Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fs - Linux dosyasistemi türleri:minix, ext, ext2, ext3, xia, msdos, umsdos, vfat, proc,
    nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

AÇIKLAMA

    Çekideğinizin desteklediği dosya sistemlerini, proc dosya sistemi /proc'a bağlı ise,
    /proc/filesystem dosyasında bulabilirsiniz. Desteklenmeyen bir dosya sistemi gerekiyorsa,
    gereken modülü ekleyin ya da çekirdeğinizi tekrar derleyin.

    Herhangi bir dosya sistemini sisteme bağlamadan kullanamazsınız, mount komutu hakkında
    ayrıntılı bilgiyi mount(8)'da bulabilirsiniz.

    Kullanımı yaygın olan bazı dosya sistemlerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    minix Minix işletim sisteminde kullanılan dosya sistemidir ve ayrıca Linux altında
       kullanılan ilk dosya sistemidir. Eksileri: 64MB bölümleme sınırı, kısa dosya
       isimleri, tek çeşit zaman damgası vb. Hala disketler ve RAM diskler üzerinde
       kullanılmaktadır.

    ext  minix dosya sisteminin genişletilmiş bir uzantısıdır. Bu dosya sistemi ikinci
       uyarlamasıyla beraber (ext2) işlevselliğini yitirmiştir ve çekirdekten (2.1.21
       sürümünde) çıkarılmıştır.

    ext2  Linux tarafından hem sabit disklerde hem de çıkarılabilir ortamlarda kullanılabilen
       yüksek başarımlı bir dosya sistemidir. Genişletilmiş dosya sisteminin (ext)
       uzatması olarak geliştirilmiştir. Hem işlemci kullanımı hem de hız açılarından
       Linux tarafından desteklenen dosyasistemleri arasında en yüksek başarımlısıdır.

    ext3  ext2 dosyasisteminin günlüklü uyarlamasıdır. Bu dosya sistemini ext2'ye ya da
       ext2'yi ext3'e dönüştürmek kolaydır.

    xiafs minix dosyasisteminin daha kararlı ve güvenli bir şekilde  tasarlanmış  ve
       gerçekleştirilmiş bir uzatmasıdır. Aranan temel özellikleri karmaşık olmayan
       yapısıyla kolayca karşılar. xia dosya  sistemi  artık  etkin  bir  şekilde
       geliştirilmemektedir, çekirdekten (2.1.21 sürümünde) çıkarılmıştır.

    msdos DOS,  Windows  ve bazı OS/2 bilgisayarları tarafından kullanılan bir dosya
       sistemidir. msdos dosya isimleri isteğe bağlı nokta ve 3 karakterli uzantısı
       dışında 8 karakterden uzun olamaz.

    umsdos msdos dosya sisteminin Linux tarafından kullanılan genişletilmiş bir uyarlamasıdır.
       DOS uyumluluğu korunarak şu özellikler eklenmiştir: uzun dosya isimleri, UID/GID,
       POSIX izinleri, özel dosyalar (aygıtlar, isimli boruhatları, vs.).

    vfat  Microsoft Windows95 ve Windows NT tarafından kullanılan msdos dosya sisteminin
       genişletilmiş bir uyarlamasıdır. Uzun dosya isimleri  kullanılmasına  olanak
       sağlamaktadır.

    proc  Bir arabirim olarak çalışır. /dev/kmem'in doğrudan okunması ve yorumlanmasını
       önlemek için kullanılan bir sözde dosya sistemidir. Ayrıca onun dosyaları disk
       alanı kullanmaz. proc(5)'a bakınız.

    iso9660
       ISO 9660 standardına uygun bir CD-ROM dosya sistemi türüdür.

    High Sierra
       Linux tarafından desteklenen High Sierra, ISO 9660 standardının öncüsüdür. iso9660
       dosya sistemi desteği altında Linux tarafından özdevinimli olarak algılanır.

    Rock Ridge
       Linux, Rock Ridge Interchange Protocol (değişim protokolü) tarafından belirlenmiş
       System  Use Sharing Protocol (Sistem kullanım paylaşımı protokolü) tutanaklarını
       destekler. Bu iletişim kuralları UNIX konağına iso9660 dosya sistemindeki dosyaları
       daha da ayrıntılı bir şekilde açıklamak için kullanılırlar (UID/GID, POSIX izinleri
       ve aygıtlar hakkında bilgi içerirler). iso9660 dosya sistemi desteği altında Linux
       tarafından özdevinimli olarak algılanırlar.

    hpfs  OS/2'de kullanılan yüksek başarımlı dosya sistemidir (High Performance Filesystem).
       Bu dosya sistemi mevcut belgelemenin yetersizliği nedeniyle  Linux  altında
       salt-okunur olarak kullanılmaktadır.

    sysv  SystemV/Coherent dosya sisteminin Linux için gerçekleştirilmiş uyarlamasıdır. Xenix
       FS, SystemV/386 FS ve Coherent FS'in tümü bu gerçekleştirmenin içindedir.

    nfs  Uzak bilgisayarlardaki disklere ulaşmak için kullanılan ağ dosya sistemidir.

    smb  SMB iletişim kurallarını destekleyen bir ağ dosya sistemidir. Windows  for
       Workgroups, Windows NT ve Lan Manager tarafından kullanılmaktadır.

       smb dosya sistemi kullanmak için özel bir bağlama komutu kullanmanız gerekmektedir.
       Bu yazılımı ksmbfs paketinde bulabilirsiniz. Pakete şu adresten ulaşabilirsiniz:
       ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

    ncpfs Novell NetWare tarafından kullanılan NCP iletişim kurallarını destekleyen bir ağ
       dosya sistemidir.

       ncpfs dosya sistemini kullanmak için gereken özel yazılımlar  şu  adresten
       alınabilir: ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

İLGİLİ BELGELER

    proc(5), e2fsck(8), mkfs(8), mount(8).

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004

                     7 Aralık 2001                   fs(5)