Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mke2fs - bir ext2/3 dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

    mke2fs [ -c | -l dosyaismi ] [ -b blok-boyu ] [ -f adım-boyu ]
       [ -i düğüm-boyu ] [ -j ] [ -J günlük-seçenekleri ]
       [ -N düğüm-sayısı ] [ -n ] [ -m yedek-blok-yüzdesi ]
       [ -o işletim-sistemi ] [ -O özellik[,...] ] [ -q ]
       [ -r ds-sürümü ] [ -R raid-seçenekleri ] [ -v ] [ -F ]
       [ -L etiket ] [ -M son-bağlanan-dizin ] [ -S ]
       [ -T ds-türü ] [ -V ] aygıt [ blok-sayısı ]

    mke2fs -O günlük-aygıtı [ -b blok-boyu ] [ -L etiket ] [ -n ] [ -q ]
       [ -v ] harici-günlük [ blok-sayısı ]

AÇIKLAMA

    mke2fs, genellikle bir disk bölümü üzerinde ext2/ext3 dosya sistemi oluşturmak için
    kullanılır. aygıt, aygıta karşılık gelen özel dosyadır (örneğin: /dev/hdXX). blok-sayısı,
    aygıttaki blok sayısıdır. Şayet belirtilmemişse, mke2fs dosya sistemi boyutunu kendisi
    tespit eder. Şayet mkfs.ext3 şeklinde kullanılmışsa, sanki -j seçeneği kullanılmış gibi
    günlük dosyası oluşturur.

SEÇENEKLER

    -b blok-boyu
       Blok boyutlarını bayt cinsinden tanımlar. Geçerli değerler blok başına 1024, 2048,
       4096 bayttır. Şayet bu seçenek belirtilmemişse, mke2fs blok boyutu dosya sisteminin
       kullanımına uygun olarak dosya sistemi boyutuna göre kararlaştırılır (-T seçeneğine
       bakınız).

    -c   Dosya sistemi oluşturulmadan önce aygıt bozuk bloklar aranır. Eğer bu seçenek iki
       kere belirtilmişse, hızlı bir salt okunur sınama yerine daha yavaş ve yıkıcı bir
       oku/yaz sınaması yapılır.

    -f adım-boyu
       Bayt cinsinden adımlama boyu. Bu sürümde adım-boyu blok boyuna eşittir.

    -F   Aygıt blok özellikli olmasa bile, hatta sisteme bağlı olsa bile dosya sistemini
       oluşturulur.

    -i düğüm-boyu
       Boş bir dizinin disk üzerinde kaplayabileceği en küçük alan, bayt cinsinden
       verilir. mke2fs, diskteki boşluğunun her düğüm-boyu baytlık alanı için bir dosya
       düğümü oluşturur. düğüm-boyu büyüdükçe, daha az düğüm oluşturulur. Bu değer, dosya
       sisteminin blok boyutundan daha küçük olmamalıdır, yoksa çok  fazla  düğüm
       oluşturulmak durumunda kalınabilir. Unutmayın ki bir dosya sistemi oluşturulduktan
       sonra içindeki düğüm sayısını artırmak mümkün değildir. Bu nedenle bu parametre
       için değer atarken oldukça dikkatli olmanız ve kararınızı ona göre vermeniz
       gerekmektedir.

    -j   ext3 günlüklü dosya sistemini oluşturur. Şayet -J seçeneği kullanılmamışsa, günlük
       dosyası öntanımlı özelliklerle oluşturulur. Günlük destekli bir dosya sistemi
       oluşturabilmek için ext3 destekli bir çekirdek kullanmak zorundasınız.

