Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rpc.mountd - NFS bağlama süreci

KULLANIM

    /usr/sbin/rpc.mountd [seçenekler]

AÇIKLAMA

    rpc.mountd, NFS dosya sistemi bağlama protokolünü yürütür. Bir NFS alıcısına bir MOUNT
    isteği geldiğinde, isteği ağ kullanımına tahsis edilmiş dosya sistemlerinin listesinden
    kontrol eder. Şayet istemci dosya sistemine bağlanmak için gerekli yetkiye sahipse,
    rpc.mountd istenen dizin için bir dosya tanımlayıcı oluşturur ve bunu istemciye döndürür.

    rpc.mountd sunucusu, NFS istemcileri tarafından yapılan dosya sistemi bağlama isteklerini
    gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bir servistir.

  NFS Dosya Sistemlerinin İhracı
    Dosya sistemlerini NFS istemcileri için kullanılabilir hale getirmeye dosya sisteminin
    ihracı (exporting) denir.

    Dosya sistemleri ve istemci konakları, /etc/exports dosyası içinde listelenmeli ve her
    sistem açılışında exportfs -a  ile kullanıma açılmalıdır. exportfs(8) komutu, ihraç
    bilgilerini hem çekirdeğin NFS sunucu modülü hem de rpc.mountd süreci için kullanılabilir
    hale getirir.

    Ayrıca, dizinleri exportfs'nin konak:/dizin sözdizimini kullanarak da tek tek ihraç
    edebilirsiniz.

  rmtab Dosyası
    NFS servisinin kullanıcı seviyesi bölümü. Bir NFS sunucu tarafından alınan her bir bağlama
    isteği için rpc.mountd, /var/lib/nfs/rmtab dosyasına bir girdi ekler. Bir ayırma isteği
    geldiğinde ise bu girdi silinir.

    Bununla birlikte, bu dosya çoğunlukla süs olarak durur. Birincisi, istemci rpc.mountd'nin
    UMOUNT yordamını çağırdıktan sonra bile dosya tanımlayıcısı kullanabilir olmaya devam
    edecektir. İkinci olarak, şayet bir istemci makina rpc.mountd'ye haber vermeksizin
    kapatılıp açılırsa, rmtab dosyasındaki eski girdi olduğu gibi kalacaktır.

SEÇENEKLER

    -d şey, --debug şey
       şey için hata ayıklamayı açar.

    -F, --foreground
       Önalanda çalışır (artalan süreci haline gelmez).

    -f dosya, --exports-file=dosya
       Her bir bağlantı için uygulanacak parametreleri ve bu sunucunun hizmet vereceği
       istemcilerin listelendiği exports dosyasını tanımlar (ayrıntılı bilgi için bkz.
       exports(5)). Öntanımlı olarak, ihraç bilgileri /etc/export dosyasından alınır.

    -h, --help
       Kullanım iletisi gösterir.

    -o num, --descriptors num
       Açık dosya tanımlayıcılarının sayısını sınırlar. Öntanımlı değer 256'dır.

    -N sürüm, --no-nfs-version sürüm
       Bu seçenek kullanılarak, tercih edilmeyen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd'nin
       geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3'ü desteklemektedir. Şayet çekirdek modülü
       NFSv3  desteği  olmadan derlenmiş ise, rpm.mountd --no-nfs-version 3 komutu
       kullanılmalıdır.

    -n, --no-tcp
       Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

    -P   Yoksayılır (unfsd ile uyumluluk??).

    -p num, --port num
       rpc.mountd'yi portmapper tarafından atana rasgele bir port yerine, num ile
       belirtilen port üzerinden bağlanmaya zorlar.

    -V sürüm, --nfs-version sürüm
       Bu seçenek kullanılarak, tercih edilen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd'nin
       geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3'ü desteklemektedir.

    -v, --version
       Bağlama işlemi için TCP kullanılmaz.

TCP_WRAPPERS DESTEĞİ

    rpc.mountd'nin bu sürümü tcp_wrapper kütüphanesi tarafından korunmaktadır. Kullanılmasını
    mümkün kılmak istiyorsanız, rpc.mountd'ye istemci erişimi vermek zorundasınız. Örneğin,
    .bar.com alan adındaki istemcilerden erişimlere izin vermek için  /etc/hosts.allow
    dosyasına şu satırı eklemelisiniz:

    mountd: .bar.com

    Süreç ismi olarak mountd kullanmalısınız (komutun ismi farklı olsa bile).

    Daha ayrıntılı bilgi için tcpd(8) ve hosts_access(5) kılavuz sayfalarına bakınız.

İLGİLİ BELGELER

    exports(5), exportfs(8)), nfsd(8), rpc.rquotad(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/exports, /var/lib/nfs/xtab.

YAZAN

    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III ve diğerleri.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                     25 Ağustos 2000              rpc.mountd(8)