Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rsyncd.conf - rsync sunucusu için yapılandırma dosyası

KULLANIM

    rsyncd.conf

AÇIKLAMA

    rsyncd.conf dosyası rsync bir rsync sunucusu olarak çalışırken rsync için çalışma anı
    yapılandırma dosyasıdır.

    rsyncd.conf dosyası kimlik kanıtlama, erişim, günlük tutma işlemleri ile kullanılabilir
    modülleri denetler.

DOSYA BİÇİMİ

    Dosya modüllerden ve parametrelerden oluşur. Bir modül köşeli ayraç içine alınmış modül
    ismi ile başlar ve sonraki modüle kadar devam eder. Modüller 'isim = değer' şeklinde
    parametreler içerir.

    Dosya satır satır işlenir. Satırsonu karakteri ile biten her satır ya bir açıklama ya bir
    modül ismi ya da parametredir.

    Bir parametrede sadece ilk eşit işareti anlamlıdır. Eşit işaretlerinin önündeki ve
    ardındaki boşluklar iptal edilir. Modül ve parametre isimlerinin önündeki, ardındaki ve
    içindeki boşluklar iptal edilmez. Parametre değerlerinin önündeki ve ardındaki boşluklar
    da iptal edilir, içindekiler ise iptal edilmez.

    Bir # işareti ile başlayan satırlarla tamamen boşluk karakterleri içeren satırlar
    yoksayılır.

    Bir \ işareti ile biten satırların bir altındaki satırda devam ettiği varsayılır.

    Parametrelerde eşit işaretinden sonra gelen değerler ya tamamen bir dizge (tırnak
    iaretleri gerekmez) ya da yes/no, 0/1 veya true/false olabilen birer mantıksal değer
    olabilir. Mantıksal değerlerde harf büyüklüğünün önemi yoktur, ama dizge değerlerde
    önemlidir.

RSYNC SUNUCUSUNUN BAŞLATILMASI

    rsync sunucusu rsync'e --daemon seçeneği belirtilerek başlatılır.

    Sunucu eğer chroot kullanacaksa, 1024'den küçük bir portu dinleyecekse (öntanımlı olan
    873. port gibi) ya da dosya iyeliklerini belileyecekse root yetkileriyle çalışmalıdır.
    Aksi takdirde, verileri okuma/yazma, günlükleri kaydetme ve dosya kilitleme yetkilerine
    sahip olmalıdır.

    Sunucuyu, inetd üzerinden veya bir kendi başına sunucu olarak ya da bir uzak kabuk
    üzerinden bir rsync istemciden başlatabilirsiniz. Eğer kendi başına çalışan bir sunucu
    olarak çalışacaksa, uygun bir başlatma betiğinden  "rsync  --daemon"  komutu  ile
    çalıştırılır. Eğer sunucuyu uzak kabuk üzerinden bir rsync istemci başlatacaksa (--rsh
    (-e) seçeneği ile "::" veya "rsync://" sunucu kipi kullanılarak), --daemon seçeneği uzak
    tarafa kendiliğinden aktarılacaktır.

    Sunucuya inetd üzerinden çalıştıracaksanız /etc/services dosyasına şöyle bir satır:

    rsync      873/tcp

    ve /etc/inetd.conf dosyasına da şöyle bir satır eklemelisiniz:

    rsync  stream tcp   nowait root  /usr/bin/rsync rsyncd --daemon

    Buradaki "/usr/bin/rsync" değerini sisteminizde rsync'in kurulu olduğu yeri gösterecek
    şekilde değiştirin. Bundan sonra inetd'nin kendi yapılandırma dosyasını yeniden okumasını
    sağlamak için inetd'ye bir HUP sinyali yollamalısınız.

    Yalnız, rsync sunucusunun rsyncd.conf'a dosyasını yeniden okuması için rsync'e bir HUP
    sinyali göndermemelisiniz. Dosya zaten her istemci bağlantısında yeniden okunacaktır.

GENEL SEÇENEKLER

    Dosyadaki ilk parametreler (ilk [modül] başlığından öncekiler) genel parametrelerdir.

