Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    losetup - dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler

KULLANIM

    losetup [ -e şifreleme ] [ -o konum ] aygıt dosya
    losetup [ -d ] aygıt

AÇIKLAMA

    losetup, dönüş aygıtlarını sistemden ayırmak ve dönüş aygıtlarının durumunu sorgulamak
    için, dönüş aygıtlarını normal dosyalar veya blok aygıtları ile ilişkilendirmek için
    kullanılır.  Eğer  sadece  aygıt  argümanı verilmişse, bu dönüş aygıtının durumu
    görüntülenir.

SEÇENEKLER

    -d   Belirtilen dönüş aygıtı ile ilişkili dosya veya aygıtı sistemden ayırır.

    -e şifreleme
       Veri  şifrelemesini  etkinleştirir.  şifreleme  için  aşağıdaki  kelimeler
       kullanılabilir:

       NONE  Şifreleme yapılmaz (öntanımlı).

       XOR  Basit bir XOR şifrelemesi kullanılır.

       DES  DES şifrelemesi kullanılır. Bu şifreleme yöntemi sadece DES paketinin
           çekirdeğe eklenmesi durumunda kullanılabilir. DES şifreleme yöntemi sözlük
           saldırılarına karşı ilave bir başlangıç değeri kullanır.

    -o konum
       Veri başlangıcı belirtilen aygıt veya dosya içinde konum bayta taşınır.

ÇIKIŞ DURUMU

    losetup başarılı olması durumunda 0 döndürür, hata durumunda sıfırdan farklı bir değer
    döner. losetup, dönüş aygıtının durumunu  görüntülediği  durumlarda,  şayet  aygıt
    yapılandırılmamışsa 1, losetup'ı aygıt durumunu saptamaktan alıkoyan bir hata olması
    durumunda 2 döner.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/loop0, /dev/loop1,...  dönüş aygıtları (7 asıl numaralı aygıt)

ÖRNEK

    Şayet yüklenebilir modül kullanıyorsanız, öncelikle aşağıdaki komutu kullanarak modülü
    yüklemelisiniz:

    # insmod loop.o

    Aşağıdaki komutlar, dönüş aygıtının kullanımına bir örnek teşkil edebilir.

      dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
      losetup -e des /dev/loop0 /file
      Password:
      Init (up to 16 hex digits):
      mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
      mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
      ...
      umount /dev/loop0
      losetup -d /dev/loop0

    Şayet yüklenebilir bir modül kullanıyorsanız, bu komutla modülü kaldırabilirsiniz:

    # rmmod loop.o

KISITLAMALAR

    DES şifrelemesi oldukça yavaştır. Diğer yandan XOR ise oldukça zayıftır.

YAZANLAR

    Özgün sürüm:Theodore Ts'o <tytso (at) athena.mit.edu>
    Özgün DES: Eric Young <eay (at) psych.psy.uq.oz.au>

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004