Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER SCHEMA - bir şemanın tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER SCHEMA isim RENAME TO yeni_isim
    ALTER SCHEMA isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER SCHEMA bir şemanın tanımını değiştirir. Bir şemanın ismini değiştirmek için ya o
    şemanın sahibi olmalısınız ya da veritabanında CREATE kullanma yetkiniz olmalıdır. Bir
    şemanın sahibini değiştirmek için ise ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir şemanın ismi.

    yeni_isim
       Şemanın yeni ismi. Yeni bir şemanın ismini, sistem şemaları için ayrılmış bir önek
       olan pg_ ile başlatamazsınız.

    yeni_aidiyet
       Şemanın yeni sahibi.

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER SCHEMA diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE SCHEMA [create_schema(7)], DROP SCHEMA [drop_schema(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005