    Ayrıca, modül parametrelerini yapılandırma dosyasının genel parametreleri arasında da
    belirtebilirsiniz, böyle bir parametrede belirtilen değer, modüllerde o parametrenin
    öntanımlı değeri olarak ele alınır ve modüllerde tekrar belirtilerek o modül için
    değiştirilebilir.

    motd file
       motd file seçeneği istemcilerin her bağlanışında onları karşılayan günün iletisini
       belirlemeye imkan verir. Bu ileti genellikle site bilgilerini ve yasal uyarıları
       içerir. Öntanımlı olarak bir motd dosyası yoktur.

    log file
       log file seçeneği rsync'e günlük iletileri için syslog'u kullanmamasını, burada
       belirtilen dosyaya kaydetmesini söyler. Bu, chroot'lu syslog() çalıştıramayan bazı
       sistemlerde (AIX gibi) yararlıdır.

    pid file
       pid file seçeneği rsync'e kendi süreç kimliğini bu dosyaya kaydetmesini söyler.

    syslog facility
       syslog facility seçeneği, rsync sunucusunun günlük iletileri için kullanılacak
       syslog oluşumunu  belirtmek  için  kullanılır.  Sisteminizde  mevcut  syslog
       uygulamalarından birini burada belirtebilirsiniz. Değer olarak belirtilebilecek
       isimlerden bazıları: auth, authpriv, cron, daemon, ftp, kern, lpr,  mail,  news,
       security,  syslog,  user, uucp, local0, local1, local2, local3, local4, local5,
       local6 ve local7. daemon öntanımlıdır.

    socket options
       Bu seçenek sistemlerini son derece iyi ayarlamak isteyenlere sonsuz olanaklar
       sağlar. Aktarımları daha hızlı (ya da daha yavaş) yapacak tüm soket seçeneklerini
       belirtebilirsiniz. Değer olarak hangi seçenekleri belirtebileceğinizi öğrenmek için
       setsockopt() sistem çağrısının kılavuz sayfasına bakınız. Öntanımlı olarak herhangi
       bir soket seçeneği belirtilmemiştir.

MODÜL SEÇENEKLERİ

    Genel seçeneklerden sonra her biri belli bir isim altında belli bir dizin ağacını sunan
    çok sayıda modül belirtebilirsiniz. Modüller köşeli ayraç içine alınmış bir isim ile
    başlar ve bunun altında seçenekler bulunur.

    comment
       Modül isminden sonra modülü açıklayan bir dizge belirtmek için kullanılır.
       Öntanımlı bir değeri yoktur.

    path  Modülün sunacağı ağacın dosya yoludur. Her modül için bu seçenek belirtilmiş
       olmalıdır.

    use chroot
       use chroot seçeneğinin değeri true ise, rsync sunucusu istemciye  aktarıma
       başlamadan önce path ile belirtilen dizine chroot yapacaktır. Bu, gerçeklenimde
       bulunması olası güvenlik açıklarına karşı ek bir tedbir olarak kullanılabilir.
       Ancak, bir götürüsü vardır, ayrıcalıklı kullanıcı yetkileri gerektirir. Aktarım
       ağacının dışına yönlenmiş ya da mutlak dosya yolu belirtilmiş sembolik bağların
       izlenmemesi için ve kullanıcı/grupların korunmasının karmaşıklığı (aşağıya bakınız)
       sebebiyle bu gerekli olur.

       use chroot seçeneğinin değeri false ise, güvenlik sebepleriyle, sembolik bağların
       hedefleri sadece ağaç içinde kalan göreli dosya yolları olarak belirtilmesi ve
       mutlak dosya yolu belirten yolların sonundaki bölü çizgilerinin kaldırılması
       gerekir (--backup-dir,  --compare-dest gibi seçeneklerle belirtilen argümanlar
       chroot belirtilmiş gibi modülün path dizininini kök dizin kabul eden dosya yolları
       olarak değerlendirilir). true öntanımlıdır.

       Kullanıcı ve grup isimlerinin korunması sırasında, rsync isimlere ve kimliklere
       bakmak için standart kütüphane işlevlerini kullanabilir olmalıdır (getpwuid(),
       getgrgid(), getpwname() ve getgrnam() gibi işlevler). Bu, chroot isimalanındaki bir
       sürecin bu kütüphane işlevleri tarafından kullanılan özkaynaklara (/etc/passwd ve
       /etc/group)  erişiminin mümkün olmasına ihtiyacı olacağı anlamına gelir. Bu
       özkaynaklara erişim mümkün değilse, rsync, --numeric-ids seçeneği belirtilmiş gibi
       sadece kimlikleri kopyalamakla yetinecektir.

