Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    crontab - cron'u yöneten tablolar

AÇIKLAMA

    Bir crontab dosyasında, cron(8) sürecinin hangi zamanda hangi komutu çalıştıracağını
    belirten açıklamalar bulunur. Her kullanıcı kendi crontab dosyasına sahip olabilir. Bu
    kullanıcılara ait crontab dosyalarındaki zamanlanmış komutlar, crontab dosyasının sahibi
    hangi kullanıcı ise onun adı altında çalıştırılır. Uucp ve News genellikle kendi crontab
    dosyalarına sahiptirler, bu sayede bir cron komutunun parçası olarak su(1) komutunu
    çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkmış olur.

    Boş satırlar, sekmeler ve ara boşluklar yok sayılırlar. `#' karakteri ile başlayan
    satırlar  yorum  satırlarıdır.  Dosyanın  işletilmesi  sırasında  sistem tarafından
    önemsenmezler. Unutmayın ki, cron komutları ve yorumlar aynı satırda olamazlar. Bir yorum
    satırının devamında, bir cron komutu yer alıyorsa, sistem burasını da yorum olarak kabul
    eder ve işleme sokmaz.  Aynı şekilde; yorumlar da, ortam değişkeni ayarları biçiminde,
    aynı satırda yer alamazlar.

    Geçerli bir crontab satırı, ya ortam değişkenidir, ya da bir cron komutudur. Bir ortam
    değişkeni şu şekilde olur:

       isim = değer

    Eşit işaretinin yanındaki boşluklar seçime bağlıdır. Değer içindeki sonraki boşluklar,
    isme atanan değerin bir parçası olarak kabul edileceklerdir. Değer dizgesi, önde veya
    arkada yer alan boşlukları korumak için, çift ya da tek tırnak içinde olabilir. Buradaki
    temel nokta çift tırnak ile başlarsanız çift tırnak ile bitirmeniz gerektiğidir. Aynı
    şekilde tek tırnak ile başlarsanız tek tırnak ile bitirmelisiniz.

    Pek çok ortam değişkeni, cron(8) süreci tarafından düzenlenir. SHELL değişkeni, /bin/sh'ı
    işaret eder. LOGNAME ve HOME, crontab dosyasının sahibinin /etc/passwd dosyasındaki
    değerlerine göre ayarlanır.  HOME ve SHELL ortam değişkenleri, crontab içindeki ayrıca
    belirtilerek önemsenmeyebilir ama LOGNAME önemsenir.

    UYARI: BSD sistemlerde, LOGNAME değişkeni bazen USER olarak adlandırılabilir. Bu tür
    sistemlerde, USER değişkeni de ayarlanmalıdır.

    LOGNAME, HOME ve SHELL'e ek olarak; cron(8), bu crontab dosyasındaki komutların çalışması
    sonucu e-posta göndermeyi gerektirecek bir durum ortaya çıkmışsa, MAILTO değişkenini de
    arar. Şayet MAILTO tanımlı ve içeriği boş değil ise, posta burada belirtilen kullanıcıya
    gönderilir. Şayet MAILTO belirtilmiş ama içeriği boş ise, (MAILTO="" gibi) e-posta
    gönderilmez. Diğer durumlarda, e-posta, crontab dosyasının sahibi olan kullanıcıya
    gönderilir.  Bu seçenek, cron'u yüklerken postacı olarak /usr/lib/sendmail  yerine
    /bin/mail kullanmaya karar verdiğiniz durumlarda oldukça faydalı olur -- /bin/mail sahte
    isme izin vermez ve UUCP genellikle onun e-postalarını okumaz.

    Bir cron komutunun yapısı V7 standartı ile oldukça uyumludur. Her satır, sonunda bir komut
    olan, beş adet zaman ve tarih alanına sahiptir. Şayet bu bir sistem crontab dosyası ise
    kullanıcı adı da belirtilir. Komutlar cron(8) tarafından işletilir. Burada belirtilen bir
    komutun işletilmesi için: dakika, saat ve ay bölümünün gerçek zaman ile aynı olması ve
    haftanın günü ya da ayın günü bölümününden en az birisinin gerçek zaman ile aynı olması
    gerekir (açıklama için aşağıdaki NOT'a bakınız). Burada unutulmaması gereken bir nokta
    vardır:  kayıp  saatler  diye  adlandırabileceğimiz  zaman  (yaz saati, kış saati
    uygulamalarında geçişlerde yaşanan saat kaybı gibi) için ayarlanmış görevler asla
    çalışmayacaktır. Benzer şekilde, bir seferden daha fazla yaşanan saatler için ayarlanmış
    görevlerde iki kez çalıştırılacaktır (yaz saati kış saati değişimlerinde saatin geriye
    alınıp, iki kere aynı saat diliminin yaşanması).

    cron(8), her dakika başı cron girişlerini gözden geçirir.

