Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CLOSE - bir göstericiyi kapatır

KULLANIM

    CLOSE isim

AÇIKLAMA

    CLOSE bir açık gösterici ile ilgili olarak ayrılmış tüm özkaynakları serbest bırakır.
    Gösterici kapatıldıktan sonra, üzerinde işleme artık izin verilmez. Artık ihtiyaç
    kalmadığında bir gösterici kapatılmalıdır.

    Hareket  dışında geçerli olmayan göstericiler, hareketin COMMIT veya ROLLBACK ile
    sonlandırılmasıyla dolaylı olarak kapatılırlar. Hareket tamamlandıktan sonra da geçerli
    kalan göstericiler ise, oluşturulduğu hareket ROLLBACK ile geri alındığında dolaylı olarak
    kapatılırlar. Eğer hareket başarıyla tamamlanmışsa böyle bir gösterici ya doğrudan bir
    CLOSE ile ya da istemci bağlantıyı kestiğinde dolaylı olarak kapatılır.

PARAMETRELER

    isim  Kapatılacak göstericinin ismi.

EK BİLGİ

    PostgreSQL bir OPEN gösterici deyimi kullanmaz; bir gösterici bildirildiği andan itibaren
    açık kabul edilir. Bir göstericiyi bildirmek için DECLARE [declare(7)] kullanılır.

ÖRNEK

    liahona göstericisini kapatmak için:

      CLOSE liahona;

UYUMLULUK

    CLOSE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    DECLARE [declare(7)], FETCH [fetch(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005