       Bilgi: chroot alanındaki kullanıcı/grup bilgilerini normal sisteminizden farklı
           olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, mevcut kullanıcı ve grup listelerini
           kısaltabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgilerin aktarılmasını rsync.conf dosyasına
           bir  dışlama  seçeneği  ("exclude  =  /etc/**"  gibi  )  ekleyerek
           önleyebilirsiniz. Alıcı taraf olarak dışlamaların belirtilebilmesi rsync'te
           nispeten yeni bir özellik olduğundan, bu özelliğin  etkili  olmasını
           istiyorsanız en azından 2.6.3 sürümü bir rsync kullanmalısınız. Ayrıca, bir
           dizini ve içeriğini dışlamanın en güvenilir yolu "/bir/dizin/" kuralı ile
           "/bir/dizin/**" kuralını birlikte belirterek rsync'in dizin içinde daha
           derinlere inerek dışlanmış dosyaların aktarmasını önlemektir (rsync zaten
           öntanımlı olarak bunu böyle yapmayı deneyecektir ama emin olmak için bunu
           ayrıca belirtmek daha iyidir).

    port  rsync sunucusunun öntanımlı olarak dinlediği 873. port yerine başka bir port
       belirtmek  için  bu  seçeneği  kullanabilirsiniz.  Sunucu  inetd  tarafından
       çalıştırılıyorsa bu seçenek yoksayılacaktır, bu sorun --port komut satırı seçeneği
       ile aşılabilir.

    address
       Sunucunun  öntanımlı  olarak dinleyeceği IP adresini bu seçeneği kullanarak
       değiştirebilirsiniz. Sunucu  inetd  tarafından  çalıştırılıyorsa  bu  seçenek
       yoksayılacaktır, bu sorun --address komut satırı seçeneği ile aşılabilir.

    max connections
       Aynı anda sunucuya yapılacak bağlantıların sayısını sınırlamakta kullanılır. Bir
       istemci bağlandığında bu sayıda bağlantı zaten mevcutsa istemci daha sonra tekrar
       denemesini belirten bir ileti alacaktır. Öntanımlı değer bir sınırın olmadığını
       belirten 0'dır. Ayrıca, lock file seçeneğinin açıklamasına da bakınız.

    max verbosity
       Sunucunun üreteceği bilgilerin ayrıntı seviyesini (bunlar günlük kaydı olacağından)
       ayarlama imkanı sağlar. İstemciye en fazla bir ayrıntı seviyesi sağlamak üzere
       öntanımlı değeri 1'dir.

    lock file
       max connections seçeneği tarafından kullanılacak dosyayı belirtmek için kullanılır.
       Bu dosyayı paylaşan modüller için izin verilen bağlantı sayısının aşılmamasını
       sağlamak için rsync sunucusu bu dosyayı kilit dosyası olarak kullanır. Öntanımlı
       kilit dosyası /var/run/rsyncd.lock'dur.

    read only
       İstemcilerin modül dizinlerine dosya yüklemesi yapıp yapamayacağını belirlemek için
       kullanılır. Eğer değer true ise istemcilerin dosya yükleme istekleri başarısız
       olacaktır, false ise dosya izinleri mümkün kılıyorsa dosya yüklemeleri mümkün
       olacaktır. Öntanımlı olarak bütün modüller salt-okunurdur.

    write only
       İstemcilerin modül dizinlerinden dosya indirme yapıp yapamayacağını belirlemek için
       kullanılır. Eğer değer true ise istemcilerin dosya indirme istekleri başarısız
       olacaktır, false ise dosya izinleri mümkün kılıyorsa dosya indirmek mümkün
       olacaktır. Öntanımlı bir değer atanmamıştır.

    list  İstemci kullanılabilir modüllerin listesini istediğinde bu modülün listelenip
       listelenmeyeceğini belirtmek için kullanılır. false değeri modülün gizli kalmasını
       sağlar. Öntanımlı olarak modül listede görünür.

    uid  Sunucu root olarak çalıştırılıyorsa, modüldeki dosya aktarımlarının hangi kullanıcı
       ismi ya da kimliği ile yapılacağını belirtmek için kullanılır. gid seçeneği ile
       birlikte dosya izinlerini belirlemekte yararlıdır. Öntanımlı kullanıcı kimliği,
       normalde "nobody" kullanıcısının kimliği olan -2'dir.