    Zaman ve tarih alanları:

    Alan adı      izin verilen değerler
    --------      ---------------------
    minute         0-59 (dakika)
    hour          0-23 (saat)
    day of month      1-31 (ayın günü)
    month         1-12 (veya ay isimleri)
    day of week      0-7  (Pazar günü için 0, 7; isim kullanılabilir.)

    Yıldız (*) ile işaretlenmiş bir alan baştan sona (=hepsi) anlamına gelir.

    Sayı aralıkları belirtilebilir. Aralıklar, `-' işareti ile ayrılmış iki sayıdan oluşur.
    Belirtilen bir aralığa başlangıç ve bitiş sayıları da dahildir.  Örneğin; 8-11 saat
    aralığı: 8,9,10 ve 11 saatlerini kapsar.

    Listeler  kullanılabilir.  Liste;  virgül ile ayrılmış sayılar dizesidir. Örneğin:
    ``1,2,5,9'' ve ``0-4,8-12''.

    Adım değerleri aralıklarla birlikte kullanılabilir. Bir aralıktan sonra `/<sayı>' şeklinde
    ifade edilir. Buradaki sayı adımlama değeridir. Örneğin; "0-23/2" saat ifadesi, V7
    standartında "0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22" değerlerini ifade etmektedir. Adımlama bir
    yıldızdan `*'sonra da yapılabilir. "*/2" nin anlamı; her iki saatte bir demektir.

    "month" ve "day of week" alan adları için isimler de kullanılabilir. Büyük/küçük harf
    ayrımı olmaksızın ingilizce ismin ilk üç harfini kullanabilirsiniz. İsim aralıkları ve
    isim listelerini kullanamazsınız.

    6. alan (satırın geri kalanı kısmı) çalıştırılacak komutu belirtir. Satırsonu karakterine
    veya "%" işaretine kadar olan kısım, /bin/sh ya da crontab'ın SHELL ortam değişkenince
    tanımlanmış olan kabuk tarafından çalıştırılır. Yüzde işareti `%', `\' işareti ile
    öncelenmedikçe, satırsonu karakteri haline dönüşür ve ilk `%' den sonraki tüm bilgi,
    standart girdiye komut olarak gönderilir.

    Not - komutun çalıştırılacağı gün iki alandan ayarlanabilir: ayın günü ve haftanın günü.
    Her iki alanda belirli bir gün ile sınırlıysa (yani `*' değilse, yani belirtilmiş bir gün
    varsa), gerçek zaman bu iki değerden biri ile eşleşince, komut çalıştırılır. Örneğin; ``30
    4 1,15 * 5'' dizgesi bir komutu her ayın 1. ve 15. günleri saat 4:30'da, artı her Cuma
    çalıştırılır.

ÖRNEK CRON DOSYASI

    # komutları çalıştırmak için /bin/sh kullanılsın,
    # /etc/passwd'de belirtilen önemsizdir
    SHELL=/bin/sh
    # kimin crontab'ı olduğunu boşver, bütün çıktıları `paul'e postala
    MAILTO=paul
    #
    # hergün gece yarısından sonra beş dakika çalıştır
    5 0 * * *    $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
    # her ayın ilk günü saat 14:15 de çalıştır -- çıktılar paul'e postalansın
    15 14 1 * *   $HOME/bin/monthly
    # hafta içi (Pazartesi-Cuma) hergün saat 22:00'da çalıştır ve Joe'yu kızdır
    0 22 * * 1-5  mail -s "Saat 22:00" joe%Joe,%%Çocukların nerede?%
    23 0-23/2 * * * echo "her gün 00:23, 02:23, 04:23 de çalışır"
    5 4 * * sun   echo "her Pazar 4:05'de çalışır"

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/crontab  Sistem crontab dosyası

İLGİLİ BELGELER

    cron(8), crontab(1).

İLAVELER

    Haftanın günlerini belirtirken; hem 0. gün, hem de 7. gün Pazar olarak kabul edilecektir.
    BSD ve ATT bu konuda anlaşamamışlar gibi görünüyor.

    Listeler ve aralıklar aynı alan içinde birlikte olamazlar. "1-3,7-9" dizgesi ATT veya BSD
    cron'u tarafından reddedilecektir. cron komutu, bu dizge yerine "1-3" veya "7,8,9"
    şeklinde tanımlamaları kabul edecektir.

    Aralıklar adımlama içerebilir. "1-9/2" , "1,3,5,7,9" ile aynı anlamdadır.

    Ay ve haftanın günleri isim olarak belirtilebilir.

    Ortam değişkenleri crontab içinden ayarlanabilir. BSD veya ATT'de alt süreçlere aktarılan
    ortam, /etc/rc içindekilerden birisidir.

    Komut çıktısı; crontab'ın sahibine postalanabilir (BSD bunu beceremez), crontab'ın
    sahibinden başkasına postalanabilir (SysV bunu beceremez) veya bu özellik kapatılabilir ve
    kimseye posta gönderilmez (SysV bunu da yapamaz).

YAZAN

    Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003