Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    automount - autofs için bağlantı noktalarını düzenler

KULLANIM

    automount [seçenekler] bağlantı_noktası eşlem_türü[,biçim] eşlem
         [eşlem_seçenekleri]

AÇIKLAMA

    automount,  autofs  için,  bir bağlantı noktasını düzenler.  automount, bir temel
    bağlantı_noktası ve bir eşlem alarak çalışır ve bunları (diğer seçenekler ile birlikte)
    herhangi bir yerden erişildiğinde temel bağlantı noktasında özdevinimli bağlar. Daha
    sonra, belirli bir süre bu dosya sisteminde işlem yapılmaz veya herhangi bir faaliyette
    bulunulmaz ise, sistem özdevinimli olarak dosya sistemlerini ayırır.

SEÇENEKLER

    -p, --pid-file
       Artalan sürecinin süreç kimliğini belirtilen dosyaya yazar.

    -t, --timeout
       Dosya sistemleri ayrılana kadar geçecek asgari zaman aşımı süresini saniye
       cinsinden ayarlar. Öntanımlı değer 5 dakikadır. Zaman aşımı süresini sıfıra
       ayarlayarak, dosya sistemlerinin ayrılmasını engelleyebilirsiniz.

    -v, --version
       Sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

ARGÜMANLAR

    automount en az üç argüman alır. Zorunlu argümanlar bağlantı_noktası, eşlem_türü ve
    eşlemdir. Zorunlu ve isteğe bağlı argümanlar aşağıda açıklanmıştır:

    bağlantı_noktası
       autofs tarafından bağlanan dosya istemleri için temel bağlantı noktası. Bu argüman,
       sistemde varolan bir dizin adı olmak zorundadır.

    eşlem_türü
       Bu automount çağrısı için kullanılan eşlem türü. Geçerli eşlem türleri şunlardır:

       file  Eşlem normal bir metin dosyasıdır.

       program
           Eşlem komut satırına bir anahtar aktarılan bir çalıştırılabilir yazılımdır
           ve hatasız bir çıkış durumunda standart çıktıda bir girdi ile döner.

       yp   Eşlem bir NIS (YP) veritabanıdır.

       nisplus
           Eşlem bir NIS+ veritabanıdır.

       hesiod Eşlem filsys  girdilerinin  eşlemler  için  kullanıldığı  bir  hesiod
           veritabanıdır.

       ldap  Eşlem  isimleri [sunucuadı:]temelDN şeklindedir. Buradaki isteğe bağlı
           sunucuadı sorgulanacak LDAP sunucusunun ismidir. temelDN ise altında altağaç
           araması  yapılacak alan adıdır. Girdiler  belirtilen altağaç içindeki
           automount nesneleridir ve burada, cn özniteliği anahtardır (arama anhtarı
           "/" dır), automounterInformation özniteliği ise özdevinimi dosya sistemi
           bağlayıcı yazılımın kullandığı bilgileri içerir. Bu modül  tarafından
           kullanılan      şema      ile      ilgili      bilgileri
           http://docs.iplanet.com/docs/manuals/directory/411ext/nis/mapping.htm
           adresinde bulabilirsiniz.

    biçim Eşlem verisinin biçimi; hali hazırda kabul edilen biçimler sadece Sun automounter
       eşlem biçiminin bir alt kümesi olan sun biçimi ile hesiod filesys girdileri için
       hesiod biçimidir. biçim belirtilmezse, hesiod dışındaki tüm eşlem türleri için sun
       öntanımlı biçimdir.

    eşlem Kullanılacak eşlem dosyasının yeri. file ve program türü eşlemler için bir tam UNIX
       dosyayolu ve yp, nisplus veya hesiod türü eşlemler için bir veritabanı ismidir.

    seçenekler
       Tire (-) ile başlayanlar hariç, kalan komut satırı seçeneklerinin tümü mount
       komutunun seçenekleri olarak alınır. Tire (-) ile başlayanların ise  eşlem
       seçenekleri olduğu varsayılır.

NOTLAR

    Şayet automount artalan süreci bir USR1 sinyali alırsa, hali hazırda autofs tarafından
    bağlanmış bütün kullanılmayan dosya sistemlerini ayırır ve çalışmaya devam eder. Şayet bir
    USR2 sinyali alırsa, autofs tarafından bağlanmış kullanılmayan bütün dosya sistemlerini
    ayırır ve tüm dosya sistemleri ayrılmışsa çıkar. Meşgul dosya sistemleri ayrılmaz.

İLGİLİ BELGELER

    autofs(5), mount(8).

YETERSİZLİKLER

    Arzu edilen pek çok özellik eksiktir. TODO dosyasına göz atabilirsiniz.

    Belgeleme bakımından da arzu edilen olmamıştır.

    Lütfen, bulduğunuz diğer yazılım hatalarını, ayrıntılı tanımlamaları ile birlikte, <autofs
    (at) linux.kernel.org> adresine gönderiniz.  Bu e-posta grubuna katılmak için, içinde
    "subscribe autofs" geçen bir e-postayı, <majordomo (at) linux.kernel.org> adresine
    gönderiniz.

YAZAN

    H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                     19 Haziran 2000               automount(8)