    gid  Sunucu root olarak çalıştırılıyorsa, modüldeki dosya aktarımlarının hangi grup ismi
       ya da kimliği ile yapılacağını belirtmek için kullanılır. uid seçeneği ile birlikte
       dosya izinlerini belirlemekte yararlıdır. Öntanımlı grup kimliği, normalde "nobody"
       grubunun kimliği olan -2'dir.

    filter Sunucunun okunmasına ve yazılmasına izin vermeyeceği süzme kurallarını bu seçenekte
       aralarında boşluk bırakarak belirtebilirsiniz. Bu seçenek sadece, istemcinin
       --filter seçeneği ile kalıp belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir. Sadece bir
       filter seçeneği belirtilebilir, fakat değer olarak katıştırma dosyası kuralları
       dahil çok sayıda kural belirtilebilir. Diziniçi katıştırma dosyası kuralları genel
       kurallar olarak pek bir koruma sağlamaz, ama bir istemci sunucudaki dosyaları
       indirirken --delete seçeneklerinin daha iyi çalışması için kullanılabilir (eğer,
       diziniçi katıştırma dosyaları aktarıma dahil ediliyorsa).

    exclude
       exclude seçeneği sunucuda okunması ve yazılmasına izin verilmeyen dosyaları boşluk
       ayraçlı bir liste olarak belirtmekte kullanılabilir. Bu seçenek sadece, istemcinin
       --exclude seçeneği ile kalıp belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir. Sadece bir
       exclude seçeneği belirtilebilir, fakat içerme/dışlama belirten kalıplardan önce "+"
       ve "-" kullanabilirsiniz.

       Bu dışlama listesi istemciye aktarılmadığından sadece sunucu tarafında uygulanır:
       yani, bir istemcinin sunucudan alacağı dosyalardan belirtilenler dışlanırken,
       sunucuya gönderilenler sunucudan silinecektir. Ancak, bu işlem bir sunucuya göre
       alıcı taraf olan istemcide, sunucu tarafta dışlanan dosyaların silinmesine sebep
       olmaz.

    exclude from
       Her satırında bir dışlama kalıbı bulunan bir dosyayı sunucuya  belirtmekte
       kullanılır. Bu seçenek sadece, istemcinin --exclude-from seçeneğiyle eşdeğer bir
       dosya belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir. Yukarıdaki  exclude seçeneğine
       bakınız.

    include
       include seçeneği sunucuda dışlanmayacak dosyaları boşluk ayraçlı bir liste olarak
       belirtmekte kullanılabilir. Bu seçenek sadece, istemcinin --include seçeneği ile
       kalıp belirtmesine, sadece sunucu tarafında uygulanabildiğinden yüzeysel olarak
       eşdeğerdir. Karmaşık içerme/dışlama kuralları belirtilebilmesini mümkün kılması
       nedeniyle  yaralıdır.  Sadece  bir  include  seçeneği belirtilebilir, fakat
       içerme/dışlama belirten kalıplardan önce "+" ve "-" kullanabilirsiniz. Yukarıdaki
       exclude seçeneğine bakınız.

    include from
       Her  satırında  bir içerme kalıbı bulunan bir dosyayı sunucuya belirtmekte
       kullanılır. Bu seçenek sadece, istemcinin --include-from seçeneğiyle eşdeğer bir
       dosya belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir. Yukarıdaki  exclude seçeneğine
       bakınız.

    auth users
       Virgül ya da boşluk ayraçlı bir liste olarak, bu modüle bağlanmasına izin verilecek
       kullanıcıların isimlerini belirtmekte kullanılır. Kullanıcı isimlerinin sunucuda
       mevcut olması şart değildir. Ayrıca  kullanıcı  isimleri,  dosyaismi  kalıp
       karakterlerini içerebilir.  Seçenek etkinse, modüle bağlanacak kullanıcı bir
       kullanıcı ismi ve parola belirtmek zorundadır. Kimlik kanıtlama protokolü bir
       nöbetçinin kimlik ve parola sorması gibi gerçekleşir. Salt metin kullanıcı isimleri
       ve parolaları, ismi secrets file seçeneği ile belirtilen dosyada saklanır.
       Öntanımlı olarak tüm kullanıcılar bir parola belirtmeksizin bağlanabilir (buna
       "anonim rsync" denir).

