Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    lsusb - sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

KULLANIM

    lsusb [seçenekler]

AÇIKLAMA

    lsusb komutu, sistemdeki bütün USB taşıtları ve onlara bağlı aygıtlar hakkında bilgi elde
    etmeye yarayan bir araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.3.15 sürümü veya üstü bir
    çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/usb arayüzünü desteklemeli).

SEÇENEKLER

    -v   Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar.

    -vv  Abartılı  ayrıntı seçeneği. lsusb, USB aygıtlar hakkında verebileceği bütün
       bilgileri ayrıntılı görüntüler.

    -s [[taşıt]:][aygıtnum]
       Sadece belirtilen taşıt ve aygıtnum'a sahip aygıt görüntülenir.

    -d [satıcı]:[ürün]
       Sadece belirtilen satıcı ve ürün kimliğine sahip aygıtları görüntüler. Her iki
       kimlik numarası onaltılık olabileceği gibi "*" şeklinde de belirtilebilir ("*":
       herhangi bir değer).

    -p dizin
       USB taşıtı verileri için /proc/bus/usb yerine belirtilen dizin kullanılır.

    -D aygıt
       /proc/bus/usb dizinini taramaz, bunun yerine belirtilen aygıt dosyası varsa, bu
       aygıta ait bilgileri görüntüler.

    -t   Fiziksel USB aygıt hiyeraşisini ağaç biçiminde görüntüler.

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/usb.ids
       Bilinen bütün USB kimliklerinin listesi (satıcılar, ürünler, sınıflar, altsınıflar
       ve protokoller).

    /proc/bus/usb
       2.3.15 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan USB aygıtları arayüzü. Her taşıt
       için bir altdizin altında her kart için bir yapılandırma alanı dosyası ve bütün USB
       aygıtlarının listesini içeren bir aygıt dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    setpci(8).

YAZAN

    Thomas Sailer <sailer (at) ife.ee.ethz.ch> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                             lsusb(8)