    -J günlük-seçenekleri
       Belirtilen günlük-seçenekleri kullanılarak ext3 günlük dosyası oluşturulur. Günlük
       seçenekleri virgül ile ayrılarak ve herbirinin değeri "=" işareti kullanılarak
       belirtilirler. Desteklenen günlük seçenekleri:

       size=günlük-boyu
           Dosya sisteminin içinde boyu MB cinsinden belirtilen günlük dosyasını
           oluşturur. Bu dosyanın boyutu 1024 dosya sistemi bloğundan daha küçük olamaz
           (örnek: şayet 1k'lık bloklar kullanmışsanız en azından 1 MB'lik; 4k'lık
           bloklar kullanmışsanız en azından 4MB'lik günlük dosyası oluşturmalısınız).
           Ayrıca bu dosya 102400 dosya sistemi bloğundan büyük olamaz.

       device=dış-günlük-aygıtı
           Başka bir aygıt üzerindeki jurnal dosyasının kullanılması sağlanır. Bu aygıt
           üzerindeki günlük dosyası daha önce aşağıdaki gibi oluşturulmuş olmalıdır:

           mke2fs -O günlük-aygıtı dış-günlük-dosyası
           dış-günlük-dosyası, oluşturulacak yeni dosya sistemi ile aynı blok boyunda
           olmalıdır.

           dış-günlük-aygıtı olarak doğrudan bir aygıt  ismi  belirtmek  yerine,
           LABEL=etiket  veya  UUID=uuid  de tanımlanabilir. Bu yöntemle, günlük
           dosyasının başlangıçındaki ext2 süperbloğunda saklanan etiket veya uuid'ye
           göre konumlanan dış aygıt atanmış olur. Bir günlük aygıtının etiket veya
           uuid'sini  görebilmek  için  dumpe2fs(8)'i  kullanabilirsiniz.  Ayrıca,
           tune2fs(8)'in -L seçeneğine de bakınız.

       Bir dosya sistemi için boyut ve aygıt seçeneklerinin ikisi birden belirtilmez.
       Sadece birisi belirtilebilir.

    -l dosyaismi
       İsmi dosyaismi ile belirtilen bozuk blokarın listesini içeren dosyayı okur. Bu
       listede bulunan bozuk blokların boyu, mke2fs ile kullandığınız blok boyu ile aynı
       olmak zorundadır. Bir dosya sistemini biçimlemeden önce bozuk blok sınaması için
       mke2fs'nin -c seçeneğini kullanmak daha kolay ve daha az baş ağrıtıcı olabilir.
       Böylece mke2fs, badblocks uygulamasına daima doğru parametreleri geçebilir.

    -L etiket
       Dosya sistemine bir etiket atar.

    -m yedek-blok-yüzdesi
       Süper kullanıcı için ayrılacak blokların yüzdesini ayarlar. Öntanımlı değer %5'dir.

    -n   Dosya sistemi oluşturulmaz, sadece işlemleri gösterir, Yapsaydık ne olurdu sorusuna
       cevap bulmak için en uygun yoldur. Bu seçenek, belirli bir dosya sistemi için,
       yedek süper blokların yerini tespit etmek için kullanılır, bunun için dosya
       sisteminin ilk oluşturulması esnasında kullanılan mke2fs parametreleri kullanılır
       (tabii ki -n seçeneği eklenerek).

    -N düğüm-sayısı
       Düğüm boyuna göre hesaplanmış düğüm sayısı yerine bu seçenekle toplam dosya düğümü
       sayısı belirtilebilir. Bu seçenek, kullanıcının istediği değeri doğrudan atamasını
       sağlar.

    -o işletim-sistemi
       Dosya sisteminin "creator os" alanının öntanımlı  değeri  yerine  yazılacak
       değer.Normalde bu değer öntanımlı olarak mke2fs uygulamasının üzerinde çalıştığı
       işletim sistemine ayarlıdır.

    -O özellik[,...]
       Dosya sistemini verilen özellikler (dosya sistemi seçenekleri) ile oluşturur.
       Öntanımlı olarak açık olan özelikler `^' sembolü önek olarak kullanmak sureti ile
       kapatılabilir. Gerçekte, mke2fs Linux 2.2 veya daha yeni bir sistem üzerinde
       çalışıyorsa, dosya sistemi özeliklerinde sparse_super ve filetype özellikleri
       öntanımlı  olarak  etkin  duruma  getirilir  (işletim-sistemi  olarak  Hurd
       belirtilmemişse). Linux 2.2 öncesi çekirdekli bir yere bağlanmış dosya sistemleri
       veya diğer çekirdekler -O none seçeneği ile oluşturulmalıdır. Böylece, mke2fs'nin
       üzerinde çalıştığı sistem bu özelliği desteklese bile, bu özellik devre dışı
       bırakılmış olur.

