Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    route - IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir

KULLANIM

    route [-CFvnee]
    route [-v] [-A aile] add [-net|-host] target [netmask ağmaskesi]
       [gw ağgeçidi] [metric N] [mss M] [window P] [irtt I] [reject]
       [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

    route [-v] [-A aile] del [-net|-host] target [gw ağgeçidi]
       [netmask ağmaskesi] [metric N] [[dev] If]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

AÇIKLAMA

    route, çekirdeğin IP yönlendirme tablosunu yönetir. Birincil kullanım şekli; ifconfig(8)
    uygulaması ile ayarlanmış bir arayüz üzerinden, belirtilmiş konaklara veya ağlara sabit
    yönlendirme yapmaktır.

    add veya del seçeneği kullanıldığı durumlarda, route uygulaması yönlendirme tablosunu
    tekrar düzenler. Şayet bu seçenekler kullanılmamışsa, o an geçerli olan yönlendirme
    tablosunu görüntülenir.

SEÇENEKLER

    -A aile
       Tanımlanan adres ailesi kullanılir. (Örneğin: `inet') Tam listeyi elde etmek için
       route --help komutunu kullanın.

    -F   Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme tablosu üzerinden işlem
       yapar. Öntanımlıdır.

    -C   Çekirdeğin yönlendirme arabelleği üzerinden işlem yapar.

    -v   Daha ayrıntılı bilgi verilir.

    -n   Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini
       gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı
       bir seçenektir.

    -n   Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini
       gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı
       bir seçenektir.

    -e   Yönlendirme tablosunu görüntülemek için için netstat(8) biçimini kullanır.

    -ee  Yönlendirme  tablosundaki  bütün  parametreler  ile  oldukça uzun bir satır
       görüntülenmesine sebep olur.

    del  Belirtilen yolu siler.

    add  Belirtilen yolu ekler.

    target hedef ağ veya konak. Noktalar ile ayrılmış sayısal değerleri kullanabileceğiniz
       gibi ağ/konak ismini de yazabilirsiniz.

    -net  Hedefin bir ağ olduğunu gösterir.

    -host Hedefin bir konak olduğunu gösterir.

    netmask ağmaskesi
       Yeni bir ağ yolu eklenirken kullanılacak ağ maskesini gösterir.

    gw ağgeçidi
       Paketler bu ağgeçidi üzerinden yollanır.

       Bilgi: Belirtilen ağgeçidi ilk ulaşılan olmalıdır. Bunun anlamı, öncelikle ağ
           geçidine sabit bir yol tanımlamış olmanız gerektiğidir. Şayet  yerel
           arabirimlerden birinin adresini tanımlarsanız, paketlerin hangi arabirim
           üzerinden gönderileceğini belirtmiş olursunuz. Bu BSD tarzı uyumluluk
           içindir.

    metric N
       Yönlendirme  tablosundaki  metric  alanını  (yönlendirme süreçleri tarafından
       kullanılan), belirtilen N değerine ayarlar.

    window P
       Bu yol üzerinden yapılan işlemlerde TCP pencere boyutunu P değerine göre ayarlar.
       Bu genelde AX.25 ağlarda ve peşpeşe gelen pencereler ile uyumsuz sürücülerin olması
       durumunda kullanılır.

    irtt I Bu yol üzerinden yapılan bağlantılarda ilk tam dönüş süresi (irtt- initial round
       trip time) I milisaniye olarak ayarlanır. Bu değer 1-12000 arası olabilir. Bu
       seçenek genellikle AX.25 ağlarda kullanılır. Şayet belirtilmezse, RFC  1122
       öntanımlısı olan 300 ms'lik süre kullanılır.

    reject Bir yol aramasının başarısız olmasını sağlamak için engelleyici bir yol oluşturur.
       Bu seçenek, öntanımlı yolun kullanılmasından önce, ağların gizlenmesini sağlamak
       amacı ile kullanılabilir. BU, GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURMA ANLAMINDA ELE ALINMMALIDIR.

    mod, dyn, reinstate
       Düzeltilmiş veya dinamik bir yönlendirme yapar. Bu seçenekler teşhis amaçlıdır ve
       genelde sadece yönlendirme süreçleri tarafından kullanılırlar.

    dev If Yolun belirtilen aygıtla ilişkilendirilmesini güçlendirmek amacı ile kullanılır.
       Böylece çekirdeğin kendi içindeki aygıtı tespit etme denemesi yapmasına gerek
       kalmaz. Normal ağlar için bu seçeneğe ihtiyaç yoktur.

       Şayet dev If komut satırındaki son seçenek ise, dev kelimesi belitilmeyebilir
       (zaten öntanımlıdır). Aksi takdirde yol düzenleyici seçeneklerinin sırası zaten
       önemli değildir (metric - netmask - gw - dev).

