Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER DATABASE - bir veritabanının özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

    ALTER DATABASE isim SET parametre { TO | = } { değer | DEFAULT }
    ALTER DATABASE isim RESET parametre

    ALTER DATABASE isim RENAME TO yeni-isim

    ALTER DATABASE isim OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER DATABASE bir veritabanının özniteliklerini değiştirir.

    İlk iki biçim bir PostgreSQL veritabanı için bir çalışma anı yapılandırma değişkenininin
    oturum için öntanımlı olan değerini değiştirir. Veritabanında yeni bir oturumun her
    başlatılışında,  belirtilen  değer,  oturumun öntanımlı değeri haline gelir. Gerek
    postgresql.conf dosyasında belirtilmiş olsun, gerek postmaster komut satırında belirtilmiş
    olsun, öntanımlı değerin yerine, bu veritabanına özel olarak, belirtilen değer öntanımlı
    olur. Bir veritabanının oturum öntanımlılarını sadece ayrıcalıklı kullanıcı ya da
    veritabanının  sahibi  değiştirebilir.  Bazı  değişkenlerin  değerleri  bu  yolla
    değiştirilemeyebilir ya da sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

    Üçüncü biçim veritabanının ismini değiştirir. Bir veritabanının ismini sadece sahibi ya da
    ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir; veritabanının sahiplerinden ayrıcaklıklı kullanıcı
    olmayanlar ayrıca CREATEDB kullanma yetkisine sahip olmalıdır. Üzerinde  çalışılan
    (bağlanılmış  olan)  veritabanının  ismi değiştirilemez. (Bu gerekliyse, başka bir
    veritabanına bağlanın.)

    Dördüncü biçim veritabanının sahibini değiştirir. Bir veritabanının sahibini sadece
    ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

PARAMETRELER

    isim  Öznitelikleri değiştirilecek veritabanının ismi.

    parametre, değer
       Belirtilen yapılandırma parametresinin değeri belirtilen değerle değiştirilerek
       veritabanı oturumu için öntanımlı değer yapılır. Eğer değer olarak DEFAULT ya da
       eşdeğeri olan RESET kullanılmışsa, veritabanına özel değer, sistem genelinde
       öntanımlı olan değerle değiştirilir. Veritabanına  özel  ayarların  tamamını
       temizlemek için RESET ALL kullanın.

       Değiştirilmesine izin verilen değişkenler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek
       için     SET     [set(7)]     kılavuz     sayfasına     ve
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html adresine bakınız.

    yeni-isim
       Veritabanının yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Veritabanının yeni sahibi.

EK BİLGİ

    Bir oturumun öntanımlılarını bir veritabanına özel yapabileceğiniz gibi belli bir
    kullanıcıya özel de yapabilirsiniz; bkz. ALTER USER [alter_user(7)]. Kullanıcıya özel
    öntanımlılar, veritabanına özel öntanımlılardan biriyle çelişirse, kullanıcıya özel olan
    geçerli olur.

ÖRNEKLER

    test veritabanında öntanımlı olarak indis taramalarını iptal etmek için:

      ALTER DATABASE test SET enable_indexscan TO off;

UYUMLULUK

    ALTER DATABASE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)], DROP DATABASE [drop_database(7)], SET [set(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005