Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP RULE - bir yeniden yazma kuralını kaldırır

KULLANIM

    DROP RULE isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

    DROP RULE bir yeniden yazma kuralını kaldırır.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak kuralın ismi.

    tablo Kuralın uygulandığı tablo ya da sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Kurala bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Kurala bağımlı nesneler varsa kuralın kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    newrule yeniden yazma kuralını kaldırmak için:

      DROP RULE newrule ON mytable;

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP RULE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE RULE [create_rule(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005