Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

    du [seçenek]... [dosya]...
    du [seçenek]... --files0-from=dosya

AÇIKLAMA

    Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

    -a, --all
       Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

    --apparent-size
       disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik kullanımından küçük
       olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan,
       vs. dolayı daha büyük de olabilir.

    -B, --block-size=birim
       birim baytlık bloklar kullanır.

    -b, --bytes
       Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

    -c, --total
       Bir genel toplam gösterilir.

    -D, --dereference-args
       dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

    --files0-from=dosya
       dosya içinde isimleri boş karakter sonlandırmalı olarak belirtilmiş dosyaların disk
       kullanımını özetler.

    -H   --si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride --dereference-args
       (-D) seçeneğine eşdeğer olacak şekilde değiştirilecek

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    --si  -h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --count-links
       Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

    -L, --dereference
       Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba katılır.

    -m   --block-size=1M ile aynıdır.

    -0, --null
       Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile değiştirilir (satırlar
       boş karakter sonlandırmalı diziler haline getirilir).

    -P, --no-dereference
       Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

    -S, --separate-dirs
       Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

    -s, --summarize
       Her argüman için sadece toplam gösterilir.

    -x, --one-file-system
       Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

    -X dosya, --exclude-from=dosya
       dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --exclude=şablon
       şablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --max-depth=n
       Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile
       dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

    --time dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

    --time=sözcük
       Değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı
       için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

    --time-style=tarz
       zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date
       komutundaki gibi yorumlanır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T,
    P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.

ŞABLONLAR

    şablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti
    herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi
    ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

    du --exclude='*.o'

    verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba
    katılmayacaktır.

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve du
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils du

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.