       Desteklenen dosya sistemi özellikleri şunlardır:

       sparse_super
           Büyük dosya sistemlerinde yer tasarrufu sağlayabilmek için daha az yedek
           süperblok oluşturulmasını sağlar.

       filetype
           Dizin girdilerinde dosya türü bilgilerinin saklanmasını sağlar.

       has_journal
           -j seçeneğinin yaptığı gibi bir ext3 günlük dosyası oluşturur.

       journal_dev
           Bir ext2 dosya sistemi yerine, verilen aygıt üzerinde bir dış ext3 günlük
           dosyası oluşturur. Bu dosyanın blok boyu günlükleyeceği dosya sisteminin
           blok boyu ile aynı olmalıdır.

    -q   Sessiz çalışma. mke2fs'nin bir betik içinden çalıştırıldığı durumlar için oldukça
       uygundur.

    -r ds-sürümü
       Yeni dosya sistemi için dosya sistemi sürümünü düzenler. Sadece 1.2 çekirdekleri 0
       sürümü dosya sistemlerini desteklemektedir. Öntanımlı olarak 1 sürümü dosya
       sistemleri oluşturulur.

    -R raid-seçenekleri
       Dosya sistemi için RAID seçeneklerini düzenler. Bu seçenekler virgül ile ayrılarak
       ve herbirinin değeri "=" işareti kullanılarak belirtilirler. Desteklenen seçenekler
       şunlardır:

       stride=ayırma-boyu
           Her bir elemanı ayırma-boyu blokluk bir RAID dizisi olarak dosya sistemini
           yapılandırır.

    -S   Kurtarma amacıyla sadece süperblok ve grup tanımlayıcılar yeniden yazılır. Bütün
       süperbloklar ve yedek süperblokların zarar gördüğü durumlar için faydalıdır ve
       last-ditch kurtarma yöntemi tercih edilir. Bu seçenek ile mke2fs süperblokları ve
       grup tanımlayıcılarını tekrar ilklendirir, düğüm tablosuna, blok  ve  düğüm
       biteşlemine  dokunmaz.  Bu  seçeneğin  kullanılmasında  sonra  e2fsck derhal
       çalıştırılmalıdır.  Herhangi  bir  verinin  kurtarılma  garantisi  olmadığını
       unutmayınız. Bu seçeneği kullanırken doğru blok boyu kullanmak kritik derecede
       önemlidir. Aksi taktirde kurtarma işleminin hiç şansı olmaz.

    -T ds-türü
       Dosya sisteminin ne amaçla kullanılacağını belirtir, böylece mke2fs'nin en uygun
       dosya sistemi parametrelerini seçmesi sağlanır. Desteklenen dosya sistemi türleri
       şunlardır:

       news  Her 4kB'lık blok için bir düğüm.

       largefile
           Her 1MB'lık blok için bir düğüm.

       largefile4
           Her 4MB'lık blok için bir düğüm.

    -v   Ayrıntılı bir çıktı verir.

    -V   mke2fs'nin sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    mke2fs'nin bu sürümü Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu> tarafından yazılmıştır.

BÖRTÜ BÖCEK

    mke2fs, -f seçeneğini kabul eder ama ext2 dosya sistemi henüz adımlamayı desteklemediği
    için bu seçeneği yok sayar. Başka sorunlar da olabilir. Lütfen bunları yazara bildiriniz.

TEMİNİ

    mke2fs,  e2fsprogs  paketinin  bir  parçasıdır  ve şu adresten temin edilebilir:
    http://e2fsprogs.sourceforge.net/.

İLGİLİ BELGELER

    badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004