Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    shutdown - sistemi kapatır

KULLANIM

    /sbin/shutdown [-t saniye] [-arkhncfF] zaman [uyarı-iletisi]

AÇIKLAMA

    shutdown, sistemi güvenli bir şekilde kapatır. O an sisteme bağlı bütün kullanıcılar,
    sistemin kapatılmakta olduğu hakkında uyarılır ve login(1) baskılanır.  Sistemi hemen
    kapatmak veya belirli bir süre sonra kapatmak tercihe bağlıdır. SIGTERM sinyali ile, bütün
    süreçler sistemin kapatılacağı konusunda uyarılır. Böylece,  yazılımlara,  yapmakta
    oldukları işi kaydetmeleri için süre tanınmış olur. Örneğin vi(1) üzerinde çalıştığı
    belgeyi kaydeder, posta ve haber programlarına düzgün bir şekilde kapanma şansı verilmiş
    olur,  vs...  shutdown,  init(8)  sürecine  sinyal  göndererek, çalışma seviyesini
    değiştirmesini söyler. Çalışma seviyesi 0 sistemi durdurmak, 6 sistemi yeniden başlatmak
    ve 1 tek kullanıcılı kipe geçmek için kullanılır. -h veya -r seçeneklerinden hiçbiri
    belirtilmemişse bu öntanımlıdır. Sistemi kapatma (halt) ve yeniden bağlatma (reboot)
    işlemleri esnasında neler olup bittiğini görmek için, /etc/inittab dosyası içindeki ilgili
    girdilere bakınız.

SEÇENEKLER

    -a   /etc/shutdown.allow kullanılır.

    -t saniye
       init(8)'e, çalışma seviyesini değiştirmeden önce, uyarı ve kill sinyali süreçleri
       arasında saniye saniye beklemesini söyler.

    -k   Gerçekte kapatma işlemi yapılmaz, sadece sisteme bağlı bulunan kullanıcılara uyarı
       gönderilir.

    -r   Sistemi kapattıktan sonra yeniden başlatır.

    -r   Sistemi durdurduktan sonra kapatır.

    -n   [ÖNERİLMEZ] kapatma işlemi için init(8)'i çağırmaz, bu işlemi kendi başına yapar.
       Bu  seçeneği kullanmak tavsiye edilmez ve bu işlemin sonuçları, her zaman
       beklenildiği gibi olmaz.

    -f   Sistemi yeniden başlattığında fsck yapılmaz.

    -F   Sistemi yeniden başlattığında fsck mutlaka yapılır.

    -c   Çalışmakta olan shutdown sürecini iptal eder. Elbette, bu seçenek ile zaman
       argümanını belirtmek mümkün değildir, fakat bütün kullanıcılara göndermek üzere
       açıklayıcı bir uyarı girilebilir.

    zaman kapatma zamanı.

    uyarı-iletisi
       Tüm kullanıcılara gönderilecek uyarı iletisi.

    zaman argümanı değişik biçimlerde kullanılabilir. Birincisi, ss:dd biçiminde olabilir (ss,
    saat, dd ise dakikadır). Saat bölümü bir ya da iki basamak olabilir, dakika ise iki
    basamaklı olmalıdır. İkinci biçim olarak; +d biçimi kullanılabilir. Burada d beklenecek
    dakikayı gösterir. now kelimesi +0 ile aynı anlama gelir. Yani sistemi kapatmak için hiç
    beklenmez.

    Şayet shutdown komutu, bir gecikme belirtilerek çağrılırsa, login(1) gibi yazılımların
    sisteme yeni kullanıcı girişlerini önlemek amacı ile /etc/nologin adında bir uyarı dosyası
    oluşturur. shutdown komutu init(8)'e gerekli sinyali göndermeden önce durdurulur ya da bir
    hata meydana gelirse shutdown bu dosyayı siler. Çalışma seviyesini değiştirmesi için
    init'i çağırmadan önce shutdown dosyayı siler.

