Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE GROUP - yeni bir kullanıcı grubu tanımlar

KULLANIM

    CREATE GROUP isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

    burada seçenek:

      SYSID gid
     | USER kull_ismi [, ...]

AÇIKLAMA

    CREATE  GROUP  yeni bir kullanıcı grubu tanımlar. Bu komutu çalıştırabilmek için
    veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız.

    hem kullanıcılar hem de gruplar veritabanı kümesi seviyesinde tanımlanabilir, böylece küme
    içindeki tüm veritabanlarında geçerli olurlar.

    Bir grup üyeliğini değiştirmek için ALTER GROUP [alter_group(7)], bir grubu kaldırmak için
    DROP GROUP [drop_group(7)] kullanın.

PARAMETRELER

    isim  Grubun ismi.

    gid  Yeni grup için bir PostgreSQL grup kimliği belrtmek için kullanılır. Bu normalde
       gereksizdir ama bazı nesnelerin izinlerine göre bir grubu yeniden oluşturmak
       isterseniz yararlı olabilir.

       Eğer belirtilmezse atanmış enyüksek grup kimliğine (en küçük grup kimliği 100
       kabulüyle) bir eklenerek öntanımlı olarak kullanılacaktır.

    kull_ismi
       Bu gruba dahil edilecek kullanıcıların isimleri. Kullanıcılar mevcut olmalıdır.

ÖRNEKLER

    Boş bir grup oluşturmak için:

    CREATE GROUP staff;

    Üyeleri olan bir grup oluşturmak için:

    CREATE GROUP marketing WITH USER jonathan, david;

UYUMLULUK

    SQL standardında CREATE GROUP diye bir deyim yoktur. Roller grup fikriyle benzerdir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER GROUP [alter_group(7)], DROP GROUP [drop_group(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005