Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER SEQUENCE - Bir kayıt listesi üretecinin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] artış ]
      [ MINVALUE asgarideğer | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_değer | NO MAXVALUE ]
      [ RESTART [ WITH ] başlangıç ]
      [ CACHE kayıt_sayısı ] [ [ NO ] CYCLE ]

AÇIKLAMA

    ALTER SEQUENCE mevcut bir kayıt listesinin parametrelerini değiştirir. ALTER SEQUENCE
    cümlesinde özellikle belirtilmeyen bir parametrenin değeri değişmeden kalır.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    artış INCREMENT BY artış deyimi isteğe bağlıdır. Pozitif bir değer listeyi artan değerli,
       negatif bir değer ise azalan değerli bir liste haline getirir. Belirtilmezse, eski
       artış değeri geçerli kalır.

    asgarideğer, NO MINVALUE
       İsteğe bağlı MINVALUE asgarideğer deyimi üretilen bir kayıt listesinin asgari sıra
       değerini belirlemekte kullanılır. NO MINVALUE belirtilirse, öntanımlı sıra değeri
       kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 1, azalan değerli bir
       liste için 2^63 - 1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski asgari sıra değeri geçerli
       kalır.

    azami_değer, NO MAXVALUE
       İsteğe bağlı MAXVALUE azami_değer deyimi üretilen bir kayıt listesinin azami sıra
       değerini belirlemekte kullanılır. NO MAXVALUE belirtilirse, öntanımlı sıra değeri
       kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 2^63 - 1, azalan değerli
       bir liste için -1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski asgari sıra değeri geçerli
       kalır.

    başlangıç
       İsteğe bağlı RESTART WITH başlangıç  deyimi kayıt  listesinin  başlangıcını
       değiştirmek için kullanılır.

    kayıt_sayısı
       İsteğe bağlı CACHE kayıt_sayısı deyimi daha hızlı erişim için sıralı listeyi
       saklamak üzere bellekte yer ayrılmasını ve ilklendirilmesini sağlar. En az değer
       1'dir. Belirtilmezse eski değer değişmeden kalır.

    CYCLE İsteğe bağlı CYCLE seçeneği, artan bir değerli bir listede azami_değer, azalan
       değerli bir listede asgarideğer aşıldığında tekrar başlangıca dönülmesini sağlar.

    NO CYCLE
       İsteğe bağlı NO CYCLE belirtilmişse, bir nextval çağrısı bir listenin sonunda
       yapıldığında bir hata döndürecektir. Ne CYCLE ne de NO CYCLE belirtilmişse, eski
       davranış değişmeden kalır.

ÖRNEKLER

    serial adlı bir kayıt listesini 105. kayıttan yeniden başlatmak için:

      ALTER SEQUENCE serial RESTART WITH 105;

EK BİLGİ

    Birlikte çalışan ve aynı  kayıt  listesinden  kayıt  numarası  alan  hareketlerin
    engellenmesinden kaçınmak için, ALTER SEQUENCE hiçbir zaman geri sarılmaz; değişiklikler
    anında etkin olur ve geri alınamaz.

    ALTER SEQUENCE ile değiştirilen parametreler, bellekte ayrılmış kayıtlarda kullanılırken,
    o an etkin olan dışında artalandaki nextval sonuçlarını anında etkilemeyecektir. O an
    etkin olan sonuç anında etkilenecektir.

UYUMLULUK

    ALTER SEQUENCE, SQL:2003'e uygundur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005