Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kısıt tetiği tanımlar

KULLANIM

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
      AFTER olaylar ON
      tablo_ismi kısıt öznitelikler
      FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

AÇIKLAMA

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve  pg_dump tarafından
    gösterimsel bütünlük için özel tetikler oluşturmakta kullanılır. Genel kullanım için
    tasarlanmamıştır.

PARAMETRELER

    isim  Kısıt tetiğinin ismi.

    olaylar
       Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.

    tablo_ismi
       Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    kısıt Asıl kısıt belirtimi.

    öznitelikler
       Kısıt öznitelikleri.

    işlev_ismi(argümanlar)
       Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005