Provided by: kde-l10n-tr_15.12.1-0ubuntu1_all bug

REFERANS ADI

    qtoptions - Qt araç takımını kullanan tüm uygulamalar için genel komut satırı seçenekleri

ÖZET

    Qt uygulaması [Qt Temel Seçenekleri]

SEÇENEKLER

    Bu seçenekler tüm Qt(TM) uygulamaları için geçerli olur:

    --display ekran_adı
      X-server display displayname kullan.

    --session oturum_Kimliği
      Bu sessionId için uygulamayı geri yükle.

    --cmap
      Uygulamanın 8-bitlik bir görüntü üzerinde özel bir renk haritası yüklemesini sağlar.

    --ncols count
      Eğer uygulama QApplication::ManyColor özelliğini kullanıyorsa, 8-bitlik bir görüntü
      üzerinde renk küpünde yer alan renklerin sayısını sınırlar.

    --nograb
      Qt(TM) kitaplığına fare ya da klavyeyi asla yakalamamasını söyler.

    --dograb
      Hata ayıklayıcı altında çalıştırılması --nograb durumuna neden olur, değiştirmek için
      --dograb kullanın.

    --sync
      Hata ayıklama için senkronize kipe geçer.

    --fn,--font yazı_tipi_adı
      Uygulama yazı tipini tanımlar.

    --bg,--background renk
      Öntanımlı arkaplan rengini ve uygulama paletini (açık ve koyu gölgeler hesaplanır)
      ayarlar.

    --fg,--foreground renk
      Öntanımlı önplan rengini ayarlar

    --btn,--button color
      Öntanımlı düğme rengini ayarlar.

    --name isim
      Uygulama adını ayarlar.

    --title başlık
      Uygulama başlığını (caption) ayarlar.

    --visual GerçekRenk
      Uygulamayı 8-bitlik bir görüntü üzerinde GerçekRenk kullanmaya zorlar.

    --inputstyle girdi_biçimi
      XIM (X Girdi Yöntemi) girdi yöntemini ayarlar. Olası değerler şunlardır: onthespot,
      overthespot, offthespot and root.

    --im XIM sunucu
      XIM sunucuyu ayarla.

    --noxim
      XIM'i pasifleştir

    --reverse
      parçacıkların yerleşimini tersine çevirir

    --stylesheet dosya.qss
      uygulama parçacıklarına Qt biçimlerini uygular

AYRICA BAKINIZ

    kdeoptions(7)

YAZARLAR

    Man sayfası Lauri Watts <lauri@kde.org> tarafından yazıldı

YAZAR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Yazar.