Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    /etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi bağlama betiği

KULLANIM

    /etc/init.d/autofs start | stop | reload | status

AÇIKLAMA

    autofs, Linux sisteminde çalışan automount(8) artalan sürecinin işleyişini kontrol eder.
    autofs, genellikle, start parametresi ile, sistem açılışı esnasında işletilir ve sistem
    kapanışı sırasında stop parametresi ile durdurulur. autofs betiği, sistem yöneticisi
    tarafından komut satırından da yönetilebilir. Sistem yöneticisi, betiği başlatabilir,
    durdurabilir veya yeniden yükleyebilir.

İŞLEYİŞİ

    autofs, sistemdeki bağlantı noktalarını bulabilmek için /etc/auto.master ayar dosyasına
    başvurur (bakınız: auto.master(5)). Buradaki her bir bağlantı noktası için, kendilerine
    tahsis edilmiş parametreler ile birlikte, bir automount(8) süreci başlatılır. automount
    tarafından başlatılmış aktif bağlantı noktalarını, /etc/init.d/autofs status komutu ile
    kontrol edebilirsiniz. Bir auto.master ayar dosyası işletildikten sonra, autofs betiği,
    aynı isimli bir NIS eşlemi arayacaktır. Şayet böyle bir eşlem var ise, bu eşlem
    auto.master  eşleminin  kullandığı  yöntemle  işletilecektir.  NIS  eşlemi en son
    işletilecektir.

    /etc/init.d/autofs reload, o anki auto.master eşlemini çalışan artalan süreçlerine göre
    kontrol edecektir. Girişleri değişen artalan süreçlerini öldürecek ve yeni veya değişmiş
    girdiler için artalan süreçlerini tekrar başlatacaktır.

    Şayet bir eşlem değiştirilmişse, değişiklik derhal uygulanır. Şayet  auto.master eşlemi
    değiştirilmişse,  autofs  betiği  değişiklikleri  etkinleştirmek  için  tekrar
    çalıştırılmalıdır.

    /etc/init.d/autofs status, geçerli ayarları ve çalışan automount artalan süreçlerinin bir
    listesini görüntüleyecektir.

İLGİLİ BELGELER

    automount(8), autofs(5), auto.master(5).

YAZAN

    Bu kılavuz, Christoph  Lameter  <chris (at) waterf.org> tarafından Debian GNU/Linux
    sistemi için yazılmıştır. H. Peter  Anvin  <hpa  (at)  transmeta.com>  tarafından
    düzenlenmiştir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                      9 Eylül 1997                 autofs(8)