ÖRNEKLER

    route add -net 127.0.0.0
       Normal geridönüş aygıtı (loopback) girdisini ekler, ağ maskesi olarak 255.0.0.0
       kullanılır. (Ulaşılan adresten tespit edilen A Sınıfı ağ). "lo" aygıtı ile
       uyumludur (bu aygıtın daha önceden ifconfig(8) ile doğru bir şekilde ayarlandığı
       varsayılır).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       "eth0" üzerinden 192.56.76.x ağına bir yönlendirme ekler. 192.* adresi zaten bir C
       sınıfı adres olduğu için, burada C Sınıfı ağ maskesi belirteci eklemeye gerek
       yoktur. Burada "dev" kelimesi kullanılmayabilir. Çünkü satırın en sonundaki
       seçenektir.

    route add default gw zigana-gecidi
       (Başka bir yolla eşleşme olmamışsa kullanmak için) Öntanımlı bir yol ekler. Bu yolu
       kullan bütün paketler "zigana-gecidi" ağ geçidinden geçer. Bu yol için kullanılacak
       aygıt, "zigana-gecidi" ağ geçidine nasıl erişildiğine bağlıdır. "zigana-gecidi"ne
       olan sabit yol daha önceden ayarlanmış olmalıdır.

    route add ipx4 sl0
       "ipx4" konağına SLIP arabirimi üzerinden bir yol ekler. Burada "ipx4"ün bir SLIP
       konağı olduğu kabul edilmiştir.

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Bu komut, 192.57.66.x ağına, önceki SLIP arabiriminin ağ geçidi üzerinden bir yol
       ekler.

    route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Bu karanlıkta kalmış bir bilgidir. Bütün D Sınıfı (multicast) IP yollarının "eth0"
       üzerinden geçmesini sağlar. Çok görevli bir çekirdekte doğru olan normal ayar
       budur.

    route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Özel "10.x.x.x" ağının yolunun görünmemesini sağlar.

ÇIKTI

    Çekirdek yönlendirme tablosundaki sütunların anlamları aşağıda açıklanmıştır:

    Destination
       Hedef ağ veya hedef konak.

    Gateway
       Ağ geçidi adresi; belirtilmemişse "*".

    Genmask
       Hedef ağ için ağ maskesi;  konak hedefler için `255.255.255.255', öntanımlı
       (default) yol için `0.0.0.0'.

    Flags Kullanılabilecek seçenekler (flags) şunlardır:

         U (yönlendirme açık)
         H (hedef bir konak)
         G (kullanılan ağ geçidi)
         R (dinamik yönlendirme için eski yönlendirme geri alınmış)
         D (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik yüklenmiş)
         M (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik değiştirilmiş)
         A (addrconf tarafından yüklenmiş)
         C (arabellek girdisi)
         ! (girmek yasak; engellenmiş yol)
    Metric Hedefe olan uzaklık, genellikle atlama sayısı (hop) ile belirtilir. Güncel
       çekirdekler tarafından kullanılmaz ama yönlendirme süreçleri ihtiyaç duyabilir.

    Ref  Bu yola yapılmış olan başvuru sayısı. Linux çekirdeğinde kullanılmamaktadır.

    Use  Yol aramalarının sayısı. -F veya -C seçeneğinin kullanıma bağlı olarak yol
       arabelleği ıskalamalarının (-F) ya da vuruşlarının (-C) sayısıdır.

    Iface Bu yoldan gönderilecek paketler için arabirim.

    MSS  Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı azami bölüt boyutu.

    Window Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı pencere boyutu.

    irtt  İlk RTT (ilk tam dönüş süresi - Round Trip Time). Çekirdek bu değeri, herhangi
       bir beklemeye sebebiyet vermeyecek şekilde en uygun TCP protokolünü tespit etmekte
       kullanır.

    HH (cached only)
       Arabellekli yol için donanım başlık arabelleğini belirten ARP girdilerinin ve
       arabellekli yolların sayısını verir. Arabellekli yol arabirimi için bir donanım
       adresi gerekmiyor ise -1 döner. Örneğin "lo" için.

    Arp (cached only)
       Arabellekli yol için donanım adresinin güncellenip güncellenmeyeceği.

DOSYALAR

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

İLGİLİ BELGELER

    arp(8), ifconfig(8), netstat(8), rarp(8).

TARİHÇE

    Linux için route Fred N. van Kepmen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org> tarafından yazılmış
    ve p115 için Johannes Stille ve Linus Torvalds tarafından düzenlenmiştir. mss ve window
    seçenekleri Alan Cox tarafından Linux 1.1.22 için eklenmiştir. irtt desteği ve bunun
    netstat ile kaynaştırılması Bernd Eckenfels tarafından yapılmıştır.

YAZAN

    Phil Blundell <Philip.Blundell (at) pobox.com>.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa, <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005