Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER TYPE - bir tür tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TYPE isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER TYPE mevcut bir türün tanımını değiştirir. Şimdilik yapabildiği tek şey bir türün
    sahibini değiştirmektir.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek mevcut bir türün ismi (şema nitelemeli olabilir).

    yeni_aidiyet
       Türün yeni sahibinin kullanıcı ismi. Bir türün sahibini değiştirebilmek için
       ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

    Kullanıcı tanımlı email türünün sahibini joe yapmak için:

      ALTER TYPE email OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER TYPE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005