       Ayrıca, rsync(1) kılavuz sayfasının BİR RSYNC SUNUCUSUNA BİR UZAK KABUKTAN
       BAĞLANMAK  bölümünde, bir rsync sunucusuna uzak kabuk üzerinden bağlanırken
       kullanılan kullanıcı isimleri ile rsyncd.conf seviyesi kullanıcı isimleri arasında
       kullanıcı isimlerinin elde edilmesi bakımından ne farklar olduğu açıklanmıştır.

    secrets file
       Bu  modüle  erişimde  kimlik kanıtlamasında kullanılacak kullanıcıismi:parola
       çiftlerini içeren dosyanın ismini belirtmekte kullanılır. Bu dosyaya sadece auth
       users seçeneği belirtilmişse bakılır. Dosya satır satır işlenir ve her satırında
       bir kullanıcıismi:parola çifti bulunur. Bir # işareti ile başlayan her satır
       açıklama olarak ele alınır ve yoksayılır. Parolalarda her karakter kullanılabilir,
       fakat,  bazı  işletim  sistemlerinde  parola  uzunluklarında  sınırlamalar
       olabileceğinden parolaların 8 karakterden uzun olmaması daha iyidir.

       Öntanımlı bir secrets file değeri yoktur. Bu bakımdan bu seçenekle bir dosya ismi
       belirtmelisiniz (/etc/rsyncd.secrets gibi). Dosya "diğer"leri tarafından okunabilir
       olmamalıdır; strict modes seçeneğine bakınız.

    strict modes
       secrets file seçeneği ile belirtilen dosya üzerindeki izinlerin dikkate alınıp
       alınmayacağı bu seçenekle belirtilebilir. Seçeneğin değeri "true" ise, rsync
       sunucusunun altında çalıştığı kullanıcı kimliğine sahip kullanıcıdan başkasi için
       okunabilir olmamalıdır. Seçeneğin değeri "false" ise, kulanıcının kim olduğuna
       bakılmaz. Öntanımlı değer "true"dur. Bu seçenek, Windows işletim sisteminde çalışan
       rsync'in hatırına eklenmiştir.

    hosts allow
       Bu seçenekte bağlanmak isteyen istemcilerin makine adı ve IP  adreslerinin
       kalıplarının  bir  listesi  belirtilebilir.  Belirtilen kalıplarla eşleşmeyen
       bağlantılar reddedilir.

       Her kalıp şu beş biçimden biri olarak belirtilebilir:

       o   a.b.c.d biçiminde bir IPv4 adres ya da a:b:c::d:e:f biçiminde bir IPv6
           adres. IP adresi bu biçimde belirtilmişse bağlanmak isteyen makinenin IP
           adresi belirtilen adreslerden biriyle tam olarak eşleşmelidir.

       o   ipaddr bir IP adresi ve n ağ maskesindeki bir sayısı olmak üzere ipaddr/n
           biçiminde  bir adres/maske çifti. Bağlanmak isteyenlerin IP adresleri
           belirtilen IP adres ailesi ile eşleşmelidir.

       o   ipaddr bir IP adresi ve maskaddr ağ maskesinin IPv4 veya IPv6 biçimindeki
           adresi olmak üzere ipaddr/maskaddr biçiminde bir adres/maskeadresi çifti.
           Bağlanmak isteyenlerin IP adresleri belirtilen IP adres  ailesi  ile
           eşleşmelidir.

       o   Bir makine adı. Kalıp üzerinde tersine bir arama ile saptanabilecek bir
           makine adı (harf büyüklüğüne duyarlı). Sadece bir eşleşmeye izin verilir.

       o   Dosya ismi kalıp karakterleri kullanılmış bir makine ismi. Eşleşme normal
           unix dosya ismi eşleşme kuralları uygulanarak gerçeklenir. Kalıpla eşleşen
           istemcilere izin verilir.

       IPv6 bağ-yerel adresleri şu adres belirtimlerinden biri olabilir:

       fe80::1%bag1
       fe80::%link1/64
       fe80::%link1/ffff:ffff:ffff:ffff::
       hosts allow seçeneğini ayrı bir hosts deny seçeneği ile birarada kullanabilirsiniz.
       Eğer her iki seçenekte belirtilmişse, önce hosts allow seçenekleri sınanır ve
       eşleşen bir istemcinin bağlanmasına izin verilmeden önce hosts deny seçenekleri
       sınanır ve eşleşme varsa istemci reddedilir. Eğer istemci her iki seçeneğin
       kalıpları ile eşleşmiyorsa, istemcinin bağlanmasına izin verilir.

