Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE CONVERSION - yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar

KULLANIM

    CREATE [DEFAULT] CONVERSION isim
      FOR kaynak_kodlama TO hedef_kodlama FROM işlev_ismi

AÇIKLAMA

    CREATE CONVERSION yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar. Dönüşüm isimleri belli bir
    karakter kümesi dönüşümünü belirtmek için convert işlevinde kullanılabilir. Ayrıca,
    DEFAULT imli dönüşümler sunucu ile istemci arasında özdevinimli karakter kümesi dönüşümü
    için kullanılabilir. Bu amaçla,  A'dan B'ye ve B'den A'ya olmak üzere iki dönüşüm
    tanımlanmalıdır.

    Bir dönüşüm oluşturabilmek için işlev üzerinde EXECUTE yetkiniz ve hedef şema üzerinde de
    CREATE yetkiniz olmalıdır.

PARAMETRELER

    DEFAULT
       Bu kaynak kodlamadan ve hedef kodlamaya dönüşümün öntanımlı olduğunu belirtir. Bu
       kodlama çifti için bir şema içinde sadece bir öntanımlı kodlama olmalıdır.

    isim  Dönüşümün ismi. Şema nitelemeli olabilir, değilse dönüşüm o anki şemada tanımlanmış
       olur. Dönüşüm ismi bu şema içinde eşsiz olmalıdır.

    kaynak_kodlama
       Kaynak karakter kümesinin ismi.

    hedef_kodlama
       Hedef karakter kümesinin ismi.

    işlev_ismi
       Dönüşümü gerçekleştirecek işlevin ismi. İşlev ismi şema nitelemeli olabilir,
       değilse işlev arama yolunda aranacaktır.

       İşlev prototipi şöyle olmalıdır:

       conv_proc(
        integer, -- kaynak karakter kümesi kimliği
        integer, -- hedef karakter kümesi kimliği
        cstring, -- kaynak dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
        cstring, -- hedef dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
        integer -- kaynak dizge uzunluğu
       ) RETURNS void;

EK BİLGİ

    Kullanıcı tanımlı dönüşümleri kaldırmak için DROP CONVERSION kullanılır.

    Bir dönüşüm oluşturmak için gereken izinler ilerideki dağıtımlarda değişebilir.

ÖRNEKLER

    myfunc işlevini kullanarak UNICODE'dan LATIN1'e dönüşüm oluşturmak için:

      CREATE CONVERSION myconv FOR 'UNICODE' TO 'LATIN1' FROM myfunc;

UYUMLULUK

    CREATE CONVERSION bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında CREATE CONVERSION diye bir
    deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER CONVERSION [alter_conversion(7)],
    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    DROP CONVERSION [drop_conversion(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005