplayer_The_Freelands.

    --sideброј=вриједност
       бира фракцију из текуће епохе за задату страну. Фракција се бира кључем; могуће
       вриједности описане су у датотеци data/multiplayer.cfg

    --turns=вриједност
       поставља број потеза за изабрани сценарио. Подразумијевано је 50.

ИЗЛАЗНО СТАЊЕ

    Редовно излазно стање је 0. Стање 1 указује на грешку у припреми (СДЛ-а, фонтова, итд).
    Стање 2 указује на грешку у опцијама командне линије.

АУТОР

    Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Уредили Нилс Кнојпер (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> и Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Ову  упутну  страницу  првобитно  је  написао  Сирил  Бутор  (Cyril  Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Посјетите званичну домаћу страницу: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКА ПРАВА

    Copyright © 2003-2013 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2 (GPLv2), коју издаје
    Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ
    ВРИЈЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИ ЈОШ

    wesnothd(6).