Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rmmod - yüklenebilir modülleri devreden çıkarır

KULLANIM

    rmmod [ -aehrsvV] modül ...

AÇIKLAMA

    rmmod, yüklenebilir modülleri çalışan çekirdekten kaldırır.

    rmmod, çıkartılması istenen modüllerin, başka modüllerle ilintili olmama ve kullanımda
    olmama şartlarının yerine getirilmesi  halinde  bahsi  geçen  modülün  çekirdekten
    çıkartılmasını sağlar.

    Eğer komut satırında birden fazla modül verildiyse, modüller verilen sıraya göre
    kaldırılır. Bu komut, yığında tutulan modüllerin çıkartılmasını da destekler.

    -r seçeneği ile birden fazla modül ardarda çıkartılmaya çalışılır. Bu şu manaya
    gelmektedir; eğer yığının en üstündeki modül komut satırından çağırıldıysa, bu modülü
    kullanan diğer modüller yığından mümkünse çıkartılır.

  SEÇENEKLER
    -a, --all
       Özdevinimli temizleme yapar: Kullanılmayan modülleri işaretler, ayrıca önceden
       işaretlenmiş modülleri kaldırır. En son temizlemeden beri kullanılmayan modüller,
       işaretlenmiş olarak kalırlar. Bu iki geçişli yapı az sıklıkta kullanılan modüllerin
       kaldırılmasını önler.

    -e, --persist
       Belirtilen modülleri devreden çıkarmadan, kalıcı verilerini kaydeder. Eğer hiçbir
       modül adı verilmezse, kalıcı veri kullanan bütün modüllerin verilerini kaydeder.
       Veri sadece, çekirdek ve modutils kalıcı veri kaydını destekliyorsa ve /proc/ksyms

       __insmod_modülismi_Pkalıcı_dosya_ismi
       gibi bir girdi içeriyorsa kaydedilir.

    -h, --help
       Seçenekleri özetler ve çıkar.

    -r, --stacks
       Modül yığınını kaldırır.

    -s, --syslog
       Herşeyi uçbirim yerine syslog(3)'a çıktılar.

    -v, --verbose
       Çıktı daha ayrıntılı olur.

    -V, --version
       modutils sürüm bilgisini görüntüler.

KALICI VERİ

    Eğer bir modül kalıcı veri içeriyorsa (bkz. insmod(8) ve modules.conf(5)) kaldırılan modül
    kalıcı verisini __insmod _P sembol girdisindeki dosya ismine yazar. Bundan başka rmmod -e
    ile istediğiniz zaman kalıcı veriyi modülü kaldırmaksızın kaydedebilirsiniz.

    Kalıcı veri dosyaya kaydedildiği zaman, başına o an oluşturulan şuna benzer bir yorum
    satırı eklenir:

      #% çekirdek_sürümü tarih_damgası

    Üretilen yorum satırları #% ile başlar, üretilmiş tüm yorum satırları mevcut dosyadan
    ayrılır, diğer yorum satırları korunur. Kayıtlı veri dosyaya yazılırken mevcut yorumların
    ve atamaların sırası korunur, yeni değerler ise dosyanın sonuna eklenir. Eğer dosya
    modülde  mevcut  olmayan  verileri  içeriyorsa  bu değerler korunur ancak onların
    kullanılmadıklarını belirten bir uyarıyı içeren  bir  üretilmiş  yorum  değerlerin
    başlangıcına eklenir. Sonuncu işlem, bir kullanıcının kalıcı verileri kaybetmeden ve
    herhangi bir hata iletisi almadan çekirdek değiştirmesini mümkün kılar.

    Önemli:
       Yorumlar, ilk karakteri '#' sembolü olan satırlardır. '#' sembolü ile başlamayan
       ve boş olmayan satırlar, her satır bir seçenek olmak üzere modül seçeneği olarak
       algılanır. Seçenek satırlarının başındaki boşluklar kaldırılır  ve  kalanlar
       sonlarındaki boşluklar atılarak insmod'a seçenek olarak aktarılır.

İLGİLİ BELGELER

    insmod(8), ksyms(8), lsmod(8), modprobe(8).

BÖRTÜ BÖCEK

    rmmod, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanıldığında başka bir seçenek verilmemiş
    gibi sadece sürüm bilgisini basar ve anında çıkar.

GEÇMİŞ

    Modül desteği, ilk anonim Linux sürümüne ilk olarak Bas Laarhoven <bas (at) vimec.nl>
    tarafından verildi.
    0.99.14 sürümü ile Jon Tombs <jon (at) gtex02.us.es> uğraştı.
    Daha sonra Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından geliştirildi.
    2.1.17 sürümü Richard Henderson <rth (at) tamu.edu> tarafından güncellendi.
    2.2.2 sürümü Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından güncellendi.
    2.3.20 sürümü modutils Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafından güncellendi.
    Kalıcı veri 2.3.22 sürümü modutils'e Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafından
    eklendi.

ÇEVİREN

    Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk> ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at)
    belgeler·gen·tr>, Mart 2004