Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    lspci - bütün PCI aygıtlarını listeler

KULLANIM

    lspci [seçenekler]

AÇIKLAMA

    lspci komutu, sistemdeki bütün PCI taşıtları ve onlara bağlı aygıtlar hakkında bilgi elde
    etmeye yarayan bir araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.1.82 sürümü veya üstü bir
    çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/pci arayüzünü desteklemeli). Eski çekirdeklerdeki PCI
    araçları, donanımlara doğrudan erişime sahip ve sadece root kullanıcıya mahsus araçlardı.
    Bu tür eski araçlar donanım farklılıkları ve marka çeşitliliğinden dolayı oldukça fazla
    problem yaşatmaktaydılar.

    Şayet PCI aygıt sürücüleri veya bizzat lspci hakkında bir yazılım hatası rapor etmek
    isterseniz, lütfen lspci -vvx çıktısını raporunuza ekleyiniz.

SEÇENEKLER

    -v   Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar.

    -vv  Abartılı  ayrıntı seçeneği. lspci, PCI aygıtlar hakkında verebileceği bütün
       bilgileri ayrıntılı görüntüler. Bu verinin gerçek anlamı bu kılavuz içinde
       açıklanmamıştır.  Daha  fazla  bilgi  için /usr/include/linux/pci.h veya PCI
       belirtimlerine bakınız.

    -n   PCI kimlikleri veri tabanına bakmadan, PCI aygıt satıcısı ve aygıt kodlarını numara
       biçiminde gösterir.

    -x   PCI ayar alanının ilk 64 baytlık kısmını (standart başlık) onaltılık biçimde
       gösterir. Sürücü hataları ve lspci uygulamasının kendi hatalarını ayıklamak için
       oldukça yararlıdır.

    -xxx  PCI yapılandırma alanının tamamını onaltılık düzende görüntüler. Yapılandırma
       alanının tanımlanmamış kısımları okumaya kalkışıldığında aygıt çöktüğü için, bu
       seçenek sadece root kullanıcıya tahsis edilmiştir. Bu durum PCI standardıyla
       çelişmemekle birlikte, en azından; oldukça aptal bir durum olarak kabul etmek
       gerekir.

    -b   Taşıt merkezli görünüm kipi. Çekirdek tarafından algılanan IRQ numaraları ve
       adresleri yerine PCI taşıtlarında bulunan kartlar tarafından algılanan IRQ numara
       ve adreslerini görüntüler.

    -t   Bütün taşıtlar, köprüler, aygıtlar ve bunlar arasındaki bağlantıları gösteren ağaç
       yapılı bir şema görüntüler.

    -s [[taşıt]:][yuva][.[işlev]]
       Sadece belirtilen taşıt, yuva ve işlev'e sahip aygıt görüntülenir. Aygıt adresinin
       her bir bölümü atlanabilir veya "*" şeklinde, "herhangi bir değer" anlamına gelecek
       şekilde, düzenlenebilir. Bütün numaralar onaltılık düzendedir. Örneğin;

       0: 0 numaralı taşıtta bulunan bütün aygıtlar,
       0  herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının bütün işlevleri,
       0.3 herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının üçüncü işlevi,
       .4 her bir aygıtın sadece dördüncü işlevi
    -d [satıcı]:[aygıt]
       Sadece belirtilen satıcı ve aygıt_numarasına sahip aygıtları görüntüler. Her iki
       kimlik numarası onaltılık olabileceği gibi "*" şeklinde de belirtilebilir("*":
       herhangi bir değer).

    -i dosya
       PCI kimlikleri veritabanı  olarak,  /usr/share/hwdata/pci.ids  yerine  dosya
       kullanılır.

    -p dizin
       PCI taşıtı verileri için /proc/bus/pci yerine belirtilen dizin kullanılır.

    -m   PCI aygıt verilerini makinenin okuyabileceği biçimde (hem normal hem de ayrıntılı
       kipte) basar, böylece betiklerin çözümleme yapması kolaylaşır.

    -M   Hatalı ayarlanmış köprüler, vs.nin arkasındaki aygıtlar dahil, bütün aygıtların
       bulunmasını sağlayan geniş arama kipini çağırır. Bu seçenek sadece hata ayıklama
       amacı ile kullanılmaktadır ve makinenizin çökmesine sebep olabilir (sadece bozuk
       aygıtlar olması durumunda). AKLINIZDA BULUNSUN. Sadece root kullanıcıya tahsis
       edilmiş bir seçenektir. Doğrudan donanım ile konuşmayan PCI erişim yöntemleri
       üzerinde -M seçeneğini kullanmanın bir anlamı yoktur. Zaten sonuçlar, normal
       listeleme kipindeki sonuçlar ile aynı olacaktır.

    --version
       lspci sürüm bilgilerini görüntüler. Bu seçenek tek başına kullanılmalıdır.

PCILIB SEÇENEKLERİ

    PCI araçları, PCI kartları ile haberleşmek için PCILIB (PCI yapılandırma alanları için,
    platform bağımsız işlevler sağlayan taşınabilir bir kütüphane) kullanırlar. Aşağıdaki
    seçenekler kütüphanenin parametrelerini kontrol eder, özellikle  kullanılan  erişim
    yöntemini. Öntanımlı olarak,  PCILIB  eldeki ilk erişim yöntemini kullanır ve hata
    ayıklama iletisi görüntülemez. Her bir seçeneğe desteklenen donanım/yazılım ayarlarını
    içeren bir liste eşlik eder.

    -P dizin
       dizin dizinine erişim için /proc/bus/pci yerine Linux 2.1 tarzı yapılandırma
       erişimi kullanılır (sadece Linux 2.1 veya daha yeni sürümlerde).

    -H1  Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır
       (sadece i386 ve uyumluları için).

    -H2  Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır.

       Uyarı: Bu yöntemde sadece herhangi bir taşıt üzerindeki ilk onaltı aygıtı
       adresleyebilirsiniz. Pek çok durum için güvenilmez bir yöntemdir (sadece i386 ve
       uyumluları için).

    -S   PCI erişim sistem çağrılarını kullanır. (sadece Alpha ve UltraSparc üzerindeki
       Linux'lar içindir).

    -F dosya
       Bütün bilgileri lspci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder. Kullanıcılardan
       gelen yazılım hataları raporları için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bütün donanım
       yapılandırmasını, kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan,
       görülmesini sağlar (bütün sistemlerde).

    -G   Kütüphanenin hata ayıklama seviyesini artırır (bütün sistemlerde).

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/pci.ids
       Bilinen  bütün  PCI kimliklerinin listesi (satıcılar, aygıtlar, sınıflar ve
       altsınıflar).

    /proc/bus/pci
       2.1.82 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan PCI taşıtı yapılandırma alanı ile
       iletişimi sağlamak için bir arayüz. Her taşıt için bir altdizin altında her kart
       için bir yapılandırma alanı dosyası ve bütün PCI aygıtların listesini içeren bir
       aygıt dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    setpci(8).

YAZAN

    Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares <mj (at) ucw.cz> tarafından yürütülmektedir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004