       Öntanımlı bir hosts allow seçeneği yoktur, dolayısıyla öntanımlı olarak tüm
       makinelerin bağlanmasına izin verilir.

    hosts deny
       Bu  seçenekte bağlanmak isteyen istemcilerin makine adı ve IP adreslerinin
       kalıplarının bir listesi belirtilebilir. Belirtilen kalıplarla eşleşen bağlantılar
       reddedilir. Daha fazla bilgi için hosts allow seçeneğine bakınız.

       Öntanımlı bir hosts deny seçeneği yoktur, dolayısıyla öntanımlı olarak tüm
       makinelerin bağlanmasına izin verilir.

    ignore errors
       rsyncd'nin aktarımın silme fazında, G/Ç hatalarını yoksayıp saymayacağını bu
       seçenekle belirtebilirsiniz. Normalde, geçici bir özkaynak yetmezliği ya da başka
       bir G/Ç hatasından dolayı bir felakete yol açabilecek silme işlemlerini engellemek
       için bir G/Ç hatası oluştuğunda --delete adımını atlar. Bazı sınama durumlarında bu
       seçeneği kullanarak bu davranışı ortadan kaldırabilirsiniz.

    ignore nonreadable
       Kullanıcı tarafından okunamayan dosyaları sunucunun yoksaymasını sağlar.  Bu
       seçenek, halka açık arşivlerde dizinlerde bazı okunamayan dosyalar olduğunda ya da
       sistem yöneticisinin başkalarının  görmesini  istemediği  dosyalar  olduğunda
       yararlıdır.

    transfer logging
       FTP sunucularında kullanılana benzer biçimde her dosya için yükleme ve indirme ile
       ilgili günlük kayıtları tutulmasını sağlar. Sunucu günlük kaydını daima aktarımın
       sonunda yaptığından, aktarım bir nedenle kesilirse, günlük dosyasında bu aktarıma
       ilişkin bir kayıt bulunmayacaktır.

       Günlük kayıtlarını özelleştirmek istiyorsanız log format seçeneğinin açıklamasına
       bakınız.

    log format
       Aktarımın günlüklenmesi etkinse atkarımın günlük kayıtlarının nasıl biçimleneceğini
       bu seçenek ile belirleyebilirsiniz. Biçim, bir yüzde (%) karakteri ile başlayan tek
       karakterlik belirteçler içeren bir dizgedir.

       Öntanımlı günlükleme biçimi "%o %h [%a] %m (%u) %f %l" olup log file seçeneği
       kullanılırken başına daima bir "%t [%p] " getirilir. (rsync kaynak paketinin
       support dizinindeki rsyncstats isimli bir perl betiği bu öntanımlı günlük biçimini
       içermektedir.)

       Kullanılabilecek tek karakterlik belirtimler şunlardır:

       %h  uzak makine ismi
       %a  uzak IP adresi
       %l  bayt cinsinden dosya uzunluğu
       %p  rsync oturumunun süreç kimliği (PID)
       %o  "send", "recv" veya "del." olarak yapılan işlem
          (sonuncusu bir nokta ile biter)
       %f  dosya ismi (gönderici için tam dosya yolu;
          sonuna "/" gelmez)
       %n  dosya ismi (sadece dosya ismi; dizinle "/" ile biter)
       %L  bir " -> SYMLINK" veya bir " => HARDLINK" ya da
          boş dizge (bağ bir dosya ismi ise)
       %P  modülün yolu
       %m  modülün ismi
       %t  günlükleme tarih ve saati
       %u  doğrulanmış kullanıcı ismi (ya da boş)
       %b  gerçekte aktarılan bayt miktarı
       %c  dosyalar gönderilirken bu dosya için alınan
          sağlama toplamı baytlarının sayısı
       %i  liste halinde güncellenenler
       %i tarafından çıktılanan karakterlerin ne anlam geldiğini öğrenmek için rsync
       kılavuz sayfasındaki --itemize-changes seçeneğinin açıklamasına bakınız.

