Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    groupadd - yeni bir grup oluşturur

KULLANIM

    groupadd [-g grup-kimliği [-o]] [-r] [-f] grup

AÇIKLAMA

    groupadd komutu, komut satırından tanımlanan bilgiler ve sistemdeki öntanımlı bilgiler
    eşliğinde yeni bir grup oluşturur. Yeni grup, gerekli sistem dosyalarına girilir. groupadd
    komutuna uygulanacak seçenekler şunlardır:

    -g grup-kimliği
       Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu numara benzersiz
       olmalıdır. Negatif bir değer atanamaz. Öntanımlı olarak 500´den ve diğer bütün
       tanımlı grup numaralarından daha büyük olan en küçük sayı kullanılır. 0 ile 499
       arasındaki değerler, geleneksel olarak, sistem hesapları için ayrılır.

    -r   Bu seçenek groupadd komutuna bir sistem hesabı eklemesini söyler. -g seçeneği
       belirtilmediği sürece, 499´dan küçük olan olası bir grup numarası atanır. Bu
       seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

    -f   Zorlama seçeneği. Bu seçenek, groupadd komutunun eklemeye çalıştığı grup sistemde
       halihazırda var ise, bir hata vererek çıkmasını sağlar. Böyle bir durumda grup
       değişmeyecek veya tekrar eklenmeyecektir.

       Bu seçenek aynı zamanda, -g seçeneğinin çalışma şeklini düzenler. Benzersiz olmayan
       bir grup numarası istediğiniz ve -o seçeneğini vermediğiniz zaman, grup oluşturma
       işlemi, standart şekline (-g veya -o seçeneği tanımlanmadığı durumda bir grup ekler
       gibi) geri dönecektir. Bu seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/group  - grupların hesap bilgileri
    /etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupdel(8), groupmod(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                           groupadd(8)