Provided by: wesnoth-1.12-server_1.12.5-1_amd64 bug

ИМЕ

    wesnothd -- вишеиграчки мрежни домар "Боја за Веснот"

ПРЕГЛЕД

    wesnothd [-dv] [-c путања] [-p порт] [-t број] [-T број]
    wesnothd -V

ОПИС

    Управља    вишеиграчким   партијама   "Боја   за   Веснот".   Погледајте
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration за наредбе које сервер прихвата преко
    клијента (/query ...) или фифоа.

ОПЦИЈЕ

    -c путања, --config путања
       казује домару гдје се налази поставна датотека. За синтаксу погледајте одјељак
       ПОСТАВА СЕРВЕРА испод. Поставу можете поново учитати слањем СИГХУП серверском
       процесу.

    -d, --daemon
       покреће wesnothd као домар.

    -h, --help
       говори вам шта чине опције командне линије.

    --log-ниво=домен1,домен2,...
       поставља ниво озбиљности домена биљежења. all се може употријебити за поклапање
       свих домена, а доступни су: error, warning, info, debug. Подразумијеванo се користи
       error, осим за домен server гдје info.

    -p порт, --port порт
       везује сервер за наведени порт. Ако се порт не наведе, подразумијевано се користи
       15000.

    -t број, --threads број
       поставља највећи број радних нити на чекању за мрежни У/И (подразумијевано:
       5, највише: 30).

    -T број, --max-threads број
       поставља највећи број радних нити које могу бити створене; ако се зада 0, нема
       ограничења (подразумијевано: 0).

    -V, --version
       приказује број верзије и излази.

    -v, --verbose
       укључује исправљачко биљежење.

ПОСТАВА СЕРВЕРА

  Општа синтакса је:
    [ознака]

       кључ="вриједност"

       кључ="вриједност,вриједност,..."

    [/ознака]

  Глобални кључеви:
    allow_remote_shutdown
       ако се зада no (подразумијевано), захтјеви за гашење и поновно покретање се
       игноришу осим ако стижу из фифоа. Задајте yes да дозволите удаљено гашење на /query
       администратора.

    ban_save_file
       Пуна или релативна путања до (гзиповане) датотеке коју сервер може да чита и пише.
       Забране ће бити записиване у њу, и читане по наредном покретању сервера.

    compress_stored_rooms
       одређује да ли датотеку соба треба читати и писати у компресованом облику.
       Подразумијевано yes.

    connections_allowed
       број дозвољених веза са исте ИП адресе, 0 значи безброј (подразумијевно: 5)

    disallow_names
       имена/надимци које сервер не прихвата. Прихватају се * и ? као џокери (погледајте
       glob(7) за више детаља). Подразумијеване вриједности, које се користе ако се ништа
       не зада, су: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       путања до фифоа из којег сервер може да чита наредбе (исте као /query ... из игре).
       Ако    није   задата,   спада   на   уграђену   (подразумијевано:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       број дозвољених порука за вријеме messages_time_period (подразумијевано: 4)

    messages_time_period
       временски период у секундама који се разматра за откривање поплаве порука
       (подразумијевано: 10 секунди)

    motd  порука дана

    new_room_policy
       одређује ко може да ствара нове собе на серверу. Могуће вриједности су everyone,
       registered, admin и nobody, дајући  дозволу,  редом,  свима,  регистрованим
       корисницима, администраторима и никоме. Подразумијевана вриједност је everyone.

    passwd лозинка за стицање администраторских овлашћења (путем /query admin лозинка).

    replay_save_path
       Директоријум гдје сервер смијешта снимке партија (не заборавите пратеће /!).
       Подразумијевано је ” (празно), што значи директоријум у којем је wesnothd покренут.