       Bilgi: Eski rsync sürümleri ile çalışırken bazı günlük çıktıları değişebilir.
           Örneğin, rsync 2.6.4 öncesinde silinen dosyalar sadece ayrıntı iletileri
           şekline günlükleniyordu.

    timeout
       İstemcinin G/Ç zamanaşımı seçimini bu modül için değiştirmek içindir. Bu seçeneği
       kullanarak sunucunun ölü bir istemciyi sürekli beklememesini sağlayabilirsiniz.
       Zamanaşımı  süresi saniye cinsinden belirtilir. Sıfır değeri bir zamanaşımı
       sözkonusu olmadığını belirtir ve öntanımlıdır. Bir anonim rsync sunucusu için 600
       saniye iyi bir seçim olur.

    refuse options
       Bu  seçenekte,  rsync  sunucunuz tarafından reddedilecek rsync komut satırı
       seçeneklerini aralarına boşluk koyarak belirtebilirsiniz. Seçeneğin uzun veya kısa
       ismini ya da çok sayıda seçenekle eşleşecek şekilde bir joker dizge olarak
       belirtebilirsiniz. Örneğin, --checksum (-c) ve çeşitli  silme  seçeneklerini
       reddetmek için şöyle yazabilirsiniz:

       refuse options = c delete
       Yukarıda belirtilen sebeple, silme seçeneği, ister --delete şeklinde açıkça ister
       başka bir seçenek tarafından dolaylı olarak belirtilmiş olsun reddedilecektir. Ek
       bir güvenlik özelliği olarak, "delete"in reddedilmesi, sunucu gönderen tarafken,
       gönderilen dosyaların silinmesini de (--remove-sent-files seçeneğini) reddeder;
       bunun olmasını istemiyorsanız reddedilen seçenekler olarak "delete-*" belirtin. Bu
       durumda --delete- ile başlayan tüm  silme  seçenekleri  reddedildiği  halde
       --remove-sent-files seçeneği bundan etkilenmez.

       Bir seçenek reddedildiğinde, sunucu bir hata iletisi basar ve çıkar. Sıkıştırmayı
       engellemek için ve bir istemci sıkıştırma istediğinde bir hata dönmemesi için
       "refuse  options  =  compress" yerine "dont compress = *" (aşağıya bakın)
       kullanabilirsiniz.

    dont compress
       Bu seçenekte dosyaismi kalıpları kullanarak belirttiğiniz dosyalara, aktarım
       sırasında  sıkıştırma  uygulanmamasını  sağlayabilirsiniz.  Sıkıştırma işlemci
       kullanımını arttırır, dolayısıyla zaten  sıkıştırılmış  olan  dosyalar  gibi
       sıkıştırılması gerekmeyen dosyaların sıkıştırılmaya çalışılmaması için yararlıdır.

       Değer olarak, dosyasismi kalıplarını aralarında boşluk bırakarak belirtebilirsiniz
       (değerler harf büyüklüğüne duyarlıdır). İsimleri kalıplarla eşleşen dosyalar
       aktarım sırasında sıkıştırılmazlar.

       *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.iso *.bz2 *.tbz öntanımlıdır.

KİMLİK KANITLAMA DAYANIKLILIĞI

    rsync'de kullanılan kimlik kanıtlama protokolü 128 bitlik MD4 temelli bir sistemdir.
    Takdir edersiniz ki, bu bir askeri kimlik kanıtlama sistemi değildir ve çoğu amaç için
    yeterlidir, ama gerçekten çok iyi bir güvenlik istiyorsanız, rsync'i ssh üzerinden
    çalıştırabilirsiniz.

    Ayrıca, rsync sunucu protokolü, bağlantı üzerinden aktarılan veriye şimdilik herhangi bir
    şifreleme uygulamamaktadır. Bu sadece kimlik kanıtlama sırasında uygulanır. Aktarımın
    şifreli olmasını istiyorsanız ssh kullanın.

    rsync'in gelecekteki sürümlerinde daha iyi kimlik kanıtlama ve şifreleme için SSL desteği
    olabilir, ama şimdilik sadece incelenmektedir.

RSYNC SUNUCUSUNUN UZAK KABUK ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRILMASI

    Eğer rsync hem --daemon hem de --rsh (-e) seçenkleriyle çalıştırılıyorsa, bir uzak kabuk
    bağlantısını kullanarak bir artalan süreci çatallayacaktır. Uzak kullanıcı root (chroot,
    setuid/setgid, vs.) olmadıkça, bazı yapılandırma seçenekleri kullanılabilir olmayacaktır.
    rsync sunucusunu bu şekilde çalıştırıyorsanız, inetd'yi rsync için yapılandırmanız
    gerekmez.

