Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CHECKPOINT - anlık olarak bir hareket günlüğü denetim noktası oluşturur

KULLANIM

    CHECKPOINT

AÇIKLAMA

    Hareket günlük kaydı "Write-Ahead Logging" (WAL) denen bir sistemle yapılır: Bir hareketin
    bitiminde, değişikliklerin günlük kaydı tutulduğundan, değişiklikler hemen diske yazılmaz.
    Hareketlerin günlük kayıtları ise belirli aralıklarla diske yazılır. Günlük kayıtlarının
    diske yazılması sırasında, günlük kayıtlarının yansıttığı değişiklikleri içeren veri
    dosyaları da diske yazılır. Hareket günlük kayıtlarının ve bunun ardından değişiklikleri
    içeren veri dosyalarının gereken sıklıkta yazılması için denetim noktaları oluşturulur.
    Özdevinimli  denetim  noktası  sıklığını  ayarlamak  için  checkpoint_segments  ve
    checkpoint_timeout yapılandırma  değişkenleri  kullanılır.  CHECKPOINT  komutu  ise,
    özdevinimli denetim noktalarından biri beklenmeksizin, komut çalıştırıldığı anda bir
    denetim noktası oluşturmak için kullanılır.

    WAL sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/wal.html adresine bakınız.

    Sadece ayrıcalıklı kullanıcı CHECKPOINT çağrısı yapabilir.  Komut, normal işlemler
    sırasında kullanmak için tasarlanmamıştır.

UYUMLULUK

    CHECKPOINT bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005