Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    passwd - parola dosyası

AÇIKLAMA

    passwd bir metin dosyasıdır. Sistem hesaplarının bir listesini tutar. Kullanıcı kimliği,
    grup kimliği, ev dizini, kabuk ve benzeri bilgileri ihtiva eder. Sıklıkla, her bir hesap
    için şifrelenmiş parolayı da içerir. Herkes tarafından okunma iznine sahiptir (pek çok
    uygulama bu dosyayı kullanır, mesela ls(1), kullanıcı ismi ile kullanıcı kimlğini
    birbirine eşlemek için kullanır) ama sadece süper kullanıcının yazma izni vardır.

    Eski güzel günlerde, bu okuma izni ile ilgili büyük bir sorun yoktu. Herkes bu şifreli
    parolaları okuyabiliyordu ama iyi seçilmiş bir parolayı kırmak için yeterli donanım gücü
    yoktu ve kullanıcı grubu oldukça iyi niyetliydi. Günümüzde ise, pek çok kullanıcı gölgeli
    parola sistemini kullanmakta, /etc/passwd içinde parolanın yerinde bir `*´ görünmekte ve
    şifreli parola /etc/shadow içinde saklanmaktadır. Bu dosya sadece süper kullanıcı
    tarafından okunabilir.

    Gölgeli parolanın kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, pek çok sistem yöneticisi,
    şifrelenmiş parola alanında bir yıldız kullanır. Böylece bu kullanıcının bir parola
    kullanarak yetki almasını önler. (Yine de aşağıdaki EK BİLGİ bölümüne bakınız.

    Şayet yeni bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsanız, ilk olarak parola alanına bir yıldız
    koyunuz, daha sonra passwd(1)komutu ile parolayı belirleyin.

    Her satırda bir girdi yapılır ve her satır şu biçimdedir:

       hesap:parola:UID:GID:GECOS:dizin:kabuk

    Bu alanların açıklamaları şunlardır:

    hesap Kullanıcının sistemdeki adı. Büyük harf içermemelidir.

    parola Şifreli kullanıcı parolası veya bir yıldız işareti.

    UID  Sayısal kullanıcı kimliği

    GID  Bu kullanıcının sayısal birincil grup kimliği

    GECOS Bu alan seçime bağlıdır ve sadece bilgilendirme amacı ile kullanılır. Genellikle
       kullanıcının tam adı yazılır. GECOS´un anlamı General Electric  Comprehensive
       Operating System´dir. General Electric´in büyük sistem bölümü Honeywell´e satıldığı
       zaman GCOS olarak yeniden adlandırılmıştır.   Dennis Ritchie´nin bildirdiğine
       göre:  "bazı  zamanlar  yazıcı çıktılarını veya toplu işleri GCOS makineye
       gönderiyoruz. Parola dosyasındaki gcos alanı $IDENTcard için bilgileri biriktirme
       alanı olarak kullanılır. Zariflik olsun diye oraya konmamıştır."

    dizin Kullanıcının $HOME dizinidir.

    kabuk Sisteme girişte kullanılacak kabuk (belirtilmemişse /bin/sh kullanılır). Şayet
       olmayan bir uygulama belirtilirse, kullanıcı login(1) ile sisteme bağlanamaz.

EK BİLGİ

    Şayet bir kullanıcı grubu oluşturmak istiyorsanız, Grup numaraları aynı olmak zorundadır
    ve /etc/group dosyasında bir girdisi olmalıdır. Aksi taktirde bir grup oluşturulmaz.

    Şayet şifreli parola bir yıldız ile betimlenmişse, kullanıcı login(1)'i kullanarak
    bağlanamaz ama  hala  rlogin(1)'i  kullanarak  bağlanabilir,  varolan  bir  süreci
    çalıştırabilir,  rsh(1), cron(1), at(1) veya posta süzgeçleri üzerinden yenilerini
    başlatabilir. Kabuk alanını değiştirerek bir hesabı kapatmaya çalışmak da aynı sonucu
    verir ve ek olarak su(1) komutunun kullanımına izin verir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd

İLGİLİ BELGELER

    login(1), passwd(1), su(1), group(5), shadow(5).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                      5 Ocak 1998                 passwd(5)