Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mkfs - bir Linux dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

    mkfs [ -V ] [ -t dstürü ] [ ds-seçenekleri ] dosyasistemi
      [ blok-sayısı ]

AÇIKLAMA

    mkfs, genellikle sabit disklerde, Linux dosya sistemi oluşturmak için kullanılır.
    dosyasistemi, dosya sistemi için, ya aygıtın adıdır (örneğin: /dev/hda1, /dev/sdb2) ya da
    bağlantı noktasının adıdır (örneğin:  /, /usr, /home). blok-sayısı olarak belirtilen
    seçenek ise dosya sisteminde kullanılacak blok sayısını belirtmek için kullanılır.

    Dosya sisteminin başarıyla oluşturulması durumunda dönen değer 0; hata oluşması durumunda
    ise 1'dir.

    Aslında, mkfs, Linux içinde bulunan çeşitli dosya sistemi yapıcıları için bir önyüzdür
    (mkfs.dstürü). Dosya sistemine özgü oluşturma araçları çeşitli dizinler altında aranır.
    Örneğin: /sbin, /sbin/fs, /sbin/fs.d, /etc/fs, vs. (tam liste derleme işlemi esnasında
    tanımlanır ama en azından /sbin ve /sbin/fs bu listede mevcuttur) ve son olarak PATH çevre
    değişkeninde listelenen dizinlere bakılır. Ayrıntılı bilgi için dosya sistemlerine özgü
    oluşturma araçlarının kılavuz sayfalarına bakınız.

SEÇENEKLER

    -V   Ayrıntılı bir çıktı verir. Bu çıktıda, çalıştırılmış olan bütün dosya sistemine
       özgü komutları belirtir. Bu seçeneğin bir kereden fazla belirtilmesi, dosya
       sistemine özgü komutların yürütülmesini engeller. Bu durum sadece sınama amaçlı
       olarak kullanıma uygundur. Bunun dışında bir faydası yoktur.

    -t dstürü
       Oluşturulacak dosya sisteminin türü belirtilir. Şayet bu seçenek belirtilmemişse,
       öntanımlı dosya sistemi oluşturulur (güncel olarak: ext2).

    ds-seçenekleri
       Gerçek dosya sistemi oluşturucusuna gönderilen dosya sistemine özgü seçenekler
       belirtilir. Herhangi bir garantisi olmamakla birlikte aşağıdaki seçenekler pek çok
       dosya sistemi tarafından desteklenir:

       -c   Dosya sistemini oluşturmadan önce, aygıtı bozuk bloklar bakımından kontrol
           eder.

       -l dosyaismi
           dosyaismi ile belirtilen dosyadan bozuk blokların listesini okur.

       -v   Ayrıntılı bir çıktı verir.

YAZILIM HATALARI

    Bütün genel seçenekler önceden belirtilmeli ve dosya sistemine özgü seçenekler ile
    harmanlanmaMAlıdır. Bazı dosya sistemlerine özgü yazılımlar -v  (ayrıntılı  çıktı)
    seçeneğini desteklemez ve geçerli çıkış kodları üretmezler. Ayrıca bazıları da aygıt
    boyutunu kendiliklerinden tanıyamazlar ve blok parametrelerinin belirtilmesi gerektiriler.

YAZANLAR

    David Engel <david (at) ods.com>
    Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
    Ron Sommeling <sommel (at) sci.kun.nl>
    Bu kılavuz sayfası, utanmadan, Remy Card'ın ext2 dosya sistemi için olan sürümünden
    uyarlanmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    fs(5),  badblocks(8),  fsck(8),  mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.minix(8),
    mkfs.msdos(8), mkfs.xfs(8), mkfs.xiafs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                                             mkfs(8)