Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    inittab - sysv uyumlu init süreci tarafından kullanılan inittab dosyasının biçimi

AÇIKLAMA

    inittab dosyasında, sistem açılışında ve normal çalışma sırasında hangi süreçlerin
    başlatılacağı belirtilir (örneğin, /etc/init.d/boot, /etc/init.d/rc, getty, ...). init(8),
    her birinin başlatılacak kendi süreç kümesi olan çalışma seviyelerinden birini seçebilir.
    Geçerli çalışma seviyeleri 0 dan 6 ya kadar olan normal seviyeler ile A, B ve C isteğe
    bağlı seviyeleridir. inittab dosyası içindeki bir girdinin biçimi şöyledir:

       kimlik:çalışma_seviyeleri:eylem:süreç

    `#' karakteri ile başlayan satırlar yoksayılır.

    kimlik inittab içindeki bir girdiyi tanımlayan 1-4 karakterlik eşsiz bir dizilimdir (a.out
       kütüphaneleri ya da sürümü 5.2.18 den küçük kütüpanelerle derlenmiş sysvinit
       sürümleri için bu sınır 2 karakterdir.).

       Not: getty ve diğer login süreçleri için kimlik alanı ilgili tty'nin numarası (örn,
       tty1 için 1) olmalıdır. Aksi takdirde login hesapları düzgün çalışmayabilir.

    çalışma_seviyeleri
       Belirtilen eylemi gerçekleştirecek çalışma seviyelerinin listesidir.

    eylem Gerçekleştirilecek eylem belirtilir.

    süreç Çalıştırılacak süreç belirtilir. Süreç alanı bir '+' karakteri ile başlıyorsa,
       init, süreç için utmp ve wtmp hesabı oluşturmayacaktır. Bu, kendi utmp/wtmp
       yönetimini yapmakta ısrar eden getty için gereklidir. Bu ayrıca tarihsel bir
       hatadır.

    çalışma_seviyeleri alanı, farklı çalışma seviyelerini belirtmek için çok sayıda karakter
    içerebilir. Örneğin; 123, sürecin 1, 2 ve 3. çalışma seviyelerinde başlatılacağını
    belirtir. çalışma_seviyeleri alanı  ondemand girdileri için A, B veya C içerebilir.
    sysinit, boot ve bootwait girdilerinin çalışma_seviyeleri alanı gözardı edilir.

    Sistem çalışma seviyesinin değiştirilmesi halinde, çalışmakta olan ancak yeni çalışma
    seviyesinde belirtilmeyen süreçler bir SIGTERM sinyalinin ardından bir SIGKILL sinyali
    gönderilerek öldürülür.

    eylem alanında belirtilebilecek eylemler şunlardır:

    respawn
       Süreç her sonlandırılışında yeniden başlatılacaktır (örn, getty)

    wait  Süreç belirtilen çalışma seviyesine girildiğinde bir defalık çalıştırılacak ve init
       sonlanmasını bekleyecektir.

    once  Süreç belirtilen çalışma seviyesine girildiğinde bir defalık çalıştırılacaktır.

    boot  Süreç  sistem  açılışı  sırasında çalıştırılacaktır. çalışma_seviyeleri alanı
       yoksayılır.

    bootwait
       Süreç sistem açılışı sırasında çalıştırılacak ve init sonlanmasını bekleyecektir
       (örn, /etc/rc) çalışma_seviyeleri alanı yoksayılır.

    off  Hiçbir şey yapmaz.

    ondemand
       ondemand çalışma seviyesi ile işaretlenmiş bir süreç belirtilen ondemand çalışma
       seviyesinin her çağrılışında çalıştırılacaktır. Bu durumda, çalışma seviyesi
       değiştirilmez. (ondemand çalışma seviyeleri `a', `b', ve `c' dir.)

    initdefault
       Bir initdefault girdisi, sistem açılışından sonra girilecek çalışma seviyesini
       belirtmek için kullanılır. Eğer yoksa, init girilecek çalışma seviyesini konsolda
       soracaktır. süreç alanı gözardı edilir.

    sysinit
       süreç  sistem  açılışı  sırasında  bir boot veya bootwait girdisinden önce
       çalıştırılır. çalışma_seviyeleri alanı yoksayılır.

    powerwait
       süreç sistem kapanışı sırasında çalıştırılır. init, makinaya bağlı bir kesintisiz
       güç kaynağı ile haberleşen bir süreç tarafından bu durum hakkında bilgilendirilir.
       init kapanışı bitirmeden önce süreci bekleyecektir.

    powerfail
       init'in sürecin sonlanmasını beklememesi dışında powerwait gibidir.

    powerokwait
       Süreç, gücün tekrar geri gelmesi olasılığı gözönünde tutularak mümkün olduğunca
       çalıştırılır.

    powerfailnow
       KGK boşalmaya yaklaşıncaya kadar süreç çalıştırılır (bu bilgi KGK tarafından
       kendisi ile haberleşen sürece veriliyorsa)

    ctrlaltdel
       Süreç, init bir SIGINT sinyali alınca çalıştırılır. Bu durum konsoldan CTRL-ALT-DEL
       tuşlarına  aynı anda basıldığında oluşur. Genellikle, kapanma sırasında tek
       kullanıcılı seviyeye geçmek ya da makinayı yeniden başlatmak için kullanılır.

    kbrequest
       Konsol klavyesinden özel olarak belirlenmiş bir tuş grubuna aynı anda basıldığında
       init bir sinyal alarak bu süreci başlatabilir.

       Bu işlev için belgelendirme henüz yeterli değildir. kbd-x.xx paketlerinde daha
       fazla bilgi bulunabilir (bu sayfa yazılırken son sürüm kbd-0.94 idi). Temel olarak,
       tuşlar "KeyboardSignal" eylemine eşlenir. Örneğin, Alt+Yukarı_ok için klavye
       dosyanıza aşağıdaki girdiyi yazabilirsiniz:

       alt keycode 103 = KeyboardSignal

ÖRNEKLER

    Eski Linux inittab'ını andıran bir inittab örneği:

       # linux için inittab
       id:1:initdefault:
       rc::bootwait:/etc/rc
       1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1
       2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2
       3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3
       4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4
    Bu inittab dosyası, açılış sırasında /etc/rc betiğini ve ardından tty1-tty4 üzerinde
    getty'leri çalıştırır.

    Biraz daha özenilmiş bir inittab (açıklamalar içindedir)

       # içinde çalışılacak seviye
       id:2:initdefault:

       # herşeyden önce sistemi ilkendirelim.
       si::sysinit:/etc/rc.d/bcheckrc

       # 0 kapanma, 6 yeniden başlatma, 1 onarım kipi.
       l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.halt
       l1:1:wait:/etc/rc.d/rc.single
       l2:2345:wait:/etc/rc.d/rc.multi
       l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.reboot

       # 3 parmak selamında yapılacak olan.
       ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now

       # 2 ve 3. çalışma seviyeleri: konsolda getty,
       # 3 ise ayrıca modem portunda getty
       1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
       2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
       3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux
       4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux
       S2:3:respawn:/sbin/uugetty ttyS2 M19200

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/inittab

YAZAN

    init Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır. Bu kılavuz
    sayfası Sebastian Lederer <lederer (at) francium.informatik.uni-bonn.de>  tarafından
    yazılmış ve Michael Haardt  <u31b3hs (at) pool.informatik.rwth-aachen.de> tarafından
    geliştirilmiştir.

İLGİLİ BELGELER

    init(8), telinit(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004

                     19 Mayıs 1998                inittab(5)