Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP FUNCTION - bir işlevi kaldırır

KULLANIM

    DROP FUNCTION isim ( [ veri_türü [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP FUNCTION mevcut bir işlevin tanımını siler. Komutu çalıştırabilmek için işlevin
    sahibi olmalısınız. Farkı argümanları olan aynı isimde çok sayıda işlev olabileceğinden
    silinecek işlevin argümanlarını da belirtmelisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_türü
       İşlevin bir argümanının veri türü.

    CASCADE
       İşleve bağımlı nesnelerin de (örn, tetikler veya işleçler) silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       İşleve bağımlı nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    Karekök işlevini kaldırmak için:

      DROP FUNCTION sqrt(integer);

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP FUNCTION diye bir deyim vardır ama bu komutla uyumlu değildir.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    ALTER FUNCTION [alter_function(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005