Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    wvdial.conf - wvdial ayar dosyası

AÇIKLAMA

    wvdial başladığında, ilk olarak /etc/wvdial.conf ayar dosyasını yükler. Bu dosya temel
    ayarların tutulduğu yerdir. İçinde modem hızı ve portu, başlangıç dizisi, İSS telefon
    numaraları, kullanıcı ismi ve parolası gibi bilgiler yer alır.

    /etc/wvdial.conf ayar dosyası Windows'un ".ini" dosya biçimindedir: bölüm isimleri köşeli
    parantez ile ayrılmış, değişken değeri atamaları "=" işareti ile yapılmıştır. Aşağıda
    örnek bir yapılandırma dosyası verilmektedir:

    [Dialer Defaults]
    Modem = /dev/ttyS2
    Baud = 57600
    Init = ATZ
    Init2 = AT S11=50
    Phone = 555-4242
    Username = kalemsor
    Password = parolam

    [Dialer phone2]
    Phone = 555-4243

    [Dialer shh]
    Init3 = ATM0

    [Dialer pulse]
    Dial Command = ATDP

    Yukarıda belirtilmiş olan bu basit ayar dosyası, burada belirtilen iki basit komut satırı
    uygulamasını çalıştırmak için gereken bütün seçenekleri içermektedir.

    $ wvdial phone2
    $ wvdial pulse

    Aşağıda wvdial tarafından tanınan bütün seçeneklerin bir listesini bulabilirsiniz:

    Modem wvdial uygulamasının modem olarak kullanacağı aygıtın yeri. Öntanımlı değer:
       /dev/modem.

    Baud  wvdial uygulamasının, modem ile haberleşmek için kullanacağı hızı belirtir.
       Öntanımlı değer 57600'dür.

    Init1 ... Init9
       wvdial modeminizi ayarlamak amacı ile 9 adede kadar başlangıç dizgesi kullanabilir.
       Telefon numarası aranmadan önce,  bu dizgeler numara sıralarına göre modeme
       gönderilir. Bu, özellikle çoklu bölüm tanımlamada işe yarar. Yukarıda örnekte Init3
       dizgesinin modem sesini kapamak için kullanıldığını görebilirsiniz. Öntanımlı değer
       Init1 için ATZ'dir.

    Phone, Phone1 ... Phone4
       wvdial uygulamasının çevirmesini istediğiniz telefon numaraları biri asıl dördü ek
       olmak üzere 5 numaraya kadar desteklenmektedir. Numaralar sıra ile aranır.

    Dial Prefix
       wvdial uygulaması, bu öneki arama komutunun ardından, aranacak numarasının önüne
       ekler. Örneğin kuzey Amerika'da arama esnasında beklemeyi önlemek için bu değeri
       "*70," olarak atayabilirsiniz.

    Dial Command
       wvdial uygulaması, bu dizgeyi modeme arama yapmasını söylemek için kullanır.
       Öntanımlı değer "ATDT"dir.

    Login İSS'nin size verdiği "kullanıcı ismi"ni burada belirtmelisiniz.

    Login Prompt
       Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı süreci kullanıyorsa, bu
       seçeneği bağlantı istemi tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bu istem İSS'den
       alındıktan sonra, wvdial Login dizgesini gönderecektir.

    Password
       Bağlantı parolanızı belirteceğiniz alan.

    Ask Password
       Bu seçeneği ayarlarsanız, her İSS bağlantısı yaptığınızda kullanıcı parolanız
       sizden  istenecektir.  Bu  seçeneği  kullandığınızda, parolanızı dosya içine
       kaydetmeniz gerekmez. (bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    Password Prompt
       Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı süreci kullanıyorsa, bu
       seçeneği parola istemi tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bu istem alındığında
       wvdial parolayı karşıya gönderir.

    PPPD Path
       Şayet sisteminizdeki pppd, /usr/sbin içinde değil ise bu seçeneği kullanmanız
       gerekecektir.

    Auto DNS
       DNS'yi otomatik olarak almanızı sağlar. Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak
       tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    Check DNS
       Bağlantı sağlandıktan sonra DNS kontrolü yapmak için kullanılır. Öntanımlı olarak
       bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    DNS Test1
       DNS sınaması için ilk DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    DNS Test2
       DNS sınaması için ikincisi DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    Check Def Route
       Bağlantı ayarlandıktan sonra öntanımlı yolu sınar. Öntanımlı olarak bu değer
       "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    Force Address
       Bu seçenek sadece, sabit IP adresiniz olması durumunda uygulanır ve buna genelde
       ihtiyaç  yoktur.  Ancak, bazı İSS'ler PPP iletişimi sırasında IP adresini
       göndermezler. Bu seçenekle, pppd'yi  belirttiğiniz  IP  adresini  kullanmaya
       zorlayabilirsiniz.