    restart_command
       Наредба којом сервер покреће нови серверски процес при наредби restart. (Може се
       издати само преко фифоа. Види поставку allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       путања до датотеке гдје се складиште подаци собе. Ову датотеку чита сервер при
       покретању, и касније уписује. Ако је празно или није задато, собе се не учитавају
       нити уписују.

    save_replays
       Одређује да ли сервер аутоматски уписује снимке партија (подразумијевно: false).

    versions_accepted
       Запетама раздвојен списак ниски верзија које сервер прихвата. Прихватају се * и ?
       као џокери (подразумијевана је верзија клијента која одговара верзији сервера)
       Примјер: versions_accepted="*" прихвата било коју ниску верзије.

    user_handler
       Име руковаоца корисницима. Тренутно доступни су forum (сервер се повезује са пхпББ
       базом података форума) и sample (примјерна изведба сучеља руковаоца корисницима,
       луди сте ако ово употријебите негдје заозбиљно). Подразумијевана вриједност је
       forum. Такође морате додати одјељак [user_handler], в. испод.

  Глобалне ознаке:
    [redirect] ознака за навођење сервера на који се преусмјеравају неке верзије клијента

       host  адреса сервера на који се преусмјерава

       port  порт на који се повезује

       version
           запетама раздвојен списак верзија које се преусмјеравају. Понаша се исто као
           и versions_accepted у погледу џокера

    [ban_time] ознака за одређивање згодних кључних ријечи за привремене забране.

       name  Име које упућује на трајање забране.

       time  Трајање. Формат је %d[%s[%d%s[...]]] гдје s из %s означава секунде, m
           минуте, h сате, D дане, M мјесеце, Y године, а d је број. Ако није дат
           модификатор, претпостављају се минути (m). Примјер: time="1D12h30m" значи
           забрану у трајању од једног дана, 12 сати и 30 минута.

    [proxy] ознака која говори серверу да се понаша као посредник и просљеђује захтјеве
    повезаних клијената на одређени сервер. Прихвата исте кључеве као и [redirect]

    [user_handler] подешава руковалац корисницима. Доступност кључева зависи од тога који је
    руковалац постављен кључем user_handler. Ако у постави нема одијељка [user_handler],
    сервер неће пружати услугу регистровања надимака.

       db_host
           (за user_handler=forum) име домаћина сервера базе података

       db_name
           (за user_handler=forum) име базе података

       db_user
           (за user_handler=forum) име корисника под којим се пријављује у базу
           података

       db_password
           (за user_handler=forum) лозинка задатог корисника

       db_users_table
           (за user_handler=forum) име табеле у којој пхпББ форуми уписују податке о
           корисницима. Највјероватније ће то бити  <prefiks-tabele>_users  (нпр.
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (за user_handler=forum) име табеле у коју wesnothd уписује своје податке о
           корисницима. Ову табелу мораћете ручно да направите, нпр.: CREATE TABLE
           <ime-tabele>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED
           NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (за user_handler=sample) вријеме по којем регистровани надимак истиче (у
           данима).

    [mail] подешава СМТП сервер кроз који руковалац корисницима шаље пошту. Тренутно само за
    примјерни руковалац.

       server Име домаћина удаљеног сервера

       username
           Корисничко име за пријављивање на поштански сервер.

       password
           Корисникова лозинка.

       from_address
           Адреса за одговоре на вашу пошту.

       mail_port
           Порт на којем слуша поштански сервер. Подразумијевано 25.

ИЗЛАЗНО СТАЊЕ

    Редовно излазно стање је 0, када је сервер правилно угашен. Стање 2 указује на грешку у
    опцијама командне линије.

АУТОР

    Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Уредили Нилс Кнојпер (Nils
    Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> и
    Томас Баумхауер (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ову упутну страницу
    првобитно је написао Сирил Бутор (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Посјетите званичну домаћу страницу: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКА ПРАВА

    Copyright © 2003-2013 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2  (GPLv2), коју издаје
    Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ
    ВРИЈЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИ ЈОШ

    wesnoth(6).