    -f seçeneğinin anlamı `sistemi çabucak yeniden başlat'tır. Bu seçenekle sadece, tekrar
    açılışta sistem tarafından varlığı aranan /fastboot adında bir dosya oluşturulur. Şayet bu
    dosya mevcut ise, açılışta çalışan rc betiği bu dosyanın varlığına bakarak sistemin düzgün
    kapandığına karar verip fsck(1)'yı çalıştırmaz. Bundan sonra, açılış süreci /fastboot
    dosyasını sistemden siler.

    -F seçeneğinin anlamı `fsck için zorla'dır. Bu seçenekle sadece, tekrar açılışta sistem
    tarafından varlığı aranan /forcefsck adında bir dosya oluşturulur. Şayet bu dosya mevcut
    ise, açılışta çalışan rc betiği bu dosyanın varlığına bakarak sistem düzgün kapanmış bile
    olsa, fsck(1)'yı özel bir 'force' argümanı ile çalışmaya zorlar. Daha sonra, açılış süreci
    /forcefsck dosyasını sistemden siler.

    -n seçeneği, shutdown'a init'i çağırmamasını, bunun yerine çalışan bütün süreçlerin
    shutdown  tarafından öldürülmesini söyler. Bundan sonra, shutdown, bütün kotaları,
    hesapları ve takaslamayı kapatıp dosya sistemlerini ayırır.

ERİŞİM DENETİMİ

    shutdown, CTRL-ALT-DEL tuşlarına aynı anda basılmak sureti ile init(8) üzerinden de
    çağrılabilir. Bunun için /etc/inittab dosyası içinde bu tanımlamanın yapılmış olması
    gerekir. Şayet bu tanımlama yapılmış ise, konsol klavyesine fiziksel erişime sahip bütün
    kullanıcılar sistemi kapatabilir. Bunu önlemek için, shutdown, sanal konsollardan birine
    yetkili bir kullanıcının bağlanmış olup olmadığını kontrol edebilir. Şayet shutdown komut
    -a seçeneği ile çağrılmış ise (bunu /etc/inittab içindeki shutdown çağrısına ekleyin),
    shutdown /etc/shutdown.allow dosyasının var olup olmadığını kontrol edecektir. Daha sonra
    burada liste içindeki yetkili isimler ile sanal konsoldan bağlanmış kullanıcıların
    listesini (/var/run/utmp'den) karşılaştırır. Şayet, burada belirtilen yetkili kişilerden
    birisi veya root kullanıcı sisteme bağlanmış ise, bu kapatma işlemini gerçekleştirilir.
    Aksi taktirde şöyle bir hata mesajı ekrana basılır:

    shutdown: no authorized users logged in (sistemde yetkili kullanıcı yok)

    /etc/shutdown.allow dosyasının biçimi, her satırda tek bir kullanıcı ismi şeklindedir. Bu
    dosyada yorum satırları (# ile başlayan) veya boş satırlar bulunabilir. Bu dosya 32
    kullanıcı ismi ile sınırlıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

NOTLAR

    Kullanıcıların çoğu zaman argümanını vermeyi unutur ve shutdown tarafından üretilen hata
    iletisi karşısında şaşırırlar. zaman argümanı zorunludur. Hemen hemen bütün durumların
    yüzde doksanında bu argümanın değeri now sözcüğü olacaktır.

    Inıt sadece CTRL-ALT-DEL'i yakalayabilir ve shutdown'ı konsol kipinde başlatır. Sistemde X
    pencere sistemi çalışıyorsa, X sunucusu tüm tuş vuruşlarını işleyebilir. Bazı X11
    ortamlarında CTRL-ALT-DEL'in yakalanması mümkündür ancak tam olarak nasıl bir eylemle
    sonuçlanacağı ortama bağlıdır.

    shutdown setuid olarak çalışmak üzere tasarlanmamıştır. /etc/shutdown.allow dosyası
    shutdown'ı kimin kullandığını bulmak için kullanılmaz, SADECE o an konsollarda kimlerin
    olduğuna bakar.

İLGİLİ BELGELER

    init(8), fsck(8), halt(8), halt(8).

YAZAN

    Miquel van Smoorenburg, <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                     31 Temmuz 2001               shutdown(8)