    Remote Name
       Şayet İSS'niz PAP veya CHAP kimlik sınama sistemlerini kullanıyorsa, bu seçenekle
       İSS'nizin kimlik sınama sistemi ismini belirtmek durumunda kalabilirisiniz. Yine
       de, öntanımlı değer olan "*"'ı kullanmak genellikle güvenlidir.

    Carrier Check
       Bu seçenek, bağlantı esnasında modemin sınanmasını sağlar. Böylece hatta olup
       olmadığınızı anlayabilirisiniz. Şayet taşıyıcı hattınızın sürekli olarak kapalı
       olmasında ısrar eden garip bir modeminiz varsa, bu seçeneğe "no" atayıp taşıyıcı
       sınamasını kapatabilirsiniz.

    Stupid Mode
       wvdial aptal kipine ayarlanmışsa, uçbirim, sunucudan  gelen  hiçbir  istemi
       yorumlamaya kalkmaz. Modem bağlantısı sonrası pppd'yi hemen başlatır. Görünüşe
       göre, size bağlantı istemi veren ama sadece siz PPP'yi çalıştırdıktan sonra
       bağlantıya izin veren İSS'ler var (ttnet genelde bu kipi kullanır). Bu kipin
       öntanımlı değeri, doğal olarak, kapalıdır.

    New PPPD
       Şayet pppd'nin 2.3.0 veya üzeri bir sürümünü kullanıyorsanız, wvdial uygulamasının
       /etc/ppp/peers/wvdial dosyasını oluşturabilmesi için bu seçeneğe ihtiyacınız var
       demektir. Öntanımlı olarak bu seçenek etkindir. Şayet eski bir pppd sürümü
       kullanıyorsanız ya bu seçeneği kapatın veya sürümünüzü yükseltin.

    Default Reply
       wvdial  bir istem tespit ettiği ama tepki olarak ne yapacağını bilemediği
       durumlarda, öntanımlı olarak "ppp" göndermeye yarar. Bazen bu yetersiz kalabilir.
       Bu seçeneği wvdial'in öntanımlı istem yanıtını yok sayması için kullanabilirsiniz.

    Auto Reconnect
       Şayet etkinse, hattan düştüğünüz durumlara wvdial otomatik olarak yeniden bağlantı
       sağlayacaktır. Öntanımlı olarak bu değer etkindir.

    Idle Seconds
       Hat bağlı iken herhangi bir faaliyet olmadan geçmesine müsaade ettiğiniz süreyi
       belirtir. Bu seçeneğe atanan saniye cinsinden değerin aşılması durumunda bağlantı
       kopartılır. Şayet 0 (sıfır) değerini atamışsanız bu seçenek geçersiz olur.

    Abort on Busy
       Şayet bu seçenek aktif ise, hattın meşgul olması durumunda wvdial aramayı
       tekrarlamaz. Öntanımlı değer "off" tur ve bu nedenle hattan meşgul sinyali gelince
       wvdial aramayı tekrarlar.

    Abort on No Dialtone
       Şayet bu seçenek etkinse, hatta çevir sesi olmaması durumunda wvdial aramayı
       tekrarlamaz. Öntanımlı değer "on"dur.

    Dial Attempts
       Şayet bir değer belirtilmişse, bu arama denemesi sayısına ulaşılınca wvdial çıkar.
       Şayet bu değer 0 (sıfır) olarak atanmışsa, wvdial memnuniyetle sonsuz kere arama
       tekrarı yapacaktır.

    wvdialconf(1)  uygulaması  modeminizin  algılanması  ve  Modem,  Baud,  Init1/Init2
    seçeneklerinin otomatik olarak doldurulması için kullanılabilir.

İLGİLİ BELGELER

    wvdial(1), wvdialconf(1), pppd(8).

YAZANLAR

    Worldvisions Weaver Projesinin bir parçası olarak, Dave Coombs ve Avery Pennarun
    tarafından, Net Integration  Technologies  Inc. için yazılmıştır. SuSE ve Red Hat'teki
    çocukların büyük katkıları olmuştur. Teşekkürler çocuklar!

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005