    Dikkat:
       Bir rsync sunucusunu bir tek kullanımlık ssh anahtarı olmaksızın çalıştırmak için
       uzak kullanıcının authorized_keys girdisinde "command=KOMUT" sözdizimini kullanın.
       Burada "KOMUT" şöyle olabilir:

       rsync --server --daemon .
       Bilgi: rsync'in argüman çözümlemesi böyle bir komutun sonunda bir "." bekler,
           dolayısıyla onun olmasını sağlamalısınız. Yapılandırma dosyası  olarak
           öntanımlı  dosya yerine rsyncd.conf(5) tarzı bir yapılandırma dosyası
           kullanmak isterseniz, komuta bir --config seçeneği ekleyebilirsiniz:

           rsync --server --daemon --config=em(file) .
           Buradaki belirtilen --server seçeneği, yerel rsync'in iletişim kuracağı
           rsync'in uzaktaki sürümünü çalıştırmasını sağlamak içindir, bu nedenle
           normal şartlar altında --server seçeneğini kullanmamalısınız.

ÖRNEKLER

    /home/ftp dizinindeki bir ftp'ye anonim rsync erişimi sağlayan basit bir rsyncd.conf
    dosyası şöyle olurdu:

    [ftp]
      path = /home/ftp
      comment = ftp export area

    Biraz daha ustaca bir örnek şöyle olurdu:

    uid = nobody
    gid = nobody
    use chroot = no
    max connections = 4
    syslog facility = local5
    pid file = /var/run/rsyncd.pid

    [ftp]
        path = /var/ftp/pub
        comment = ftp alanının tamamı (yaklaşık 6.1 GB)

    [sambaftp]
        path = /var/ftp/pub/samba
        comment = Samba ftp alanı (yaklaşık 300 MB)

    [rsyncftp]
        path = /var/ftp/pub/rsync
        comment = rsync ftp alanı (yaklaşık 6 MB)

    [sambawww]
        path = /public_html/samba
        comment = Samba WWW sayfaları (yaklaşık 240 MB)

    [cvs]
        path = /data/cvs
        comment = CVS deposu (kimlik kanıtlama gerekir)
        auth users = tridge, susan
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

    /etc/rsyncd.secrets dosyası ise şöyle olurdu:

    tridge:mypass
    susan:herpass

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/rsyncd.conf veya rsyncd.conf

İLGİLİ BELGELER

    rsync(1).

YAZILIM HATALARI VE TANI KOYMA

    rsync sunucusu hata iletilerinin bazılarını istemciye yollamaz. Yani, istemci bazan
    aktarımın neden başarısız olduğunu anlayamaz. Hatalar sunucu üzerinde syslog tarafından
    günlük kayıtlarına yazılır.

    Yazılım hatalarını lütfen http://rsync.samba.org/ adresindeki hata izleme sistemine
    raporlayınız.

SÜRÜM

    Bu kılavuz sayfası rsync'in 2.x sürümleri içindir.

RSYNC HAKKINDA

    rsync GNU kamu lisansı altında dağıtılmaktadır. Ayrıntılar için COPYING dosyasına bakınız.

    Sanalyöremize http://rsync.samba.org/ adresinden erişebilirsiniz. Bu kılavuz sayfasında
    yanıtlarını bulamadığınız sorular için sanalyöremizde bir FAQ-O-Matic bulunmaktadır.

    rsync'in ana ftp'si: ftp://rsync.samba.org/pub/rsync.

    Bu uygulamayı istiyorsanız, sizden bunu duymak bizi mennun edecektir.

    Bu uygulamada, Jean-loup Gailly ve Mark Adler tarafından yazışmış zlib sıkıştırma
    kütüphanesi kullanılmaktadır.

TEŞEKKÜR

    Özgün fikirleri ve rsync sunucusu için gönderdiği yamalar için Warren Stanley'e teşekkür
    ederiz. Önerileri ve belgelere desteği için Karsten Thygesen'e teşekkür ederiz.

YAZAN

    rsync ilk olarak Andrew Tridgell ve Paul Mackerras tarafından yazıldı. Daha sonra bir çok
    kişi tarafından geliştirildi.

    Destek ve geliştirme için http://lists.samba.org adresindeki eposta listelerine bakınız.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005

                     28 Şubat 2005              rsyncd.conf(5)