Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mkbootdisk - bir sistemi çalıştırabilmek için, bağımsız bir disket oluşturur

KULLANIM

    mkbootdisk [--version] [--noprompt] [--verbose]
         [--mkinitrdargs argümanlar] [--device aygıt-dosyası]
         [--compact] çekirdek

AÇIKLAMA

    mkbootdisk, sistem açılış disketi oluşturur. Bu disket; sistem için gerekli olabilecek
    SCSI modüllerini yükleyecek bir başlangıç RAM disk biteşlemi içerir.  Bu  disket
    /etc/fstab'ın işaret ettiği kök dosya sistemini arar. Gerekli tek argüman, açılış
    disketine konacak çekirdeğin sürüm numarasıdır.

SEÇENEKLER

    --device aygıt-dosyası
       Önyükleme biteşleminin yükleneceği aygıt-dosyası belirtilir.  Şayet  --device
       seçeneği kullanılmamışsa öntanımlı olarak /dev/fd0 kullanılır.

    --mkinitrdargs seçenekler
       mkinitrd'ye (açılış disketi için başlangıç RAM disk biteşlemini oluşturmakta
       kullanılır) aktarılacak seçenekleri belirtmek için kullanılır. Herhangi  bir
       mkinitrd seçeneği belirtilebilir.

    --noprompt
       Normal olarak,  mkbootdisk, kullanıcının disketi yerleştirmesini ister ve devam
       etmeden önce onay için bekler. Şayet --noprompt belirtilmişse, herhangi bir uyarı
       çıkmayacaktır.

    --verbose
       Yapılan işlemler hakkında ayrıntılı çıktı verir. Normal olarak mkbootdisk herhangi
       bir çıktı vermez.

    --version
       mkbootdisk sürümünü gösterir ve çıkar.

    --compact
       "compact" LILO seçeneğini kullanır.

İLGİLİ BELGELER

    mkinitrd(1).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com>

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003